8 umiejętności, które powinieneś zdobyć

Ustawiczne kształcenie to obowiązek każdego specjalisty IT. Oczekiwania pracodawców coraz częściej wykraczają jednak poza znajomość technologii. Oto osiem umiejętności, które każdy informatyk powinien posiąść.

Ustawiczne kształcenie to obowiązek każdego specjalisty IT. Oczekiwania pracodawców coraz częściej wykraczają jednak poza znajomość technologii. Oto osiem umiejętności, które każdy informatyk powinien posiąść.

Informatyka to dziś nie tylko bity i bajty. To także umiejętność prowadzenia projektów, ich analizy, negocjacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi, którzy bywają od nas oddaleni o kilka stref czasowych. Dlatego w ofertach pracy, oprócz znajomości technologii, coraz częściej możemy znaleźć oczekiwania co do cech osobowościowych. Potencjalni pracodawcy analizując CV biorą pod uwagę nie tylko ukończone uczelnie, kursy i dotychczasowe doświadczenia zawodowe, ale też szukają dowodów na to, że kandydat do pracy potrafi pracować w grupie, czy porozumiewać się z osobami z różnych kręgów kulturowych.

Użytkownicy IT coraz rzadziej szukają wąsko wyspecjalizowanych inżynierów, a coraz częściej kompetentnych pracowników, którzy będą w stanie porozumieć się z biznesem, zrozumieć jego oczekiwania i wynegocjować odpowiednie warunki porozumienia. To wszystko sprawia, że dziś od informatyków oczekuje się kompetencji znacznie wyższych niż od pracowników innych działów. Specjaliści IT muszą umieć komunikować się i to na wielu płaszczyznach: językiem technicznym w gronie informatyków i językiem biznesowym w grupie osób nietechnicznych.

8 umiejętności, które powinieneś zdobyć

Bogusław Bujak

"Dzisiejszy informatyk musi zrozumieć o czym mówi do niego biznes, opisać to w formie wymagań, zbadać i przypisać możliwości technologiczne firmy lub w ogóle możliwości technologii, zrobić prezentację biznesową silnie nasyconą informacjami technologicznymi, oszacować budżet i ryzyko związane z wdrożeniem systemu, obronić swoje racje przed zarządem, a potem sprawnie pokierować zespołem złożonym z grupy osób zarówno z IT, jak i biznesu, kontrolując równocześnie budżet projektu i komunikując się ze wszystkimi beneficjentami wdrożenia" - mówi Bogusław Bujak, prezes Business Excellence Institute oraz doradca w zakresie strategii i zarządzania IT.

Jakich umiejętności szukają u kandydatów do pracy szefowie działów IT? "Przede wszystkim takich, które pozwolą na poprawienie postrzegania działu IT, a pośrednio i siebie samego w organizacji. Dziś jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stają szefowie IT, jest wizerunek ich działów, postrzeganych jako twór zupełnie oderwany od całej firmy, komunikujący się z innymi niezrozumiałym językiem, do tego przykładający dużą wagę do projektów i zadań, których celów nikt poza nimi nie rozumie. Wynika to przede wszystkim z braku wśród informatyków umiejętności porozumiewania się z osobami z innych działów w sposób dla nich zrozumiały, a także braku umiejętności, czy woli postawienia się w roli swojego rozmówcy" - mówi Piotr Wąsikowski, niezależny doradca z firmy MCH Advisory. Oto lista cech, które mogą pozwolić na uzdrowienie tej sytuacji.

1 Komunikatywność

8 umiejętności, które powinieneś zdobyć

Andrzej Gąsienica-Samek

Sprawna komunikacja oraz umiejętność sprawnego pisania i prezentacji to dziś cecha kluczowa dla zawodu informatyka. Praca w IT oznacza coraz więcej spotkań, ustaleń, wymagających umiejętności precyzyjnej komunikacji. Im wyższe stanowisko, tym te umiejętności są bardziej poszukiwane. Jak mawia dyrektor Departamentu Usług IT u jednego z operatorów telekomunikacyjnych, dobra prezentacja dla biznesu nie może mieć więcej niż 10 slajdów i powinna być przedstawiona w ten sposób, by pomysły były zrozumiałe nawet dla zwykłej asystentki. Jeśli nie potrafimy przedstawić projektu w ten sposób, mamy niewielkie szanse na jego przeforsowanie na zarządzie, czy przekonanie do niego użytkowników biznesowych.

2 Znajomość analizy procesów

Złote czasy informatyki, kiedy to biznes dopasowywał się do kupowanego za ciężkie pieniądze systemu, minęły. Dziś to informatyka musi zrozumieć biznes, dostosować swoje rozwiązania do jego oczekiwań, a czasem wręcz te oczekiwania odgadnąć. "Czasem wystarczy prześledzić sposób działania organizacji na jednym wybranym procesie. Gdy się go wstawi w schemat blokowy i rozpisze, mogą nam się samoistnie nasunąć pomysły na to, co można zautomatyzować, uwspólnić z innym podobnym procesem i jakich mierników użyć, aby wykazać, że nasza optymalizacja przynosi korzyści" - twierdzi Sebastian Jakubiak, dyrektor ds. kontraktów outsourcingowych w HP Polska.

Nieważne czy wdrażamy w firmie prosty portal intranetowy, czy wielką aplikację biznesową. Zawsze ostatecznie spadnie na nas konieczność analizy procesów biznesowych. Efektywne wykonanie tego zadania, bez chociaż podstawowej znajomości zasad organizacji i zarządzania oraz narzędzi do wizualizacji procesów, może być trudne.

