802.16a - bezprzewodowe łącze na ostatniej mili

Niestandardowe bezprzewodowe sieci stacjonarne pierwszej generacji cechowała kiepska wydajność w przypadku braku bezpośredniej widoczności i wysokie ceny sprzętu. Z powodu tych wad szerokopasmowe sieci bezprzewodowe nie upowszechniły się tak, jak można było tego się spodziewać. Standard IEEE 802.16a dla bezprzewodowych sieci miejskich (MAN) może to zmienić.

Niestandardowe bezprzewodowe sieci stacjonarne pierwszej generacji cechowała kiepska wydajność w przypadku braku bezpośredniej widoczności i wysokie ceny sprzętu. Z powodu tych wad szerokopasmowe sieci bezprzewodowe nie upowszechniły się tak, jak można było tego się spodziewać. Standard IEEE 802.16a dla bezprzewodowych sieci miejskich (MAN) może to zmienić.

Zatwierdzony w styczniu ub.r. standard 802.16a zapewnia szerokopasmowy dostęp na odcinku "ostatniej mili" w paśmie poniżej 11 GHz, umożliwiając łączenie domów mieszkalnych, biur i bezprzewodowych publicznych punktów dostępowych (hot spotów). 802.16a jest znany także jako WiMAX od nazwy konsorcjum Worldwide Interoperability for Microwave Access Forum, intensywnie promującego tę technologię.

802.16a znacznie poprawia wydajność przy braku bezpośredniej widoczności i jest odpowiednią technologią w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z przeszkodami, takimi jak drzewa czy budynki. Stacje mogą być instalowane na budynkach, niekoniecznie na wieżach czy wzniesieniach.

Równie ważne jest to, że standardowe produkty są tańsze w produkcji, a ich współfunkcjonalność ułatwi operatorom zwiększanie zasięgu swych usług. To powinno być zachętą do wdrażania tej technologii. Producenci sprzętu zapowiadają, że rozpoczną implementowanie 802.16a w swoich systemach w drugiej połowie br. Jedną z pierwszych firm, która wprowadzi na rynek urządzenia WiMAX, ma być Intel.

Nowy standard z przepustowością 75 Mb/s (dupleks) może stać się bardzo atrakcyjną alternatywą dla stałych łączy dostępowych w sektorze biznesowym. Długi czas oczekiwania na szerokopasmowy dostęp przewodowy w porównaniu z szybką instalacją dostępu bezprzewodowego to duży atut tej technologii.

802.16a - bezprzewodowe łącze na ostatniej mili

Jak działa 802.16a

802.16a zapewnia elastyczność niemożliwą do uzyskania w przypadku usług przewodowych, np. szybkie łącze zestawiane na potrzeby imprez publicznych z tysiącami użytkowników publicznych punktów dostępowych Wi-Fi. Łączność "na żądanie" może być atrakcyjnym rozwiązaniem dla firm mających zmienne potrzeby komunikacyjne, np. budowlanych (zmieniających lokalizację). Rozszerzenie 802.16e standardu 802.16a wprowadza funkcje umożliwiające roaming połączeń poza macierzystym obszarem usług. Nowy standard pozwala także na szyfrowanie 3-DES do bezpiecznych transakcji i uwierzytelniania.

W typowym środowisku korporacyjnym komputery stacjonarne i przenośne są połączone przez Ethernet lub punkty dostępowe 802.11 Wi-Fi, rozmieszczone w sieci kampusowej. Dostęp do sieci dostawcy usług może zapewniać kierunkowa antena 802.16a, łącząca sieć firmy ze stacją bazową dostawcy. Nawet gdy stacja bazowa nie jest w "polu widzenia" anteny, sygnał może być odbierany po odbiciu od budynków i innych przeszkód na jego drodze. Technologia 802.16a pozwala stacji bazowej właściwie interpretować dane, mimo zniekształceń sygnału, wprowadzanych przez kolejne odbicia. Dostęp do Internetu zapewniają wtedy łącza 802.16 punkt-punkt lub tradycyjne przewodowe, takie jak DS3 czy OC-x.

Z technicznego punktu widzenia na wysoką wydajność rozwiązania 802.16a mają wpływ:

  • zakres działania w nielicencjonowanych i licencjonowanych pasmach poniżej 11 GHz;

  • duża efektywność w wykorzystaniu pasma, co obniża koszty operatorów i wpływa na jakość usługi;

  • funkcja wstępnej korekcji błędów - FEC (Forward Error Correction), zwiększająca niezawodność transmisji;

  • stosowanie zaawansowanych technik antenowych (anteny adaptacyjne), zwiększających zasięg i przepustowość;

  • kodowanie przestrzenno-czasowe (space/time coding), zwiększające wydajność w niesprzyjających warunkach;

  • zastosowanie modulacji adaptacyjnej, co przy zwiększaniu zasięgu kosztem pasma pozwala osiągnąć odległość ok. 45 km.
802.16a zapewnia także niskie opóźnienia (ważne w usługach głosowych i wideo) i priorytetyzację ruchu danych (QoS). Ma to szczególne znaczenie dla tych przedsiębiorstw, które będą chciały za pomocą szerokopasmowego łącza bezprzewodowego obok danych przesyłać głos i obraz.

Standard IEEE 802.16a jest obietnicą większej i tańszej oferty szerokopasmowego dostępu do sieci dla klientów biznesowych i indywidualnych. Czy spełnioną, zobaczymy już niedługo.


TOP 200