A jednak pre-paid

Do 2007 roku użytkownicy telefonów komórkowych korzystający z usług pre-paid stanowić będą ponad połowę 1,7 mld użytkowników komórek na świecie.

Największy wzrost tego typu użytkowników będzie miał miejsce w Europie Wschodniej, Południowo Wschodniej Azji i Ameryce Łacińskiej - przewiduje Strategis Group. Kluczowym elementem rozwoju segmentu będzie przy tym połączenie tradycyjnych i innowacyjnych kanałów sprzedaży przedpłaconych usług komórkowych.

Zmniejszy się w sprzedaży udział kart-zdrapek używanych do ładowania kont pre-paid - do 2007 roku o połowę, choć jednocześnie przychody z nich wzrosną z 1,9 mld USD do 2,6 mld USD. Wartość sprzedaży w kanale internetowym wzrośnie ze 142 mln USD do 1,1 mld USD w 2007. Podobny wzrost odnotują telefoniczne centra sprzedaży. Największy udział mają transakcje w czasie rzeczywisty przy użyciu PIN-u (25,6% w 2002), które znaczący udział utrzymają i w 2007 (22,4%). Ogółem udział transakcji w czasie rzeczywistym (z PIN-em i bez PIN-u) wzrośnie z 30% do 35%.

Wartość tej części rynku komórkowego powinna według raportu wynieść w 2007 roku 9,67 mld USD ( w roku ub. jego wartość szacowano na 3,48 mld USD). Nasycenie europejskiego rynku usługami przedpłaconymi sięgnie 63% co przelicza się na 170 mln użytkowników, tj. dwukrotnie więcej niż w USA.


TOP 200