802.11ac – czy warto się śpieszyć z wdrożeniami?

Urządzenia pracujące w standardzie 802.11ac stają się coraz częściej pierwszym wyborem kupujących nowe rozwiązania bezprzewodowe. Jeżeli firma planuje „agresywne” implementacje BYOD, zidentyfikowała obszary zatorów w sieci bezprzewodowej lub dużego zagęszczenia klientów to wdrożenie sieci standardu 802.11ac może okazać się konieczne.

Znacząca grupa rozwiązań bezprzewodowych zgodnych z fazą pierwszą 802.11ac Wave1 została skonstruowana na podstawie wstępnej specyfikacji standardu. Układy zapewniające maksymalną wydajność i realizujące założenia 802.11ac Wave2 nadal są w fazie rozwoju. Urządzenia zgodne z drugą fazą standardu powinny pojawić się na rynku w pierwszej połowie 2015 roku. Faza druga 802.11ac Wave2 będzie teoretycznie poz walała na osiągnięcie prędkości bezprzewodowej na poziomie 7–10 Gb/s.

Standard 802.11ac to naturalny następca rozwiązań 802.11a/b/g/n, zdefiniowany przez IEEE. IEEE jest organizacją formującą standardy bezprzewodowe i zatwierdzającą specyfikacje. Bardzo często to jednak producenci wyprzedzają IEEE, wprowadzając na rynek rozwiązania i produkty oparte na specyfikacji będącej w trakcie definiowania. Taka sytuacja ma miejsce właśnie w przypadku standardu 802.11ac. W celu zapewnienia zgodności różnych produktów opartych nie na standardzie, ale wstępnych specyfikacjach, powstał program certyfikacji Wi-Fi Alliance. Organizacja Wi-Fi Alliance certyfikuje sprzęt bazujący na wskazanych standardach, zapewniając zgodność współpracy określonych rozwiązań poszczególnych producentów. Certyfikacja Wi-Fi Alliance nie jest wymagana, ale pozwala upewnić się użytkownikom co do właściwości i kompatybilności kupowanego sprzętu.

Częstotliwość 2,4 GHz jest odbierana jako zatłoczone pasmo, często współdzielone i interferujące ze sprzętem gospodarstwa domowego. Z tego powodu standard 802.11ac jest przeznaczony wyłącznie do pracy na częstotliwości 5 GHz. Częstotliwość 5 GHz jest mniej zatłoczona niż 2 ,4 GHz. Zapewnia bardzo wysoką jakość transmisji, ale propaguje się gorzej od niższych częstotliwości.

802.11ac – czy warto się śpieszyć z wdrożeniami?

Standard 802.11ac wprowadza kilka elementów, które nie występowały we wcześniejszych standardach lub znacząco udoskonalają stosowane do tej pory mechanizmy. Przykładem tych mechanizmów jest formowanie wiązki, rozbudowane SU-MIMO/MU-MIMO, a także zwiększona szerokość kanału radiowego. Technologia SU-MIMO (single-user multiple input/multiple output) była pierwszy raz wykorzystana w starszym standardzie 802.11n. Pozwala kierować wiele strumieni MIMO do jednego klienta. Standard 802.11ac rozwinął wskazaną technologię. Dodatkowo wprowadził nowe techniki modulacji, pozwalające przesłać 433 Mb/s przez jeden strumień MIMO. Standard wspiera jednocześnie trzy strumienie, więc maksymalna prędkość połączenia wynosi teoretycznie blisko 1,3 Gb/s. Faza 2 Wave 2 802.11ac wprowadza możliwość wykorzystania szerszego kanału radiowego, ale także kilka innych funkcjonalności. Przykładem jest MU-MIMO (multi-user input/multiple output), która to opcja pozwala wysyłać wiele przestrzennych strumieni do wielu klientów jednocześnie. W specyfikacji wykorzystywany będzie kanał o szerokości blisko 160 MHz lub 80 MHz. Faza druga 802.11ac Wave 2 będzie wspierała prawdopodobnie do 8 strumieni MIMO. Wykorzystanie kombinacji szerokiego kanału oraz mechanizmu MU-MIMO, opcji formowania wiązki (beamforming) i innych technik pozwoli uzyskać prędkość nawet na poziomie 7–10 Gb/s. Mechanizm formowania wiązki stabilizuje połączenie bezprzewodowe. Firma Quantenna Communications zapowiedziała wprowadzenie na rynek pierwszego układu Wave 2 802.11ac w kwietniu przyszłego roku. Warto podkreślić, że 802.11ac wspiera modulację 256-QAM, gdzie w 802.11n wykorzystywana jest modulacja 64-QAM.

PODSTAWOWE MODELE WDROŻEŃ 802.11ac

Sytuacja standardu 802.11ac jest nie do końca oczywista, co powoduje wstrzymywanie się z inwestycjami w infrastrukturę. Z jednej strony, są dojrzałe rozwiązania 802.11ac Wave 1, które mają znaczącą przewagę nad rozwiązaniami 802.11n. Z drugiej strony, wkrótce powinny pojawić się rozwiązania fazy drugiej 802.11ac Wave2. W praktyce w prowadzenie nowego standardu do sieci bezprzewodowych jest nieuchronne, ponieważ 802.11n przestaje być rozwiązaniem wystarczającym pod względem wydajności i zasięgu. W dodatku duża część produktów standardu 802.11n wkrótce przestanie być wspierana i będzie wygaszana. Warto pod kreślić, że 802.11ac jest już standardem zatwierdzonym przez IEEE. Koszt urządzeń 802.11ac jest coraz częściej podobny lub nieznacznie wyższy niż koszt produktów 802.11n. Niewątpliwa zaleta 802.11ac to jednak znaczne zwiększenie zasięgu i dostępności sieci Wi-Fi, wydajności, a także lepsze wykorzystanie pasma 5 GHz.

802.11ac – czy warto się śpieszyć z wdrożeniami?

Zgodnie z zaleceniami firm produkujących sprzęt bezprzewodowy organizacje wdrażają rozwiązania na podstawie pewnych schematów. Istnieje kilka głównych modeli wdrożeń 802.11ac. Schematy biorą pod uwagę głównie koszty wdrożenia, ale oceniane są także: czas potrzebny na wdrożenie, zakres ryzyka, potencjalne możliwości i kilka innych czynników.


TOP 200