AB: emisja akcji i przejęcie ATC

Dzięki zakończonej emisji akcji dla inwestorów instytucjonalnych i pozyskaniu 110 mln zł (wobec planowanych wcześniej 90 mln zł) AB sfinalizowała przejęcie czeskiej firmy AT Computers (ATC).

Dzięki zakończonej emisji akcji dla inwestorów instytucjonalnych i pozyskaniu 110 mln zł (wobec planowanych wcześniej 90 mln zł) AB sfinalizowała przejęcie czeskiej firmy AT Computers (ATC).

Emisja była skierowana wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych. "Celem takiej konstrukcji było szybkie pozyskanie środków na sfinansowanie przejęcia czeskiej firmy ATC. Zarówno sam pomysł ekspansji poza granicami kraju, jak i warunki uzgodnionego przejęcia zostały bardzo dobrze odebrane przez inwestorów. Potwierdzeniem tego jest choćby fakt, że nowe akcje zostały sprzedane po cenie praktycznie bez dyskonta w stosunku do kursu giełdowego" - powiedział Andrzej Przybyło, prezes zarządu AB.

We wrześniu br. kierownictwo AB uzgodniło przejęcie za ok. 105 mln zł firmy ATC i jej czterech spółek zależnych: AT Computers - spółki dystrybucyjnej oferującej w Czechach oprogramowanie, sprzęt IT, produkty elektroniki użytkowej oraz produkty technologii mobilnej; AT Computer - spółki prowadzącej działalność dystrybucyjną na Słowacji; AT Compus - przedsiębiorstwa zajmującego się w Czechach produkcją komputerów osobistych o mocy produkcyjnej 100 tys. sztuk komputerów rocznie; Comfor Stores - spółki zarządzającej w Czechach siecią ponad 206 sklepów detalicznych.


TOP 200