500 odważnych

Jak podał niemiecki Centralny Urząd Pośrednictwa Pracy, od 1.08.2000 do końca czerwca b.r. wydano ponad 12,3 tys. pozwoleń na pracę dla specjalistów z branży komputerowej. "Zielone karty" otrzymało już 505 specjalistów z Polski.

Wśród informatyków nadal przeważają przybysze z Indii, Rosji, Białorusi, Ukrainy i Rumunii. Wyraźnie wzrosła jednak liczba specjalistów opuszczających nasz kraj.

O ile w ciągu pierwszych 12 miesięcy akcji do Niemiec trafiło ok. 100 Polaków (wśród których część stanowili specjaliści już wcześniej współpracujący z firmami zza zachodniej granicy, dla których zielona karta była świetną okazją do legalizacji pobytu), o tyle w ciągu kolejnego roku wyjechało kolejnych kilkuset specjalistów. Nawet, jeśli przyjąć, że co najmniej część z 505 pozwoleń na pracę otrzymali ludzi już przebywający za granicą, którzy zmienili pracodawcę, co każdorazowo wymaga wystąpienia o nowe pozwolenie, wzrost liczby wyjeżdżających może niepokoić. Na pewno dobitnie świadczy o kryzysie, który dotknął nawet segmenty rynku pracy związane z nowoczesnymi technologiami.


TOP 200