7-krotny wzrost ruchu w sieciach mobilnych w latach 2016-2021

Transmisja wideo, wirtualna rzeczywistość oraz systemy IoT będą głównymi aplikacjami zwiększającymi transmisję danych w sieciach mobilnych prognozują analitycy Cisco.

W latach 2016-2021 nastąpi 7-krotny wzrost ruchu w sieciach mobilnych, a w 2021 roku 50% danych będzie przesyłanych do urządzeń końcowych przez sieci Wi-Fi, 30% przez sieci kablowe, 20% przez komórkowe natomiast liczba użytkowników smartfonów i tabletów wzrośnie do poziomu 5,5 miliarda. Takie prognozy zaprezentowane zostały w najnowszym, opublikowanym na początku lutego 2017, raporcie Cisco Visual Networking Index (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast 2016-2021. Raport jest oparty na prognozach niezależnych firm i analityków oraz badaniach rzeczywistego ruchu w sieciach mobilnych prowadzonych przez Cisco.

W raporcie, analitycy Cisco przedstawili przede wszystkim prognozy rozwoju telekomunikacyjnych sieci mobilnych (sieci komórkowych), ale również przewidywania dotyczące rozwoju innych segmentów rynku mających bezpośredni wpływ na wzrost transmisji danych w sieciach takich, jak sieci Wi-Fi, systemy wirtualnej rzeczywistości oraz IoT (internet rzeczy).

Zobacz również:

  • Dlaczego specjaliści IT zmieniają pracę?
  • 5G będzie katalizatorem cyfrowej zmiany

Choć osiągnięcia związane z technologią 5G są obecnie chyba najczęściej prezentowanym w mediach i przez producentów tematem związanym z telekomunikacją, ale chłodna analiza przeprowadzona przez analityków Cisco wskazuje, że na pierwsze masowe wdrożenia sieci 5G trzeba będzie zaczekać do 2020 roku, a w kolejnym 2021 roku wciąż będą one miały tylko minimalny (zaledwie 0,7-procentowy) udział w całkowitej liczbie realizowanych na świecie połączeń mobilnych oraz 1,5-procentowy udział w transmisji danych.

Nie ulega jednak wątpliwości, że operatorzy sieci mobilnych będą potrzebowali rozwiązań zapewniających wyższą niż obecnie przepustowość, mniejsze opóźnienia transmisji oraz możliwości dynamicznej konfiguracji parametrów. Sieci 5G mają spełnić te wymagania oferując nie tylko lepsze parametry, ale również pozwalając na wdrażanie nowych usług dla konsumentów, jak i zastosowań biznesowych.

„Wzrost zastosowań IoT, mobilnego wideo, aplikacji VR (wykorzystujących mieszaną i wirtualną rzeczywistość) spowoduje, że technologia 5G zyska znaczenie nie tylko dla rozwoju systemów mobilnych, ale sieci w ogólności” mówi Doug Webster, wice-prezes ds. marketingu systemów Cisco przeznaczonych dla usługodawców i operatorów.

Sieci 4G zdominują infrastrukturę telekomunikacyjną

Według prognoz Cisco popularność sieci 4G (4G+) będzie systematycznie rosła i w 2021 roku będą one obsługiwały ponad połowę wszystkich połączeń mobilnych.

Sieci typu LPWA (Low Power Wireless Access, przystosowane specjalnie do odbierania danych z urządzeń IoT) zaczną zyskiwać szerokie zastosowania, ich udział zbliży się w 2021 roku do 9% (w 2016 roku było to zaledwie 0,7%).

Natomiast komunikacja typu M2M (Machine-to-Machine) zwiększy swój udział we wszystkich połączeniach mobilnych do 29% w 2021 roku z 5% w 2016 i będzie to najszybciej rosnący rodzaj połączeń. Popularność starzejących się technologii 3G, a zwłaszcza 2G będzie oczywiście spadać.

7-krotny wzrost ruchu w sieciach mobilnych w latach 2016-2021

Liczba urządzeń mobilnych lub innych łączy korzystających z interfejsów do sieci 2G/3G/4G/LPWA oraz ich względne udziały. Źródło: raport Cisco VNI Mobile, 2017.

Co piąty bajt w sieciach IP będzie przesyłany bezprzewodowo

Liczba danych przesyłanych w sieciach mobilnych będzie miała 20-procentowy udział w całkowitym ruchu IP (w 2016 roku udział ten wynosił 8%).

Do 2021 roku, globalny ruch w sieciach mobilnych osiągnie poziom 49 eksabajtów na miesiąc czyli 587 eksabajtów rocznie, co oznacza 122-krotnie większą transmisję danych w porównaniu do zanotowanej w 2011 roku.

