7 sekretów wysokowydajnych zespołów IT

Oto techniki najlepszych liderów IT, zwiększające wydajność podległych im zespołów.

FOTO: Pixabay

Każdy lider IT chce kierować zespołem, który będzie sławny ze względu na talenty jego członków, produktywność i wyobraźnię. Ale niewielu dysponuje cechami potrzebnymi do podniesienia wyników swoich pracowników na taki wyjątkowy poziom. To co odróżnia przeciętnych menedżerów IT od gwiazd jest niechęć lub niezdolność do podejmowania ryzyka.

"Przeszkodą dla osiągania przez zespól IT ponadprzeciętnych wyników jest strach lidera. Jego obawa, że mogą zawieść, popsuć coś, pomylić się czy spowodować awarię" - zauważa Evan Callender, dyrektor w West Monroe, międzynarodowej firmy konsultingowej. Zamiast uchylać się od wyzwań, liderzy IT powinni być gotowi do ewentualnej porażki, z której szybko wyciąga się nauczkę.

Poniższe siedem wskazówek pomoże rozwijać cechy lidera doskonałego zespołu IT.

1. Nadaj priorytet uczeniu się

Skuteczne zespoły pracują inteligentnie. "W związku z tym, niezbędne jest promowanie kultury ciągłego uczenia się" - zaleca Kush Saxena, CTO w Mastercard. Ponieważ technologia stale się rozwija, najważniejszą umiejętnością techniczną w dzisiejszych czasach jest umiejętność uczenia się i regularnego podnoszenia umiejętności. "Jako lider technologiczny musisz zachęcać swoich ludzi do tej koncepcji.

Nauka może przybierać różną formę: cotygodniowo rezerwowanego czasu na doskonalenie umiejętności technicznych przez zespoły rozwojowe czy hakatony dla pracowników, aby odeszli od codziennej pracy i poszukali świeżego spojrzenia na problemy"
- mówi CTO Mastercards.

Ważne jest również zauważenie, że znaczna część nauki polega na nieformalnej wymianie wiedzy pomiędzy członkami zespołu. Warto to wspierać. "Buduj kulturę mentoringu i nagradzaj wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy poświęcają czas na podnoszenie umiejętności swoich kolegów i zespołów"- mówi Kush Saxena.

"Podnoszenie wydajności zespołu wymaga uruchomienia zarówno motywacji, jak i umiejętności" - dodaje Tom Packert, konsultant w dziale rekrutacji talentów IT Wyntalent. W tym celu muszą być dostępne odpowiednie narzędzia online dokumentacyjne i szkoleniowe. "Każdy dział powinien mieć własne strony internetowe i bazy wiedzy" - sugeruje Tom Packert.

2. Zapewnij swobodę, ale ustaw granice

Członkowie zespołu powinni mieć możliwość rozwinięcia swego potencjału, co wymaga świeżego podejścia do przywództwa.

„Jako zespół menedżerski zobowiązaliśmy się do zmiany stylu przywództwa - odejść od tradycyjnego stylu „odgórnego", modelu "command-and-control" na rzecz integracyjnego "servant-leadership"

- mówi Andrew Palmer, VP i CIO w Liberty Mutual Insurance. Firma oczekuje, że jej liderzy będą wcielać w życie postawy nastawione na rozwój i modyfikować swoje podejście aby upodmiotowić zespoły. "Zatrudniamy inteligentnych ludzi i wierzymy, że stworzą najlepsze rozwiązania, które stanowić będą wartość dla klienta" - mówi Andrew Palmer.

Jednym ze sposobów oceny czy zmiana podejście poprowadzi zespół do poprawy wyników, jest badanie reakcji pracowników na przekazanie im odpowiedzialności a także ich chęci uczenia się nowych rzeczy. Najlepsi zazwyczaj chcą się chwalić swoimi umiejętnościami i chętnie podejmują nowe wyzwania.

"Jeśli natomiast członkowie zespołu opierają się przed braniem odpowiedzialności za swoje działania, jest mało prawdopodobne, że będą w stanie poprawić wydajności" - mówi Evan Callender.

3. Nie zaniedbuj rozwijania umiejętności miękkich przez swoich ludzi

Pracuj ze współpracownikami w celu rozwinięcia umiejętności zawodowych spoza obszaru IT. "Odkryliśmy, że coaching zespołów technicznych w zakresie umiejętności miękkich - komunikacji, prezentacji i inteligencji emocjonalnej - przynosi doskonały zwrot z inwestycji i poprawia wyniki we wszystkich obszarach, ponieważ buduje spójność w ramach grupy IT i poza nią" - doradza Vince Repaci, trener rozwoju zawodowego z firmy coachingowej LOVR Atlantic.

Coraz więcej przedsiębiorstw powierza obecnie liderom IT również zadanie zbudowania i podtrzymania kultury najwyższej jakości obsługi klienta.

"Ważne jest, aby właściwie ocenić techniczne umiejętności każdego z członków zespołu, ale jeszcze ważniejsze jest, aby ocenić ich wolę jak najlepszej obsługi klienta, chęć zrozumienia czynników biznesowych stojących za tym, o co są proszeni" - mówi Rich Temple, wiceprezes i CIO w Deborah Heart and Lung Center.

