50 mln licencji na Windows

Liczba licencjonowanych użytkowników systemu operacyjnego Windows ponownie podwoiła się w ub.r.; ocenia się, że aktualnie używa go na świecie ponad 50 mln osób. Miesięcznie sprzedaje się ponad 2 mln licencji (czyli 66 tys. dziennie) tego najpopularniejszego jak dotąd graficznego systemu operacyjnego. Od momentu pojawienia się pierwszej wersji Windows 3.0 liczba jego użytkowników podwaja się rokrocznie: od 2 mln w maju 1990 r., poprzez odpowiednio - 5, 10, 25 do obecnych 50 mln.

Liczba licencjonowanych użytkowników systemu operacyjnego Windows ponownie podwoiła się w ub.r.; ocenia się, że aktualnie używa go na świecie ponad 50 mln osób. Miesięcznie sprzedaje się ponad 2 mln licencji (czyli 66 tys. dziennie) tego najpopularniejszego jak dotąd graficznego systemu operacyjnego. Od momentu pojawienia się pierwszej wersji Windows 3.0 liczba jego użytkowników podwaja się rokrocznie: od 2 mln w maju 1990 r., poprzez odpowiednio - 5, 10, 25 do obecnych 50 mln.

To geometryczne tempo przyrostu liczby użytkowników oznacza także niespotykane dotąd możliwości rozwoju dla producentow oprogramowania i osprzętu. Można się spodziewać, że również kolejna wersja systemu operacyjnego Microsoftu "Chicago" z przyjaznym dla użytkownika interfejsem i architekturą "Plug-and-Play" (Włącz i używaj) zdoła podtrzymać nie tylko tę dynamikę wzrostu liczby użytkowników komputerów osobistych, ale i skalę obrotu oprogramowaniem dla nich - innym niż systemowe.

Stowarzyszenie producentów oprogramowania Software Publishers Association ocenia, że łączna wartość sprzedanych w 1993 r. w USA i Kanadzie kopii oprogramowania dla systemu Windows wyniosła 3,47 mld USD, co oznacza 80% wzrost w porównaniu z r.ub. Wartość oprogramowania dla Windows stanowiła 51% wartości całości oprogramowania sprzedanego w ub.r. Ocenia się też, że sprzedaż w I kw. tego roku przekroczyła o 90% wyniki za 1993 r.


TOP 200