A to GIPS

Japońska firma NEC jest w trakcie projektowania komputera o najwyższych własnościach użytkowych, który ma zastąpić ich komputery typu mainframe.

Japońska firma NEC jest w trakcie projektowania komputera o najwyższych własnościach użytkowych, który ma zastąpić ich komputery typu mainframe.

Nowy komputer będzie posiadał szybkość przetwarzania danych jak superkomputery, będzie zdolny do obsługi danych, pochodzących z wielu dużych przedsiębiorstw oraz może służyć jako sieciowe centrum informacji. NEC inwestuje w opracowanie komputerów ok. 300 mln USD. Nowy komputer pracujący pod kontrolą Unix ma zawierać do ośmiu procesorów RISC R4000-400. NEC zamierza skonstruować serwer o szybkości przetwarzania danych wynoszącej 1 GIPS (giga instructions per seconds).


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200