5G – komercyjnie w 2020 roku

Na University of Surrey powstało centrum innowacji 5GIC (5G Innovation Centre). Centrum współtworzą Huawei, Fujitsu, EE, Aircon, BT, Samsung, Telefonica, Vodafone, BBC, Aerofle oraz Rhode & Schwarz. Założeniem projektu jest dostarczenie technologii umożliwiającej osiągnięcie prędkości połączenia bezprzewodowego nawet do 0,8 Tb/s.

Professor Rahim Tafazolli, dyrektor 5GIC, na spotkaniu 4 listopada 2014 roku w Londynie przedstawił wizję 5G. Technologia będzie od 200 do 800 razy szybsza od obecnie stosowanych technologii 4G, w rezultacie oferując prędkość połączenia bezprzewodowego od 0,1 Tb/s do 0,8 Tb/s. Tafazolli jednocześnie potwierdził, że rozwiązanie to można zaimplementować już dziś. Prędkość 0,8 Tb/s została osiągnięta przy wykorzystaniu szerokości pasma 100 MHz oraz anten 1024x1024. Dostępność pasma o szerokości 100 MHz na zewnątrz laboratorium będzie określała maksymalne możliwe do osiągnięcia prędkości w realnym scenariuszu.

Prędkość nie będzie jedyną różnicą pomiędzy 5G i poprzednimi generacjami technologii 2G/3G/4G. Sieci 5G będą inteligentnie oceniały wymagania użytkowników i zależnie od sposobu wykorzystania sieci, alokowały zasoby w celu spełnienia wymagań. Będą także posiadały mechanizmy niezbędne do wspierania połączeń pomiędzy różnymi technologiami bezprzewodowymi, szczególnie gdy IoT (Internet od Things) staje się coraz bardziej modny.

Zobacz również:

Wymagane będzie zaoferowanie wysokiej pojemności sieci, niskich opóźnień na poziomie 1 ms lub mniejszych, wysokiej wydajności i oszczędności energii. Sieć powinna być także niezależna od dostępnych zakresów częstotliwości i innych uwarunkowań fizycznych, dając wszystkim użytkownikom identyczne warunki pracy, niezależnie czy znajdują są na środku czy krawędzi komórki. Tafazolli zapewnił, że 5GIC nie tworzy systemu dla końcowych urządzeń, ale dla końcowych użytkowników. Nowa sieć 5G będzie prawdopodobnie dostępna komercyjnie od 2020 roku. W przeciwieństwie do poprzednich technologii, 5G nie zastąpi starszych generacji technologii bezprzewodowych, ale będzie wykorzystywana równolegle z nimi.

5GIC jest projektem znacznie wykraczającym poza badania naukowe. Naukowcy obecnie realizują symulacje w laboratoryjne. Istnieje nadzieja na wykonanie dużych testów technologii w kwietniu 2015 roku w kampusie University of Surrey. Planowane jest zakończenie testów w październiku 2015 roku. Do tego czasu infrastruktura sieciowa 5G będzie pokrywała cały kampus uniwersytecki, udostępniając tworzoną technologię dla 17 tys. studentów i pracowników uniwersytetu. Testy będą wspierane przez firmy dostarczające sprzęt i usługi telekomunikacyjne. Między innymi Vodafone dostarczy sieć szkieletową, BT oraz Ofcom będą dostawcami pasma częstotliwości, Fujitsu udostępni infrastrukturę chmur ICT, Huawei sprzęt radiowej sieci dostępowej, a Aircom narzędzia do planowania sieci radiowej, narzędzia do monitorowania wydajności oraz optymalizacyjne. Z początkiem stycznia 2015 roku w projekt 5GIC będzie zaangażowanych 150 naukowców oraz 100 doktorantów.


TOP 200