66% polskich firm nie zmieni planów

Z analiz polskiego oddziału firmy Sybase wynika, że w 2009 r. - pomimo trudnej sytuacji gospodarczej - dwie na trzy polskie firmy nie zamierzają zmienić wcześniejszych planów inwestycji w IT.

Z analiz polskiego oddziału firmy Sybase wynika, że w 2009 r. - pomimo trudnej sytuacji gospodarczej - dwie na trzy polskie firmy nie zamierzają zmienić wcześniejszych planów inwestycji w .

Około 4% firm spodziewa się wzrostu środków na inwestycje w informatykę, a 30% ograniczenia planowanych wydatków.

37%

ankietowanych za najbardziej istotny czynnik hamujący tempo rozwoju korporacyjnych systemów IT uważa problemy kadrowe, a nie finansowe.

Ogółem 66% respondentów nie spodziewa się żadnych, wywołanych sytuacją gospodarczą, zmian w korporacyjnej strategii rozwoju IT. Jednocześnie tylko 16% badanych przyznało, że największą barierą w realizacji planów rozwoju IT jest brak niezbędnych środków finansowych. Najwięcej, bo aż 37% ankietowanych za najbardziej istotny czynnik hamujący tempo rozwoju korporacyjnych systemów IT uważa problemy kadrowe. Zdarza się również, że plany inwestycji w IT nie znajdują również wystarczającego poparcia wśród kadry zarządzającej. Nieznajomość korzyści wynikających z doinwestowania korporacyjnych środowisk IT oraz brak poparcia ze strony kierownictwa firmy stanowią barierę inwestycyjną zdaniem 21% ankietowanych.

Plany inwestycyjne analizowanych firm zakładają zakup m.in.: nowych narzędzi programistycznych i sprzętu (po ok. 16% firm), rozwiązań mobilnych oraz aplikacji Business Intelligence (po 12%) oraz rozwiązań upraszczających zarządzanie danymi oraz ich integrację (11%). Co 14 firma zamierza jeszcze w tym roku zainwestować w zakup systemów klasy ERP i oprogramowania wspomagającego zarządzanie infrastrukturą IT. Inwestycje w rozwiązania z zakresu IT Governance, CRM i Enterprise Performance Management planuje odpowiednio 6%, 5% i 2% analizowanych firm.

Badanie ankietowe przeprowadzono na przełomie listopada i grudnia 2008 r. na grupie 149 klientów i partnerów firmy Sybase. Ponad połowa badanych reprezentowała kadrę zarządzającą departamentami IT w dużych, zatrudniających ponad 500 osób firmach. Niecałe 12% ankietowanych pełni funkcję CIO w firmach zatrudniających mniej niż 50 osób.


TOP 200