9 sposobów, na jakie CIOs nie będą mogli wspierać pracy hybrydowej w 2022 r.

Bohaterska praca, jaką CIOs wykonali, ułatwiając tworzenie zdalnych miejsc pracy, nie wystarczy do poradzenia sobie z późniejszymi wydarzeniami. Sukces hybrydowy wymaga odpowiednich inwestycji, nowego sposobu myślenia i powszechnych zmian kulturowych.

9 sposobów, na jakie CIOs nie będą mogli wspierać pracy hybrydowej w 2022 r.

Cristian Storto / Getty Images

Organizacje mówią o przejściu na pracę hybrydową już od tak dawna, że nowy model pracy z dowolnego miejsca może wydawać się pewnikiem.

„Z punktu widzenia IT pandemia była już dla wielu firm próbą dostosowania się do pracowników hybrydowych" - mówi Robin Hamerlinck, starszy wiceprezes ds. informatyki i dyrektor ds. informatyki w firmie Shure. Jednak rozwiązania i procesy szybko wdrożone w pierwszych dniach lockdownu w 2020 nie wystarczą, aby umożliwić hybrydowe miejsce pracy w dłuższej perspektywie. Nawet jeśli pracownicy oczekują elastyczności i możliwości pracy zdalnej, wiele organizacji będzie miało trudności ze wsparciem mieszanego środowiska pracy w nadchodzących miesiącach. „Jedna trzecia firm poniesie porażkę w zakresie pracy w dowolnym miejscu i nie będzie to wina wirusa” - czytamy w najnowszym raporcie Forrestera „Predictions 2022: The Future Of Work”. Autorzy raportu twierdzą, że będzie to wynikiem braku odpowiedniego wsparcia dla pracy hybrydowej, ponieważ liderzy składają gołosłowne deklaracje na temat etosu pracy z dowolnego miejsca, ale powracają do tradycyjnych systemów i procesów, w miarę jak coraz więcej pracowników wraca do biura przynajmniej na jakiś czas.

Zobacz również:

  • Strategia cyberświadomości pozwala ochronić przed atakami
  • Praca zdalna nie jest już benefitem dla programistów, choć ją doceniają. Raport Code-Life Balance

Co więcej, umożliwienie pracy hybrydowej jest bardziej skomplikowane niż wspieranie w pełni zdalnych środowisk. „Kiedy wszyscy pracownicy są zdalni, dynamika jest jasna - a co za tym idzie, oczekiwania: Wszyscy będziemy używać cyfrowych metod do współpracy” - mówi J. P. Gownder, wiceprezes i główny analityk w zespole ds. przyszłości pracy w firmie Forrester. „Powrót do biura otwiera pole do nowych wyzwań. Ci, którzy wracają do biura, mogą być sfrustrowani kalendarzami wypełnionymi rozmowami Zoom. Osoby pracujące w domu mogą być zirytowane, gdy pracownicy pracujący w biurze powracają do zachowań z 2019 roku, takich jak bazgranie na białej tablicy”.

Naleganie na powrót wszystkich do siedziby nie jest już opcją. Te 30% organizacji, które planują fizycznie zebrać swoje oddziały, zgodnie z danymi Forrestera, prawdopodobnie zobaczy, że wskaźniki odejść z pracy przekroczą i tak już wysokie średnie.

Praca z każdego miejsca jest przyszłością, a rok 2022 jest rokiem, w którym praca hybrydowa stanie się rzeczywistością. Dyrektorzy ds. informatyki będą odgrywać kluczową rolę w tych wysiłkach. Jednak poruszanie się wśród innych wyzwań, takich jak kwestie odpowiedzialności i uprawnień, może prowadzić do wielu błędów. Poniżej przedstawiamy kilka sposobów, w jakie liderzy IT mogą nie poradzić sobie z płynnym przejściem do hybrydowej przyszłości pracy - i co mogą zrobić w zamian.

Spoczynek na laurach pandemii, rezygnacja z przeglądu i rewizji

To, co było wystarczająco dobre wiosną 2020 roku, już nie wystarcza. Praca hybrydowa to zupełnie inna bestia niż praca zdalna. Co więcej, wiele rozwiązań wprowadzonych w ciągu ostatnich dwóch lat może nie być wystarczająco elastycznych lub skalowalnych dla przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie.

