A4 do Doliny Krzemowej

Sieciowe Systemy Komputerowe SA (2Si) stawiają na silne związki ze Śląskiem. Nie oznacza to, że tylko tam szukają klientów. Firma wspiera wszelkie inicjatywy służące rozwojowi tego regionu.

Sieciowe Systemy Komputerowe SA (2Si) stawiają na silne związki ze Śląskiem. Nie oznacza to, że tylko tam szukają klientów. Firma wspiera wszelkie inicjatywy służące rozwojowi tego regionu.

A4 do Doliny Krzemowej

Jerzy Szymura, prezes zarządu 2Si SA

Media nie biorą pod lupę 2Si. Jej dokonania uchodzą uwagi analityków rynku teleinformatycznego. Od czasu do czasu pojawia się wzmianka, że Jerzy Szymura, prezes spółki, a to spotkał się ze Steve'em Ballmerem, prezesem Microsoftu, a to firma wdrożyła u siebie CRM. O jednym tylko firma nie skąpi informacji: o Autostradzie Firm Nowych Technologii, której pomys-łodawcą jest Jerzy Szymura. Wizja ta zdobyła przychylność władz lokalnych jako szansa rozwoju czterech województw: śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego, gdzie znajduje się ogromny potencjał intelektualny i dobra infrastruktura komunikacyjna - czytamy na stronach internetowych 2Si. "Realizacja tej wizji ma przyczynić się nie tylko do wzrostu zamożności ludzi i regionu, ale także do postrzegania Śląska jako atrakcyjnego centrum inwestycyjnego w środkowej i wschodniej Europie" - dopowiada Jerzy Szymura. A jaki ma w tym interes 2Si?

Klient nasz pan = CRM

Zanim odpowiemy na pytanie o celowości starań stworzenia Doliny Krzemowej na trasie A4 między Wrocławiem, Katowicami, Krakowem a Rzeszowem, pokrótce opiszmy 2Si. Na ponad 171 mln zł przychodu w ub.r. złożyły się kontrakty zawierane w latach ubiegłych. Dominują przychody z sektora przemysłowego (34%), następnie z telekomunikacji (24%), sektora bankowego (25%), administracji rządowej i samorządowej (17%).

"W sektorze przemysłowym wyróżniamy zwłaszcza budowy i rozbudowy sieci w sektorze energetycznym, m.in. w Zakładzie Energetycznym Łódź Teren oraz dla Zakładów Energetycznych Górnośląskiego i Będzińskiego" - podkreśla Wiesława Jaguścik, wiceprezes 2Si. "Natomiast za najbardziej prestiżowy kontrakt o wartości 10 mln zł uważamy wyposażenie po raz kolejny pracowni internetowych w niezbędny sprzęt i sieć w ramach programu nadzorowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej" - dodaje.

Specyficznym zleceniem, potwierdzającym kompetencje pracowników spółki, stało się wdrożenie w Banku Zachodnim WBK systemu poczty elektronicznej dla połączonych banków i administrowanie nim na zasadach outsourcingu. Właśnie outsourcing wkrótce może się okazać bardzo dobrym rozwiązaniem dla firm, takich jak 2Si, chcących rozszerzyć swoją działalność.

W ING Banku Śląskim SA zainstalowano system obsługi klientów bankowych za pomocą komunikatów SMS. Klient banku poprzez SMS będzie mógł sprawdzić aktualne salda rachunków bankowych, otrzymać historię ostatnich operacji na rachunkach bankowych oraz zrealizować przelew środków. 2Si SA dostarczyła koncepcję rozwiązania, specjalistyczne oprogramowanie oraz podjęła się jego implementacji. Formalnie usługa miała być udostępniona w listopadzie 2001 r., ale do tej pory (maj 2002 r.) wciąż nie działa.

A4 do Doliny Krzemowej

2Si

Perspektywicznym kierunkiem dla spółki są szkolenia na odległość. W grupie kapitałowej 2Si (w firmie 2Si SA jest MiCOMP - spółka zajmująca się pro-dukcją oprogramowania; planowane jest jej wchłonięcie przez główną spółkę; firma 4Si prowadzi usługi serwisowe: działa na terenie Technoparku Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako urzeczywistnienie idei Autostrady) działa również Centrum Edukacyjne jako część spółki-matki. Jej specjaliści wdrożyli system szkoleń na odległość w Telekomunikacji Polskiej SA.

"Klienci pytają o CRM. A my możemy służyć im własnym doświadczeniem, dzięki korzystaniu na co dzień z systemu klasy CRM Vantive Enterprise" - mówi Wiesława Jaguścik. Spółka podkreśla, że standardowy czas oczekiwania klienta na naprawę na przeważającym terytorium Polski wynosi tylko 4 godz. To właśnie efekt wdrożenia CRM.

Europa regionów

Na tym tle widać, że promowanie idei Autostrady wynika raczej z dobrze pojętego społecznego interesu niż chęci zarobienia kokosów na modnym w Unii Europejskiej regionalizmie. "Autostrada staje się ruchem społeczno-gospodarczym" - twierdzi Jerzy Szymura. W tle rysują się szanse na europejskie pieniądze przeznaczone na rozwój nowych technologii, ale nade wszystko liczy się chęć pokazania, że kompetentni ludzi mieszkają też poza Warszawą.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200