9/9/99 - niegroźna data

Wczoraj komputery na całym świecie pracowały bez kłopotów, wbrew przewidywaniom, że starsze systemy mogą zinterpretować datę 9 września 99 (cztery dziewiątki) jako tzw. datę niemożliwą. Data ta była czasem używana przez programistów np. do oznaczania końca zbioru danych z datami lub braku informacji o dacie.

Wczoraj komputery na całym świecie pracowały bez kłopotów, wbrew przewidywaniom, że starsze systemy mogą zinterpretować datę 9 września 99 (cztery dziewiątki) jako tzw. datę niemożliwą. Data ta była czasem używana przez programistów np. do oznaczania końca zbioru danych z datami lub braku informacji o dacie.

Eksperci jednak ostrzegają, że bezproblemowe funkcjonowanie komputerów 9 września, w dniu, który w mediach był określany jako "próba generalna" przed 1 stycznia 2000 r., wcale nie oznacza, że w pierwszym dniu przyszłego roku korporacyjne systemy komputerowe nie zawiodą.

Prawdopodobieństwo wystąpienia błędu w polskich systemach było małe. W innych krajach, gdzie działa wiele starszych systemów, w tym Nowej Zelandii, Australii, Japonii i Stanach Zjednoczonych, też nie odnotowano szkód spowodowanych czterema dziewiątkami.