AB: 26,8 mln zł na inwestycje

AB udostępniła prospekt emisyjny, z którego wynika, że w pierwszym półroczu 2006 jej przychody wyniosły 500 mln zł (wzrost o 25%), a zysk netto 2,2 mln zł (125%).

AB udostępniła prospekt emisyjny, z którego wynika, że w pierwszym półroczu 2006 jej przychody wyniosły 500 mln zł (wzrost o 25%), a zysk netto 2,2 mln zł (125%).

Podczas wrześniowego debiutu spółka chce pozyskać ok. 18 mln zł, które przeznaczy na rozbudowę centrum logistycznego, sieci sklepów Alsen i rozbudowę systemu IT. chce rozszerzyć sprzedaż sprzętu IT o elektronikę użytkową i rozwiązania mobilne, głównie telefony komórkowe. AB planuje także zwiększenie produkcji własnych komputerów.

AB: 26,8 mln zł na inwestycje

Struktura akcjonariatu AB


TOP 200