„Kiedy wybuchła pandemia, organizacje musiały szybko zareagować. Usługi były wdrażane szybko i sprawnie, niekoniecznie stawiając na pierwszym miejscu skalowalność i niezawodność” - mówi Bob Lamendola, starszy wiceprezes ds. technologii i szef centrum usług cyfrowych w Ricoh USA. „Już i tak napięte organizacje IT będą teraz musiały wspierać infrastrukturę hybrydową i pracowników zdalnych z takim samym priorytetem, jaki nadawany jest infrastrukturze systemów krytycznych dla biznesu”.

W 2022 r. liderzy IT będą musieli ponownie ocenić swoje inwestycje w miejscu pracy, zasoby i priorytety, aby upewnić się, że są w stanie sprostać obecnym i przyszłym potrzebom pracy hybrydowej. „Czy istnieje redundancja? Czy istnieje wiele punktów dostępu? Czy wdrożono procedury bezpieczeństwa? To wszystko są krytyczne pytania, które należy zadać” - mówi Lamendola. „Obecnie wyzwaniem jest zapewnienie, że usługi wdrożone w celu umożliwienia pracy hybrydowej są trwałe, skalowalne, a co najważniejsze bezpieczne, aby dotrzymać kroku naszej nowej zdalnej i hybrydowej rzeczywistości”.

Brak zabezpieczenia odpowiednich inwestycji

„Niezależnie od tego, czy chodzi o prowadzenie operacji, projektów, współpracę czy wirtualne wydarzenia, hybryda jest faktem” - mówi Ron White, dyrektor ds. informatyki w firmie Avanade. „Jak to się mówi, porażka po prostu nie wchodzi w grę, a przekonanie o tym fakcie liderów biznesowych wyższego szczebla może być największym wyzwaniem. Kiedy już zaakceptujesz ten 'fakt', możesz zacząć oceniać swoje narzędzia pracy i określić, czy doświadczenie odpowiada oczekiwaniom pracowników”. Liderzy IT będą musieli przedstawić argumenty biznesowe za dodatkowymi inwestycjami w celu wsparcia pracy hybrydowej liderom wyższego szczebla, którzy będą zakładać, że ich (często duże) inwestycje w pracę zdalną powinny wystarczyć.

Przeoczenie nierównowagi technologicznej

Zdalna łączność jest jedną z największych nierówności w doświadczeniach pracowników w hybrydowym miejscu pracy. Jest to również jedna z najtrudniejszych do zniwelowania luk w doświadczeniach pracowników dla organizacji IT. „Przy tak wielu możliwościach zdalnego łączenia się pracowników, zapewnienie jakości usług i nadmiarowości, które są poza kontrolą działu IT, stanowi wyzwanie" - mówi Lamendola. "Szerokość pasma można łatwo kontrolować w środowisku biurowym; jednak w obrębie budynków mieszkalnych, wielomieszkaniowych i odległych obszarów zdalnych, zapewnienie stałego poziomu usług jest wyzwaniem".

Zapominanie o uwzględnieniu norm kulturowych

Nie ma wątpliwości, że inwestowanie w nowe technologie może pomóc w usprawnieniu procesów pracy hybrydowej. Więcej kamer i mikrofonów w salach konferencyjnych, cyfrowe tablice, oprogramowanie do zarządzania przestrzenią biurową to tylko niektóre przykłady rodzajów inwestycji, jakie organizacje prawdopodobnie poczynią, aby wspierać mieszane środowiska pracy.

„To nie jest przede wszystkim kwestia technologii” - mówi Gownder z Forrester. „To kwestia kultury i przywództwa. Musisz zbudować nowy zestaw oczekiwań i zachowań, aby mieć pewność, że pracownicy zdalni nie są obywatelami drugiej kategorii”.

Aby to zrobić, liderzy IT muszą zająć się niespójnościami kulturowymi i behawioralnymi, jak również technologicznymi, mówi Lamendola z Ricoh USA. „Organizacje muszą zastanowić się, w jaki sposób mogą szybko zrozumieć istniejące luki w doświadczeniu i opracować plan ich uzupełnienia. Określenie norm spotkań, dawanie przykładu, ciągłe szkolenia/przeróbki oraz eksperymenty mają kluczowe znaczenie dla sukcesu i ciągłego doskonalenia” – wyjaśnia.