3 Podstawy rachunkowości i księgowości

Dziś wszystko w informatyce obraca się wokół zwrotów z nakładów na inwestycje (ROI) oraz kontraktowania i rozliczeń usług (SLA). Do zrozumienia wszystkich konsekwencji działań IT potrzebna jest chociaż podstawowa wiedza o zasadach księgowania. Oczywiście nikt nie będzie oczekiwał od informatyków certyfikatów ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Wystarczą podstawy rachunkowości. Rozumie to coraz więcej dużych firm, które oferują swoim specjalistom IT warsztaty z księgowości. "Tylko takie podejście pozwala ludziom z IT na wyjście z getta technologii i nawiązanie dialogu z biznesem o jego potrzebach i problemach" - mówi Mateusz Stefański, b. dyrektor IT m.in. w BP Poland i PKN Orlen, obecnie niezaleźny konsultant z zakresu zarządzania.

4 Umiejętność pracy w zespole

Coraz mniej w informatyce zależy od artyzmu pojedynczych guru, a coraz więcej od terminowej realizacji projektów przez dobrze zarządzane zespoły. Dlatego w każdej ofercie pracy możemy znaleźć zapis o umiejętności pracy w zespole. Jak to rozumieć? Na pewno nie tylko jako bezkonfliktowość, ale także jako otwartość, odpowiedzialność i gotowość do wsparcia innych, a więc wszystkie te cechy, dzięki którym zespół razem ma większe możliwości niż suma umiejętności składających się na niego jednostek.

5 Otwartośćna inne kultury

IT to dziś zawód bez granic. W naszym kraju powstaje coraz więcej międzynarodowych centrów badawczo-rozwojowych i usługowych. Coraz więcej też projektów informatycznych, nawet tych realizowanych w przedsiębiorstwach średniej wielkości, jest realizowanych w międzynarodowym otoczeniu. To wiąże się z umiejętnością współpracy z osobami o odmiennych doświadczeniach, pochodzących z innych, odległych kultur. Taka współpraca kryje wiele pułapek wynikających z innego postrzegania pewnych pojęć przez inne kultury. Dlatego tak poszukiwaną wśród informatyków cechą jest doświadczenie w pracy przy międzynarodowych projektach.

6 Inicjatywa

Mimo że na rynku najwięcej słychać o dużych projektach IT, codzienna praca informatyka to często działanie w małych, kilkuosobowych zespołach, które bez większego nadzoru realizują nawet kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa projekty. Dlatego tak ważnymi czynnikami są inicjatywa i samodyscyplina, a także umiejętność samodzielnej pracy, często wykonywanej na podstawie bardzo mgliście zarysowanych wytycznych.

7 Skuteczność

Jak rzadko w którym zawodzie, praca w IT oceniana jest na podstawie wymiernych efektów. Dlatego od specjalistów IT wymaga się nie tylko umiejętności sprzedaży swoich pomysłów, ale także skuteczności w ich wdrażaniu. Ta cecha jest mocno powiązana z osobowością każdego człowieka, ale w pewnym stopniu wynika ze świadomości uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, którym podlega IT. "Człowiek, który jest skuteczny, ale potrafi wykonywać jedynie najprostsze zadania, na niewiele się przyda. Podobnie jak ktoś, kto szybko jest w stanie zrozumieć zadanie, a następnie z lubością zagłębi się w jego aspekty techniczne. W związku z tym idealny specjalista to ktoś, kto rozumie, że projekt posiada wewnętrzną strukturę na poziomie technicznym, ale jest równocześnie ograniczony poziomem jego przydatności do rozwiązania konkretnego problemu klienta" - wyjaśnia Andrzej Gąsienica-Samek, szef warszawskiego centrum badawczo-rozwojowego Comarchu.

8 Zdolność do podejmowania ryzyka

Dzisiejszy informatyk ma w sobie coś z przedsiębiorcy. Jak zauważyli Peter Weill i Jeanne W. Ross, autorzy książki "IT Governance. How Top Performence Manage IT Decision Rights for Superior Results", coraz więcej decyzji, także tych dotyczących kierunków rozwoju biznesu w największych światowych korporacjach, opiera się na rekomendacjach ludzi od IT. W firmach telekomunikacyjnych czy finansowych zarządy oczekują od informatyków, że ci przyjdą do nich z gotowym pomysłem na nowatorską usługę, czy wręcz zupełnie nowy biznes. "Umiejętność podjęcia oszacowania, a w szczególności zarządzania ryzykiem, jest elementem decydującym o tym, jak dobrym kierownikiem działu czy projektu się jest" - mówi Mateusz Stefański.

Zresztą każdy aspekt pracy informatyka jest dziś obarczony sporym ryzykiem. "Z jednej strony specjalista IT ma tak zarządzać swoim obszarem, aby biznes otrzymywał oczekiwane produkty na czas. Z drugiej, napięte harmonogramy wymagają dosyć często uruchomienia produkcyjnego przed zakończeniem testów akceptacyjnych. Jeśli coś się nie uda, to winny jest informatyk. Jeśli przewidując problemy nie uruchomi usługi w terminie, i tak będzie winny. Sytuacja nie do pozazdroszczenia. Powiesz "nie" - dostaniesz po głowie. Nie uda się - jesteś winny. A jak się uda? To i tak sukces biznesu" - dodaje Bogusław Bujak. Dlatego właśnie do katalogu cech pożądanych w zawodzie informatyka należy dodać także odporność i cierpliwość. No, ale o tym żaden menedżer nie będzie zbyt chętnie pisał w ofertach pracy.


TOP 200