81 proc. polskich użytkowników komórek wysyła SMS

Według badań przeprowadzonych w styczniu, lutym i marcu tego roku przez TNS OBOP, aż 81proc. polskich użytkowników telefonów komórkowych deklaruje, że wysyła lub odbiera wiadomości tekstowe SMS ze swojego telefonu.

Według badań przeprowadzonych w styczniu, lutym i marcu tego roku przez TNS OBOP, aż 81proc. polskich użytkowników telefonów komórkowych deklaruje, że wysyła lub odbiera wiadomości tekstowe SMS ze swojego telefonu.

Krótkie wiadomości SMS są domeną najmłodszych użytkowników telefonów komórkowych, a obecnie korzysta 89 proc. osób w wieku 15-29 lat.

Wraz z wiekiem respondentów zainteresowanie tą usługą stopniowo maleje. W grupie osób powyżej 60 lat co druga deklaruje korzystanie z krótkich wiadomości tekstowych. Korzystanie z krótkich wiadomości tekstowych rośnie wraz z wykształceniem, a wśród osób z wyższym wykształceniem z SMS-ów korzysta blisko 90 proc.

Przedstawione wyniki pochodzą z badań na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski powyżej 15 roku życia.


×