Brak zwinności

Hybrydowe miejsce pracy wymaga zwinnego wsparcia technologicznego, co może być wyzwaniem dla wielu grup IT. "Jednak sama natura pracy hybrydowej wymaga zwinności i zdolności do szybkiego reagowania na zmieniające się wymagania biznesowe” - mówi Lamendola. Możliwość szybkiego przyznawania lub odbierania dostępu do sieci, która zawsze była ważnym wymogiem bezpieczeństwa i operacyjnym, jest teraz kluczowa dla biznesu w erze hybrydowej, aby nie tylko chronić dane, ale także promować produktywność.

Brak priorytetu dla zatrzymania pracowników IT

Mówiąc o tsunami rotacji, zatrudnianie i zatrzymywanie talentów technologicznych jest niezbędne do wspierania pracy hybrydowej. „"W naszym nowym, stale zmieniającym się środowisku pracy, niezwykle ważne jest pielęgnowanie, rozwijanie i nagradzanie talentów, aby utrzymać motywację zespołów” - mówi Nicola Morini Bianzino, globalny dyrektor ds. technicznych w EY. „Kluczowe jest zatrzymanie pracowników i zapewnienie, że zespoły IT czują się wspierane, doceniane i rozumiane. Przewiduję, że wojna o talenty technologiczne będzie trwała w nowym roku i pozostanie priorytetem nr 1 dla organizacji na całym świecie”.

CIO powinni skupić się na motywowaniu swoich zespołów przywódczych w 2022 roku. „Pomóż odblokować innowacyjny potencjał swojego zespołu, zachęcając do podejmowania kalibrowanego ryzyka i nagradzając przełomowe inicjatywy innowacyjne” - mówi Bianzino. „Dodatkowo, upewnij się, że kierownictwo techniczne wie, że rozumiesz stojące przed nim wyzwania, takie jak zatrzymanie talentów technicznych. Pokaż im, że wspierasz ich wysiłki zmierzające do nadania priorytetu szybkości i zatrudnianiu oraz nagradzasz ich wysiłki zmierzające do zatrudniania różnorodnych pracowników”.

Ważne będzie również ustanowienie lub wzmocnienie linii komunikacyjnych, aby każdy w IT mógł wyrazić swoje potrzeby. Jeśli w zespole nie ma fundamentów zaufania i przejrzystości, przekazywanych za pośrednictwem otwartych linii komunikacyjnych, to poczucie wsparcia zostanie utracone.

Podczas gdy technologia będzie odgrywać istotną rolę w efektywnym funkcjonowaniu hybrydowego miejsca pracy, liderzy IT muszą zdawać sobie sprawę, że to przejście - jak każda inna znacząca zmiana oparta na technologii - będzie wymagać więcej od organizacji IT. „Nie będziesz w stanie zapewnić swoim pracownikom zróżnicowanego doświadczenia, jeśli nie zajmiesz się tym w staroświecki sposób”, mówi White z Avanade. „Ludzie, proces, a następnie technologia”.

Organizacje rozmawiają o przejściu na pracę hybrydową już od tak dawna, że udane przejście na środowisko pracy z dowolnego miejsca może wydawać się przesądzone.

„Z punktu widzenia IT pandemia stanowiła już dla wielu firm próbę dostosowania się do pracowników hybrydowych" - mówi Robin Hamerlinck, starszy wiceprezes ds. informatyki i dyrektor ds. informatyki w firmie Shure.

Nieudana współpraca z działem kadr

„Dział IT może tylko do pewnego stopnia wyznaczać normy i dawać przykład” - mówi White z Avanade. Doświadczenia pracowników są ostatecznie w gestii działu kadr. „W rezultacie wielu dyrektorów ds. informatyki przekona się, że musi ściśle współpracować z innymi dyrektorami wyższego szczebla i działem kadr, aby zmienić kulturę i pozyskać budżet na innowacje wspierające tę nową kulturę” - mówi Gownder z Forrestera.

Weźmy za przykład firmę, która postanowiła, że centralnym elementem wszystkich spotkań roboczych będą cyfrowe tablice. „Zbudowanie tego uzasadnienia biznesowego wymaga od dyrektorów ds. informatyki dostosowania się do oczekiwań liderów biznesowych i HR oraz osiągnięcia konsensusu" - mówi Gownder. „Przede wszystkim CIO muszą podkreślać, że technologia jest narzędziem, które pomoże w tej szerszej transformacji firmy w służbie pracy hybrydowej. Ale technologia sama w sobie nie jest panaceum”.

Źródło: CIO

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200