8 technologii i produktów konsumenckich, które mogą zagrażać bezpieczeństwu firm

Nowoczesne rozwiązania takie jak komunikatory internetowe i smartfony z jednej strony pozwalają zwiększyć wydajność pracy, z drugiej zaś stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa firmowych danych. Szczególnie tych przechowywanych w postaci elektronicznej.

Im częściej pracownicy korzystają z tego typu rozwiązań prywatnie, tym trudniej jest im funkcjonować bez nich w godzinach pracy, a granica między narzędziami biznesowymi i produktami konsumenckimi zaciera się. Całkowity zakaz wykorzystywania popularnych usług i urządzeń "masowych" podczas pracy byłby niezgodny z przyjętą kulturą organizacyjną większości firm. Mógłby też - paradoksalnie - wpływać na spadek wydajności.

Popularność technologii konsumenckich wśród pracowników potwierdzają badania Yankee Group. Aż 86% ankietowanych pracowników korporacyjnych przyznało, że w czasie pracy korzysta co najmniej z jednej usługi lub urządzenia konsumenckiego przeznaczonego na rynek masowy. Większość osób przyznała też, że ich zdaniem tego typu rozwiązania pozwalają na zwiększenie efektywności pracy, czy wręcz innowacyjności całej firmy.

Nowe technologie - zwłaszcza telekomunikacyjne - mogą być korzystne dla firmy, ale ich zastosowanie pociąga jednak za sobą także określone problemy związane z bezpieczeństwem. Zazwyczaj musi im sprostać dział IT. Tymczasem większość użytkowników domaga się, aby programy lub urządzenia, z których korzystają prywatnie, była dostępna dla nich także jako narzędzie pracy. Często dążenia te popiera także kierownictwo przedsiębiorstw. Z punktu widzenia osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT niemożliwe jest zaś skuteczne zabezpieczenie firmowego środowiska informatycznego wyłącznie za pomocą regulaminów i procedur, których zresztą większość pracowników nie czyta.

Podobne wnioski wynikają z raportu Gartnera zatytułowanego: "Gmail, iPhones and Wiis: Preparing Enterprise Security for the Consumerization of IT". Zdaniem jego autorów, postępujące wprowadzanie technologii i urządzeń konsumenckich do przedsiębiorstw w znacznym stopniu ograniczyło skuteczność stosowanych dotychczas metod i zabezpieczeń opartych na regulaminach i ograniczaniu dostępu do niektórych usług lub mediów. "Kierownicy większości przedsiębiorstw, nawet gdyby chcieli, nie będą w stanie całkowicie zablokować pracownikom dostępu do nowych technologii i usług - czy to z przyczyn kulturowych, czy technologicznych" - ocenia Rich Mogull, wiceprezes ds. badań Gartnera.

Każda decyzja dotycząca ograniczenia dostępności usług i urządzeń przeznaczonych na rynek masowy będzie wymagała uwzględnienia ich potencjalnego wpływu na wydajność pracy i bezpieczeństwo środowiska informacyjnego firmy, stopnia wykorzystania dostępnych zasobów IT oraz zmian potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa.


TOP 200