7-proc. VAT tylko za dostęp do Internetu

Do uchwalonej przez Sejm w maju br. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) i o podatku akcyzowym w ostatniej chwili wprowadzono zapis o preferencyjnym opodatkowaniu usług teleinformatycznych w wysokości 7%. Obecnie stawki VAT na usługi telekomunikacyjne w Polsce należą do najwyższych w porównaniu ze stawkami w krajach Unii Europejskiej (tylko w dwóch krajach obowiązuje stawka wyższa - 25%).

Do uchwalonej przez Sejm w maju br. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) i o podatku akcyzowym w ostatniej chwili wprowadzono zapis o preferencyjnym opodatkowaniu usług teleinformatycznych w wysokości 7%. Obecnie stawki VAT na usługi telekomunikacyjne w Polsce należą do najwyższych w porównaniu ze stawkami w krajach Unii Europejskiej (tylko w dwóch krajach obowiązuje stawka wyższa - 25%).

Problem definicji

Problemem był brak precyzyjnego określenia tych usług - nie zdefiniowano ich bowiem w żadnym innym akcie prawnym. Główny Urząd Statystyczny również nie posiada wydzielonej klasyfikacji dla tego rodzaju działalności.

Poprawianiem ustawy - którą zaniepokojone było Ministerstwo Finansów - zajął się Senat. "Na posiedzeniu naszej komisji nie padły głosy za tym, żeby ustawę tę odrzucić. Szukaliśmy jednak rozpaczliwie sposobu, aby ją wprowadzić w życie tak, żeby nie wywoływała skutków dodatkowych ponad te, jakie są zakładane" - stwierdził jeden z senatorów zajmujących się ustawą.

Taniej tylko do Internetu

Ostatecznie zdecydowano się na wprowadzenie 7-proc. stawki VAT na usługi telekomunikacyjne, umożliwiające dostęp do Internetu. Jednak dokładne określenie tego, co jest taką usługą, zostało przeniesione do rozporządzeń, które muszą być przygotowane przez Ministerstwo Finansów w porozumieniu z Ministerstwem Łączności. Szkoły byłyby predestynowane do zerowej stawki podatku VAT przy tego rodzaju usługach.

Ustawa o podatku VAT daje szkołom prawo do 3-proc. stawki VAT przy zakupach sprzętu komputerowego. Aby uniknąć nadużyć - w wersji sejmowej ustawy każdy może kupić komputer z prawem do obniżonego podatku VAT, jeśli zażąda wystawienia faktury na szkołę, płacąc pełną cenę - urzędy skarbowe będą dokonywały zwrotu szkołom nadpłacone- go podatku. Ulga ta nie obejmie ośrod-ków naukowych i tzw. placówek pozaszkolnych.

Ustawa - jeśli zatwierdzi ją Sejm i podpisze prezydent - miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2002 r.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200