700 tys. euro w ramach European ICT Prize

Organizatorem konkursu European ICT Prize jest Europejska Rada ds. Nauk Stosowanych, Technologii i Inżynierii.

Organizatorem konkursu European ICT Prize jest Europejska Rada ds. Nauk Stosowanych, Technologii i Inżynierii.

Zgłoszenia do nagrody są przyjmowane od dowolnej organizacji (m.in. przedsiębiorstw, laboratoriów i uczelni) z siedzibą w Unii Europejskiej lub krajach stowarzyszonych. Temat konkursu brzmi: "Nowatorskie produkty z dużym wkładem informatyki i wydatnym potencjałem rynkowym". Organizatorzy przewidują wyłonienie 50-70 nominowanych do European ICT Prize i 20 nominowanych do nagrody głównej European ICT. Dwudziestu finalistów otrzyma po 5 tys. euro, a trzech zwycięzców po 200 tys. euro. Łączna pula nagród wynosi 700 tys. euro. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 4 grudnia 2006 r. Wyniki zostaną ogłoszone w lutym 2007 r. Kryteria wyboru to m.in.: doskonałość techniczna, wkład nowatorski, potencjalne oddziaływanie na rynek, zdolność generowania zatrudnienia, wkład w akceptację i zrozumienie technologii IT i komunikacyjnych w społeczeństwie i prawdopodobny zakres oddziaływania społecznego. Więcej informacji na stroniehttp://www.ict-prize.org .

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]heygsgroup.com

TOP 200