A/UX 3.0

A/UX jest graficznym systemem Unixowym opracowanym przez Apple Computer już kilka lat temu.

A/UX jest graficznym systemem Unixowym opracowanym przez Apple Computer już kilka lat temu.

Wkrótce wprowadzona zostanie nowa wersja tego środowiska przeznaczona dla wszystkich silniejszych komputerów Macintosh (Quadra 900 i 700; rodzina Macintosh II; Macintosh SE/30). Użytkownicy tych maszyn będą mogli, w znanym sobie układzie okienek, jednocześnie uruchamiać aplikacje pochodzące z MS DOS-u, tradycyjnego Unixu (AT&T System V i Berkeley Software Distribution - BSD), Motifu, X Windows, no i oczywiście rodzimego systemu Maca. System spełnia liczne standardy przemysłowe (IEEE POSIX, SVVS i standard rządowy FIPS) oraz implementuje ważniejsze wymagania sieciowo-telekomunikacyjne (z bardziej znanych: AppleTalk, TCP/IP, UUCP i NFS). Sam system zajmuje ok. 80MB pamięci masowej, stąd w konfiguracji sprzętu zalecana jest co najmniej dwukrotnie większa objętość dysku, pamięć RAM powinna być natomiast nie mniejsza niż 8MB. Wśród narzędzi systemu znajdują się nie tylko ważniejsze kompilatory wspomagane debuggerami (asembler, C, ANSI Fortran), ale są dostępne również wszelkie dobrodziejstwa edytorów Macintosha. A skądinąd wiadomo, że właśnie edytory były dotąd najsłabszą stroną systemu Unix. Cena A/UX 3.0 jeszcze nie została podana.


TOP 200