9 typowych błędów zagrażających bezpieczeństwu

Mylić się jest rzeczą ludzką, ale zarówno, gdy błąd popełni administrator odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemu IT, jak i zwykły pracownik, może to mieć dla firmy fatalne skutki. Bo może spowodować, że przedsiębiorstwo straci ważne dane lub będzie zmuszone zawiesić na jakiś czas działalność biznesową.

Prawie wszystkie badania analizujące podatność systemów IT na włamania kończą się konkluzją, że to nie luki znajdujące się w oprogramowaniu (czyli generalnie technologia) są największym zagrożeniem, ale czynnik ludzki, czyli nie do końca przemyślane działania użytkowników. Niestety wielu z nich po prostu nie wie, że to ich nierozważne zachowania przyczyniają się do tego, że haker jest w stanie włamać się do systemu IT.

Poziom bezpieczeństwa na pewno można zwiększyć, jeśli ktoś weźmie sobie do serca zaprezentowany poniżej zestaw zagrożeń. Czy w firmie są one traktowane poważnie, a pracownicy wiedzą jak się zachowywać i jest to im regularnie przypominane?

Przedstawione niżej zagrożenia wynikają z praktycznych doświadczeń i realnych praktyk obserwowanych w wielu firmach. Więcej informacji oraz porady prezentowane przez ekspertów można znaleźć w artykule "9 typowych błędów zagrażających bezpieczeństwu i jak im zapobiegać".