5 preferencji pracowników, które działy HR muszą wziąć pod uwagę w 2022 roku

Hybrydowa praca wykreowała podział wśród pracowników, z cyfrowymi umiejętnościami, preferencjami i wymaganiami różniącymi się bardziej niż kiedykolwiek. Gavin Tay, wiceprezes ds. badań w firmie Gartner, przedstawia pięć kluczowych cyfrowych preferencji pracowników, które liderzy aplikacji mogą wykorzystać, aby sprostać tym wyzwaniom i poprawić doświadczenia pracowników.

5 preferencji pracowników, które działy HR muszą wziąć pod uwagę w 2022 roku

Grafika: Shutterstock

W czasie pandemii COVID-19 sądzono, że przymusowa praca zdalna przyniesie technologiczne wyrównanie szans dla pracowników. Jednak badanie Gartnera „2021 Digital Worker Experience” wykazało, że nie jest to prawda, a niewiele ponad połowa pracowników uważa się za biegłych w tej dziedzinie, co tylko świadczy o istnieniu głębokich podziałów między pracownikami.

Jednocześnie oferta pracy zdalnej lub elastycznej nie zdołała przyciągnąć lub zatrzymać w organizacjach najbardziej utalentowanych pracowników. Większość pracodawców może zaoferować identyczne warunki w kontekście pracy hybrydowej, co skutkuje identycznym stresem, wypaleniem zawodowym i rozczarowaniem. Ze względu na wynikające z tego niezadowolenie, pracownicy domagają się od pracodawców dostarczenia sprawiedliwego doświadczenia pracowniczego i podniesienia kompetencji cyfrowych.

Zobacz również:

  • Praca zdalna nie jest już benefitem dla programistów, choć ją doceniają. Raport Code-Life Balance
  • Zoom wraca do swoich biur

Działy HR mogą zapewnić takie doświadczenie pracownicze poprzez uwzględnienie pięciu poniższych preferencji pracowników, aby lepiej ich wspierać.

Zapewnij biegłość cyfrową

Do czasu pandemii COVID-19 bardzo niewiele organizacji aktywnie promowało sprawność cyfrową. W rezultacie pracownicy nie wykazywali jednogłośnie ambicji lub umiejętności pracy z technologią. Aby zachęcić pracowników do większej zręczności cyfrowej, muszą oni aktywnie dostarczać im potrzebnych narzędzi. Z badania Gartnera „2021 Digital Worker Experience”wynika, że pracownicy zadowoleni ze swoich aplikacji do pracy, są dwa razy bardziej skłonni do pozostania w swojej obecnej organizacji niż niezadowoleni.

Niestety, działy IT charakteryzują się dostarczaniem aplikacji, które są wprawdzie podobne, ale nie identyczne z narzędziami, z których pracownicy wolą korzystać. W efekcie, pracownicy stronią od nich i nie nabywają większej biegłości cyfrowej. Aby temu zaradzić, rozpocznij każdą inwentaryzację narzędzi cyfrowych lub rozważania technologiczne od przeprowadzenia solidnej oceny tego, w jakim stopniu dane narzędzie zaspokoi zróżnicowane potrzeby globalnego hybrydowego miejsca pracy i wesprze cyfrową sprawność pracowników.

Zwiększaj produktywność pracowników w oparciu o preferencje dotyczące harmonogramu i lokalizacji

Wydajność stała się kontrowersyjną miarą w hybrydowym miejscu pracy, a chęć kierownictwa do korzystania z rozwiązań monitorujących, aby śledzić produktywność pracowników, doprowadziła do obaw wśród pracowników o naruszenie prywatności i brak zaufania.

Lepiej pozwolić ludziom na swobodę pracy w różnych miejscach. Ponadto należy rozważyć poprawę wydajności hybrydowej siły roboczej poprzez zrównoważenie technologii i elastyczności z nowymi wzorcami pracy, preferencjami, wymaganiami i ograniczeniami, aby umożliwić pracownikom osiąganie jak najlepszych wyników.

Wdrażaj nowe narzędzia pracy, aby wspierać modele hybrydowe

Obecnie, aby wykonać pracę, pracownicy korzystają z kombinacji treści konsumenckich, biznesowych, wewnętrznych i zewnętrznych, technologii współpracy, sieci społecznościowych i technologii spotkań. W hybrydowym miejscu pracy te same aplikacje i usługi pozostają kluczowymi narzędziami do wykonywania zarówno pracy kontekstowej, jak i zespołowej.

Aby temu zaradzić, wspieraj produktywność, współpracę i zaangażowanie hybrydowych pracowników, inwestując w nowe technologie, takie jak rozwiązania do prowadzenia spotkań, zarządzania pracą zespołową i narzędzia do współpracy w ramach poszczególnych obszarów roboczych. Ponadto, promuj korzystanie z narzędzi do przesyłania wiadomości w czasie rzeczywistym, które są dostosowane do określonego zestawu scenariuszy pracy, zdalnej, osobistej itp.

Dostosuj się do różnych formatów spotkań

Podczas pandemii COVID-19 pracownicy nie mieli innego wyboru, jak tylko zmienić swoje domy w miejsce pracy. Te same miejsca mogły stać się również ośrodkami opieki nad dziećmi lub osobami starszymi, szkołami i centrami kwarantanny, w miarę rozwoju pandemii COVID-19. W rezultacie, dla niektórych praca w domu stała się dobrodziejstwem, a dla innych niedogodnością - przy czym biuro stanowiło miejsce spotkań towarzyskich i budowania koleżeństwa z dala od domu.

Aby dostosować się do tych preferencji, należy dostosować technologię spotkań do potrzeb i kultury organizacji poprzez zastosowanie najlepszych praktyk. Oznacza to przeprojektowanie inteligentnych przestrzeni biurowych na potrzeby spotkań osobistych i hybrydowych w celu umożliwienia korzystania z wysokiej jakości dźwięku i obrazu z dowolnego miejsca - na przykład poprzez zainstalowanie narzędzi do współpracy z cyfrowymi tablicami lub modernizację istniejącego sprzętu konferencyjnego.

Ewolucja wsparcia IT w kierunku poprawy cyfrowej sprawności

Dział IT często ma złą reputację w organizacji, zazwyczaj przypisuje się to wymuszonemu wdrażaniu technologii do przepływu pracy. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadkach, gdy zespół wsparcia IT nigdy nie jest w stanie w pełni rozwiązać problemów wynikających z korzystania z tych technologii. Dział IT musi przejść od prozaicznej roli wsparcia do roli orędownika cyfrowej sprawności pracowników.

Odblokuj rozwiązania wirtualnych agentów wsparcia technicznego poprzez optymalizację praktyk zarządzania usługami IT (ITSM), zapewniając dostępność wysokiej jakości danych, na podstawie których można się uczyć, przewidywać i reagować. Kluczowe znaczenie ma również poprawa cyfrowej sprawności pracowników poprzez ewolucję możliwości działu usług IT, aby zapewnić równe doświadczenia pracowników, ułatwiając im lepszą współpracę, wsparcie koleżeńskie i zwiększoną produktywność.

O Autorze

Gavin Tay jest wiceprezesem ds. badań i stypendystą firmy Gartner. Jego badania koncentrują się na globalnych strategiach cyfrowego miejsca pracy, przyszłości pracy, pracy hybrydowej i New Work Hub.

Źródło: IDG Connect

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200