ABC Wirtualizacji: Ochrona danych

Regulacje prawne i normy przemysłowe nie ułatwiają życia działom IT. Innymi słowy, archiwizowanie, składowanie i ochrona danych stają się coraz większym wyzwaniem. Działania te nabierają szczególnego znaczenia w obliczu rozwoju środowisk wirtualnych.

Regulacje prawne i normy przemysłowe nie ułatwiają życia działom IT. Innymi słowy, archiwizowanie, składowanie i ochrona danych stają się coraz większym wyzwaniem. Działania te nabierają szczególnego znaczenia w obliczu rozwoju środowisk wirtualnych.

Virtualizacja ma zapewniać lepsze wykorzystanie zasobów serwerowych, ale współbieżne składowanie serwerów fizycznych może nadmiernie obciążać i zabierać zasoby aplikacjom pracującym na maszynach wirtualnych. Innym problemem jest zwiększający się przyrost danych w przedsiębiorstwach, który istotnie zwiększa koszty składowania. Okazją do ich obniżenia jest zmniejszanie wolumenu składowanych danych drogą wykluczania z takiego składowania duplikatów danych.

Składowanie w środowisku maszyn wirtualnych

ABC Wirtualizacji: Ochrona danych

VMware Consolidated Backup

W miarę zwiększania się liczby wirtualizowanych serwerów w przedsiębiorstwach, składowanie i ochrona stają się coraz większym problemem. W takiej sytuacji nie wystarcza już proste składowanie każdego serwera wirtualnego i jego danych. Ochrona potrzebna jest także wirtualnym obrazom serwerów - jego systemowi operacyjnemu, konfiguracji i ustawieniom - oraz metadanym na serwerach fizycznych, które identyfikują powiązania serwerów wirtualnych z pamięcią sieciową.

Podstawowym problemem dla administratorów jest wybór odpowiedniej opcji składowania serwerów wirtualnych. Opcje mogą być następujące:

  • Tradycyjne rozwiązanie składowania, które opiera się na instalowanych na każdej maszynie wirtualnej modułach agentów wykonujących zadania składowania.
  • Składowanie "serverless" lub skonsolidowane, które przenosi procesy przetwarzania składowania z maszyn wirtualnych na oddzielne serwery fizyczne. Składowanie typu serverless jest metodą odciążania serwera od zadań składowania, wykorzystującą rozwiązania SAN (Storage Area Network), zaprojektowane w celu obniżenia kosztów sprzętu oraz polepszenia efektywności czasowej składowania, skalowalności i odporności na uszkodzenia.
  • Fotografie (snapshot) lub klonowanie maszyn wirtualnych - za pomocą oprogramowania takich dostawców, jak Network Appliance lub oprogramowania dołączanego do pakietów wirtualizacji - w celu ochrony danych i obrazów systemów.
  • Połączenie klonowania i oprogramowania opartego na agentach.

Każda metoda składowania maszyn wirtualnych ma zalety i wady. Główną wadą jest ujemny wpływ na wydajność i użytkowanie sieci. Chociaż może zapewniać lepsze wykorzystanie zasobów serwerowych, jednoczesne składowanie wszystkich nowo utworzonych maszyn wirtualnych na serwerze fizycznym może dławić sieć i zajmować zasoby potrzebne aplikacjom pracującym na innych maszynach wirtualnych.

Ponieważ wirtualizując maszyny fizyczne, zwiększa się liczbę serwerów rywalizujących o pojedynczą szynę, zaleca się, aby użytkownicy wirtualizowali serwery fizyczne zawierające szynę PCI-Express (PCI-e).

Problem ten, dotyczący zwłaszcza wirtualizacji, polega na tym, że kiedy kanał we/wy jest dzielony pomiędzy wszystkie urządzenia PCI, przepustowość szyny staje się sprawą najważniejszą. Tradycyjne urządzenia PCI mogą poważnie spowolnić swoje działanie, kiedy kilka maszyn wirtualnych współdzieli tę samą szynę. PCI-e powinien być świadomym wyborem szyny dla wszystkich nowych wdrożeń wirtualizacji, gdyż zapewnia transmisję 16 Gb/s w pełnym dupleksie, w porównaniu z 4 Gb/s dla PCI Extended.

Inny czynnik, jaki należy rozważyć, to koszty związane z używaniem w środowiskach wirtualnych oprogramowania składowania opartego na agentach. Ponieważ większość dostawców oprogramowania składowania wymaga oddzielnych licencji dla każdej składowanej maszyny wirtualnej, a także jednej dla każdego fizycznego serwera goszczącego maszyny wirtualne, koszty licencji mogą szybko rosnąć.

Z kolei zaletą składowania opartego na agentach jest fakt, że takie rozwiązania są zazwyczaj dobrze znane administratorom, gdyż od wielu lat są stosowane do składowania maszyn fizycznych.

Warto kombinować

Coraz częściej użytkownicy wybierają kombinacje różnych metod składowania dla serwerów wirtualnych. Popularnym podejściem jest używanie do ochrony danych na maszynach wirtualnych składowania opartego na agentach i składowania serverless, połączonego z klonowaniem lub technologią snapshot - dla ochrony i odtwarzania obrazów serwerów w przypadku uszkodzenia sprzętu.

Inną metodą składowania maszyn wirtualnych jest użycie skonsolidowanej technologii składowania. W składowaniu skonsolidowanym, proces składowania jest przeniesiony z maszyny wirtualnej i fizycznego serwera na oddzielny serwer składowania (proxy), co zapobiega problemom wydajnościowym.


TOP 200