6 najważniejszych wyzwań podczas wdrażania chmury

Cloud computing może być kamieniem milowym na drodze w kierunku modernizacji infrastruktury IT, płynnego dostarczania usług i zwiększania efektywności organizacji. Nie jest ona jednak usłana różami. Oto zestaw stale aktualnych wyzwań. 

Firmy przenoszą coraz więcej zasobów IT do chmur publicznych, przekazując opiekę nad infrastrukturą informatyczną zewnętrznym podmiotom. Szef działu IT staje się odpowiedzialny za wybór i zakup usług chmurowych. Dużego znaczenia nabiera myślenie w kategoriach biznesowych.

Bezpieczeństwo

CIO zwracają uwagę na zagrożenie utraty kontroli nad danymi przekazywanymi do chmury. Aby zminimalizować ryzyko, należy wybierać zaufanych dostawców. Warto zainteresować się nie tylko bezpieczeństwem technicznym dostawcy, ale i jego sytuacją finansową. W przypadku firm o kiepskim stanie istnieje ryzyko upadłości. Istotna jest też treść umowy między klientem a dostawcą chmury. Użytkownik może zagwarantować sobie uprawnienia kontrolne dostawcy, zwłaszcza przy przekazaniu danych osobowych.

Zobacz również:

  • Złośliwe oprogramowanie w chmurze - nowy, niebezpieczny trend
  • Najpopularniejsze stanowiska pracy w chmurze obliczeniowej
  • Przyszłość to multicloud. Wnioski z Cisco 2023 Global Networking Trends Report

Brak kompatybilności

To jeden z pierwszych problemów podczas przenoszenia zasobów do chmury. Lokalne zasoby IT są oderwane i różne od chmury publicznej. Wszyscy dostawcy tych usług intensywnie pracują nad stworzeniem „łączników” pozwalających zniwelować różnice pomiędzy tymi dwoma środowiskami i uczynić je bardziej homogenicznymi. Źródłem problemu nie jest brak centralnej konsoli zarządzania, ale odmienność architektury. Ma to złożone konsekwencje, np. związane z przenoszeniem zasobów między jednym środowiskiem a drugim i zarządzaniem hybrydową infrastrukturą. Trzeba pamiętać, że znikoma liczba organizacji decyduje się na przeniesienie całości zasobów do chmury publicznej, mając w efekcie jednolite środowisko. Zdecydowana większość korzysta ze środowisk hybrydowych.

Aplikacje w chmurze

Kryterium decydującym o przeniesieniu aplikacji do chmury jest jej znaczenie dla funkcjonowania firmy. Kwestie bezpieczeństwa i ryzyko utraty kontroli sprawiają, że CIO rzadko decydowali się na przeniesienie do chmury aplikacji o kluczowym znaczeniu. W tym kontekście zaskakujące wnioski płyną z opublikowanego na początku października raportu firmy Virtustream. Wynika z niego, że aż 69 na 100 ankietowanych firm planuje przeniesienie tego typu aplikacji do chmury publicznej. Nawet jeśli naprawdę ten odsetek jest o połowę mniejszy (Virtustream, jako producent rozwiązań cloud, nie jest w pełni wiarygodnym źródłem informacji), nadal okazuje się, że wielu CIO coraz bardziej otwiera się na chmurę.

Jeżeli jesteś zainteresowany tematyką wykorzystania Cloud w firmie, weź udział w konferencji Computerworld Best in Cloud - przedstawiającej dokonania finalistów konkursu Best in Cloud – firm w innowacyjny sposób wspierających swój biznes rozwiązaniami Cloud Computing. Udział w konferencji jest bezpłatny, ale ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń!

Zarezerwuj swoje miejsce już dzisiaj - kliknij tutaj

Problemy z migracją

Użytkownik ma ograniczoną kontrolę nad środowiskiem chmury publicznej. Tu o różnych aspektach decyduje operator, a użytkownik musi się dostosować. Dlatego przed przeniesieniem aplikacji do chmury może być konieczne dostosowanie jej do nowego środowiska. Przykładowo, chmura publiczna Amazonu pozwala tworzyć maszyny wirtualne tylko z jednym interfejsem sieciowym. Nie ma wsparcia dla komunikacji w warstwie drugiej, broadcastów czy multicastów. Uruchamiając w tym środowisku własną aplikację, trzeba pamiętać o tych ograniczeniach.

Rozliczanie kosztów

Organizacje chcą mieć możliwość wykorzystania modelu chmurowego, m.in. ze względu na oszczędności. Żeby zweryfikować, czy obietnice znajdują pokrycie w rzeczywistości, potrzebny jest system billingowy. Dostawcy usług chmurowych czy producenci platform do budowy chmur prywatnych oferują tego typu narzędzia. Pozwalają one na szczegółowe rozliczanie wykorzystania zasobów, np. w rozbiciu na poszczególne departamenty czy projekty. Rozliczenia mogą być realizowane na bazie różnorodnych parametrów. W przypadku IaaS najczęściej jest to ilość udostępnionych zasobów. Można stosować też inne rodzaju parametry, np. poziom dostępności (SLA) czy czas przywracania po awarii. Użytkowników PaaS można obciążać kosztami w zależności od używanego systemu operacyjnego, platformy deweloperskiej i środowiska dla aplikacji. Za usługi SaaS powszechnie nalicza się opłaty według prostego modelu: miesięczny abonament zależny od liczby użytkowników. Ta formuła dobrze sprawdza się w odniesieniu do małych i średnich firm. Trzeba jednak pamiętać, że w korporacjach przy dużej liczbie użytkowników korzystniejszym rozwiązaniem jest pay per use. W tej sytuacji potrzebne jest narzędzie, które będzie dokładnie mierzyło poziom korzystania z poszczególnych aplikacji.

Przywiązanie do dostawcy

Zagrożeniem związanym z chmurą publiczną jest przywiązanie do jednego dostawcy. Da się tego uniknąć, jeśli możliwa jest migracja zasobów między chmurami. W większości przypadków proste jest przenoszenie aplikacji między chmurą publiczną a lokalnym, zwirtualizowanym centrum danych. Dotychczas na tym koncentrowały się wysiłki producentów i użytkownicy mających do dyspozycji odpowiednie narzędzia. Przykładem jest App Controller do System Center 2012, który umożliwia migrację aplikacji pomiędzy chmurą prywatną i chmurą Windows Azure, czy VM Import/Export służący do przenoszenia maszyn wirtualnych do chmury Amazon EC2. Jednak nie każda platforma deweloperska pozwala na migrację. Aplikacje stworzone z wykorzystaniem GoogleApp Engine mogą działać tylko w tym środowisku. Wyzwaniem jest migracja aplikacji między chmurami publicznymi. Użytkownicy mogą być tym zainteresowani, np. z uwagi na lepsze warunki SLA u konkurencji czy korzystniejszy stosunek ceny do wydajności.

Jeżeli jesteś zainteresowany tematyką wykorzystania Cloud w firmie, weź udział w konferencji Computerworld Best in Cloud - przedstawiającej dokonania finalistów konkursu Best in Cloud – firm w innowacyjny sposób wspierających swój biznes rozwiązaniami Cloud Computing. Udział w konferencji jest bezpłatny, ale ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń!

Zarezerwuj swoje miejsce już dzisiaj - kliknij tutaj

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200