A może jednak dr DOS?

Ktoś, kto opracowuje produkt spełniający te same funkcje, co inny, obecny już na rynku, ma zwiększone szanse, by jego ''wtórne'' opracowanie było lepsze od poprzednika. Przyczyna jest oczywista - zarówno zalety jak i wady poprzednika są dobrze znane. Projektant nowego produktu ma więc wszelkie szanse, by zlikwidować wady i wzmocnić zalety.

Ktoś, kto opracowuje produkt spełniający te same funkcje, co inny, obecny już na rynku, ma zwiększone szanse, by jego ''wtórne'' opracowanie było lepsze od poprzednika. Przyczyna jest oczywista - zarówno zalety jak i wady poprzednika są dobrze znane. Projektant nowego produktu ma więc wszelkie szanse, by zlikwidować wady i wzmocnić zalety.

Digital Research, przystępując do pracy nad konkurencyjnym wobec MS DOS-u programem operacyjnym dla mikrokomputerów, był w takiej właśnie uprzywilejowanej pozycji. Dlatego też oczekiwanie, że DR DOS przewyższy swymi zaletami MS DOS-a wydaje się dość uzasadnione. Jednak w przypadku systemów operacyjnych sprawa nie jest taka oczywista, bowiem los nawet najlepszego systemu byłby przesądzony, gdyby się okazało, że jakakolwiek ważna aplikacja nie chce pracować pod jego kontrolą. Nic więc dziwnego, że sprawdzanie zgodności z MS DOS-em było istotną częścią badań testowych DR DOS-a. Publikowanie list popularnych programów, których działanie w nowym środowisku zostało skrupulatnie potwierdzone, należy do najważniejszych obowiązków działu informacji i reklamy producenta. Jak dotąd, nie wykryto istotnych problemów ze zgodnością DR DOS-a 6.0 z MS DOS.

DR DOS 6.0 niewątpliwie posiada wiele cech godnych uwagi.

Chyba najbardziej spektakularną cechą jest DiskMAX - program kontroli dysku twardego. Jeden z jego modułów - SuperStor - nadzoruje dysk w ten sposób, że wszystkie przechowywane na nim pliki są skomprymowane w stosunku średnio 2:1. Program nadzoruje kompresję przed każdym aktem zapisu i dekomprymuje pomiędzy odczytaniem zapisanej informacji a wprowadzeniem do pamięci operacyjnej. Dzięki temu dysk jest dwa razy bardziej pojemny, zaś czas tracony na kompresję i dekompresję z powodzeniem odzyskujemy przez zmniejszony czas odczytu i zapisu. Decyzja o skorzystaniu z kompresji jest podejmowana na poziomie partycji dysku.

Oprócz kompresji, istotnym elementem zasad współpracy z dyskiem jest zaadaptowana od Multisoft technologia wydajnego cache'owania operacji dyskowych, a także będący elementem systemu program optymalizowania i defragmentacji plików dyskowych, co korzystnie wpływa na zarówno na czas dostępu jak i na niezawodność dysku.

Bardzo ważnym elementem współpracy DR DOS-a z twardym dyskiem jest fakt, że przy zapisie danych system tak długo, jak tylko można, unika tych obszarów, w których dokonywano już zapisu. Dzięki temu komenda UNDELETE działa z bardzo dużą efektywnością. Podobnie rzecz się dzieje z komendą UNFORMAT, która działa praktycznie niezawodnie, a to dzięki temu, że formatowaniu podlega wyłącznie obszar zajęty przez FAT i specyfikacje ścieżek, zaś system przechowuje kopię FAT-u.

Instalacja DR DOS-a 6.0 nie stwarza niebezpieczeństwa, że ktoś pożałuje swej decyzji. Zawsze można się wycofać do poprzedniego stanu poprzez UNINSTAL - chyba, że dokonano zmian partycji dysku.

Główny użytkownik komputera osobistego ma wszelkie szanse, by zabezpieczyć swoje prawa dostępu do zasobów dysku twardego. Można spowodować, by komputer tuż po podniesieniu systemy uzależniał swoje dalsze posłuszeństwo od prawidłowości podanego hasła. Hasło to może być zmienione tylko podczas setupu i nie da się go obejść nawet restartem z dyskietki. Można również zablokować klawiaturę odcinając dostęp do komputera osobom nie znającym hasła. Zabezpieczanie danych może działać również na poziomie katalogów i plików, przy czym użytkownik określa poziom zabezpieczenia, ograniczając niewtajemniczonym prawo do czytania, pisania i kasowania plików.

Dla zaawansowanych użytkowników komputera osobistego jedną z bardziej uciążliwych cech DOS-a jest niereformowalność pliku CONFIG.SYS - każda zmiana konfiguracji pamięci operacyjnej wymaga zmian treści zawartości CONFIG.SYS, a następnie restartu komputera. DR DOS 6.0 oferuje rozwiązanie tego problemu na kilka sposobów. Najprostszym z nich jest opatrywanie komend CONFIG-u znakiem zapytania - wówczas egzekucja jest poprzedzona pytaniem, na które wolno odpowiedzieć "tak" lub "nie". Inną możliwością jest komenda SWITCH, z pomocą której można formułować menu w ramach CONFIG.SYS. Zwiększone możliwości uzupełniają komendy CHAIN - skierowanie procesu konfigurowania do innego pliku - oraz GOTO i GOSUB, które umożliwiają budowanie struktur warunkowych.

DR DOS 6.0 oferuje możliwości odciążania konwencjonalnej pamięci operacyjnej dokładnie takie same, jak MS DOS 5.0, co chyba świadczy o tym, że osiągnięty został szczyt możliwości w tym zakresie.

Standardowy program DR DOS-a o nazwie FileLink jest namiastką sieci. Po połączeniu wyjść szeregowych dwóch kompuerów zwykłym kablem można przesyłać pliki, nawet wtedy, gdy drugi komputer nie jest wyposażony w FileLink. Wreszcie BatteryMAX, przeznaczony dla komputerów przenośnych, pracuje na rzecz oszczędności energii wtedy, gdy komputer jest zasilany z akumulatora. BatteryMAX sprawdza na bieżąco, czy pracujący aktualnie program używa mikroprocesora, czy tylko czeka na decyzję operatora - jeśli tak, to procesor oraz pamięć operacyjna są przełączane w stan niskoenergetycznego oczekiwania. Technika ta - Dynamic Idle Detection - w znacznym stopniu wydłuża czas pracy laptopa czy notebooka bez zasilania sieciowego.


TOP 200