58,6 mld... spamu

Z comiesięcznego badania prowadzonego przez Brightmail Logistics and Operations Center (BLOC) wynika, że odsetek spamu w marcu br. wzrósł do 63%. Jedna czwarta niechcianych wiadomości dotyczyła ofert promocyjnych produktów, jedna piąta – usług finansowych. W minionym miesiącu najbardziej aktywnym wirusem w sieci był NetSky.

Z 93 mld wiadomości, które miesiąc temu przefiltrowane postały przez Brightmail's Probe Network aż 58,5 mld stanowiły niezamówione e-maile, zawierające głównie oferty handlowe i finansowe. O 1% zwiększyła się ilość spamu o charakterze pornograficznym, bez zmian pozostała ilość niechcianej korespondencji dotycząca tematów związanych ze zdrowiem oraz wypoczynkiem (takie e-maile stanowiły odpowiednio 7% i 6% spamu).

Brightmail's Probe Network zaznacza, że 80% niechcianych wiadomości napisanych jest w języku angielskim. Zdaniem Commtouch Inc., 60% spamu w marcu pochodziło ze Stanów Zjednoczonych.

Yankee Group szacuje, że spam powoduje ogromny spadek produktywności – rocznie straty wynoszą 4 mld USD.

Wirusy i robaki internetowe to kolejna marcowa plaga. Najbardziej aktywny miesiąc temu był NetSky, wyprzedzając Bagle oraz Mydoom. Jak wskazuje Postni 61,2 mln wiadomości było zainfekowanych – co zonacza wzrost o 6% w stosunku do danych z lutego br.


TOP 200