4. Obserwuj i mierz wyniki

Gwiazdorskie zespoły IT ze swej natury osiągają znakomite wyniki. Niestety, nie ma jednego cudownego wskaźnika, który pozwalałby śledzić ich postępy aby mieć wgląd w pełny obraz pracy.

"Żyjemy w świecie ticket-ów, linii kodu, punktów historii i kamieni milowych projektu" - zauważa Evan Callender. Wszystkie te informacje powinny być powiązane z dokładnym raportowaniem czasu, aby wiedzieć w jaki sposób jest on pożytkowany. "

Obserwacja właściwych aspektów wydajności i umożliwienie przejmowania odpowiedzialności bardzo szybko pozwoli zidentyfikować te osoby z zespołu, którzy będą osiągać wyniki, i te, które ich nie osiągną"
- wyjaśnia Evan Callender.

Kush Saxena zauważa, że o ile porównywanie osiągnięć zespołu z normami ilościowymi i jakościowymi pomoże wskazać luki w wydajności. Ważne, aby zachować obiektywność podczas analizy wyników. „Nie staraj się za szybko wyciągać wniosków o tym, czy twoja drużyna wypada dobrze czy nie" - przestrzega. Sytuacja nie jest zero-jedynkowa. "Postrzegaj poprawę jako continuum: jeśli podejmiesz odpowiednie kroki, znajdziesz wiele możliwości doskonalenia i synchronizacji pracy zespołu” - dodaje.

5. Zachęcaj do swobodnego i otwartego myślenia

Jacinta Jimenez, szefowa działu coachingu w BetterUp, doradza tworzenie kultury zespołowej zorientowanej na bezpieczeństwo psychiczne. "Wszyscy pamiętamy takie spotkania, kiedy powstrzymaliśmy się przed wyrażeniem opinii, ponieważ obawialiśmy się narazić" - wyjaśnia. Uczucie to jest zasadniczo przeciwieństwem bezpieczeństwa psychicznego. "Kultura zespołu sprzyja podejmowaniu ryzyka, mogą nabierać kształtu nowe pomysły, ludzie czują się zauważeni i usłyszani, a potencjalne błędy lub zagrożenia wychodzą szybciej na światło dzienne”.

"Ludzie osiągają najlepsze wyniki, kiedy pracują w środowisku, w którym czują się bezpiecznie"

- mówi Palmer. "Dążymy do stworzenia swobodnego, ale profesjonalnego środowiska pracy, w którym panuje pełna ekscytacji kultura startupów w połączeniu z poczuciem stabilności pracy w firmie z listy Fortune 100" - dodaje.

Ważne jest także, aby postrzegać członków zespołu jako odrębne osoby o unikalnych talentach i słabościach. "A w konsekwencji może pojawić się potrzeba dostosowania procesów lub zorganizowania szkolenia w celu optymalizacji wyników określonych osób " - zauważa Chris Fielding, dyrektor ds. informatyki w firmie Sungard Availability Services, dostawcy usług produkcji i odzyskiwania danych. Fielding podkreśla również, że członkowie zespołu powinni zawsze otrzymać jasny zestaw celów, na których powinni się skupić. "Następnie można przejrzeć obszary deficytowe, aby zidentyfikować ograniczenia kadrowe, które należy rozwiązać" - mówi.

6. Bądź motywatorem

Angażuj się jako promotor zmian, zarówno w zespole, jak i w całej organizacji. "Organizuj spotkania zespołowe, na których dzielisz się wizją i zbierasz opinie zespołu na temat sposobu jej realizacji" - sugeruje Temple. Okaż zespołowi, jak wartościowe te opinie są dla organizacji.

"Jeśli jesteś naprawdę pełen entuzjazmu dla tego, co robisz, zarazisz nim prędzej czy później swoją drużynie"
- dodaje.

Packert ostrzega jednak, że pracownicy, zakorzenieni w nieefektywnych procesach, mogą mieć trudności z zaakceptowaniem zmian. "Zmiana wymuszona na ludziach bez szkolenia i wsparcia wydobywa na światło dzienne złe zachowania" - przestrzega.

7. Zachęcaj swoich ekspertów do doskonalenia swoich umiejętności

Deweloperzy, inżynierowie i inni specjaliści IT uczą się przez całe życie. "Chcą pracować z najnowszymi technologiami i stale doskonalić swoje umiejętności rozwiązywania problemów" - mówi Palmer. I dodaje: "Niezależnie od tego, czy to budowa czegoś nowego, czy odświeżanie starszych aplikacji, zachęcamy inżynierów do wykorzystania nowoczesnych technologii, które pomagają im rozwijać się zawodowo”. W praktyce, Liberty Mutual prowadzi regularne sesje laboratoryjne, które umożliwiają programistom eksperymentowanie z nowymi technologiami, oraz doroczne Dni Doskonałości, które skupiają się na pomocy członkom zespołu w budowaniu nowych umiejętności.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200