Dominujący, 79-procentowy udział w transmisji danych w sieciach mobilnych będą miały systemy 4G, a 19-procentowy 3G. Ponieważ dopiero w 2020 roku rozpoczną się masowe wdrożenia technologii 5G więc mimo ich znacznie większej przepustowości, liczba przesyłanych przez te sieci danych będzie miała udział nie przekraczający 1,5%.

7-krotny wzrost ruchu w sieciach mobilnych w latach 2016-2021

Liczba danych przesyłanych w sieciach mobilnych wzrośnie 7-krotnie, z poziomu 7 eksabajtów w roku 2016 do 49 eksabajtów w 2021. Źródło: raport Cisco VNI Mobile, 2017.

7-krotny wzrost ruchu w sieciach mobilnych w latach 2016-2021

Udział sieci 4G w transmisji danych będzie systematycznie rósł przynajmniej do 2021 roku. Źródło: raport Cisco VNI Mobile, 2017.

Rośnie znaczenie stacjonarnych sieci Wi-Fi

Już obecnie w przypadku urządzeń mobilnych transmisja danych jest w 60% realizowana za pośrednictwem sieci Wi-Fi, które odciążają mobilne sieci bezprzewodowe. Tendencja ta będzie się utrzymywać do 2021 roku (Wi-Fi będą miały wówczas 63-procentowy udział). Biorąc pod uwagę wzrost liczby przesyłanych danych oznacza to, że infrastruktura blisko-zasięgowych sieci Wi-Fi (hot-spotów) będzie musiała również być rozszerzana. Możliwość odciążenia sieci mobilnych od bezpośredniej obsługi wszystkich żądań transmisji danych zmniejsza praktyczne wymagania na ich przepustowość co będzie miało znaczenie nawet wtedy, gdy technologia 5G zacznie znajdować masowe zastosowania.

W 2016 roku, średnia liczba danych wymienianych przez smartfony za pośrednictwem sieci Wi-Fi wyniosła 10,7 eksabajta na miesiąc i przewyższała ruch obsługiwany bezpośrednio przez łącza komórkowe (7,2 eksabajtów).

W efekcie, według analityków Cisco, liczba publicznych i prywatnych stacji dostępowych Wi-Fi (hotspotów) wzrośnie 6-krotnie, z 94 mln w roku 2016 do 541,6 mln w 2021.

7-krotny wzrost ruchu w sieciach mobilnych w latach 2016-2021

Mimo wzrostu przepustowości sieci komórkowych coraz większą rolę będą odgrywały stacjonarne sieci Wi-Fi (hotspoty) odciążając je od transmisji danych. Źródło: raport Cisco VNI Mobile, 2017.

Czy prognozy się sprawdzą i co z nich wynika

Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że tego typu średnio-terminowa analiza dobrze się sprawdzi. Nie ma tu większego znaczenia czy poszczególne, prezentowane liczby będą za pięć lat o kilkanaście procent większe lub mniejsze, bo głównym celem tego typu analiz jest prezentacja trendów, które mogą mieć znaczenie w planowaniu działań biznesowych.

Dla porównania, 5 lat temu, w maju 2012 roku Cisco opublikowało raport Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2011–2016.

Przewidywano w nim, że liczba danych przesyłanych w sieciach mobilnych w 2016 roku osiągnie poziom 10,8 eksabajta na miesiąc, a w rzeczywistości okazało się, że było to 7,2 eksabajta na miesiąc. Udział sieci mobilnych w ruchu IP miał osiągnąć 10% w 2016 roku, a obecnie wiadomo, że było to tylko 8%.

Tego typu raporty mają znaczenie dla firm, bo są elementem uzasadniającym lub negującym planowane kierunki rozwoju biznesu, a także wydatki na badania, przygotowywanie nowych produktów oraz marketing. W efekcie czasami pojawia się element „samosprawdzającej się przepowiedni”.

Na zasadniczą modyfikację prognoz wpływ mogą mieć nowe, przełomowe technologie, których pojawienia się analitycy nie przewidzieli. Ponieważ jednak masowa popularyzacja rewolucyjnych rozwiązań trwa z reguły przynajmniej kilka lub kilkanaście lat, to zostaną one na pewno uwzględnione w kolejnych raportach modyfikujących bieżące przewidywania.

Szybkość połączeń mobilnych wzrośnie 3-krotnie ze średnio 6,8 Mb/s w 2016 do 20,4 Mb/s w roku 2021.

W latach 2016-2021 ruch wideo wzrośnie 8,7-krotnie. Jest to największy przewidywany wzrost we wszystkich kategoriach aplikacji mobilnych. Mobilne wideo będzie miało 78-procentowy udział w całkowitym ruchu w sieci do 2021 roku.

Cisco szacuje, że liczba urządzeń ubieralnych na świecie wzrośnie z 325 mln w roku 2016 do 929 mln w 2021, a więc około 3-krotnie.

7-krotny wzrost ruchu w sieciach mobilnych w latach 2016-2021
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200