34 tysiące nowych abonentów

Kolejne kontrakty na dostawę nowych centrali telefonicznych dla Bydgoszczy, Inowrocławia i Torunia podpisała 29 listopada 1994 r. Telekomunikacja Polska S.A. z AT&T Telfa S.A. Zgodnie z umową AT&T dostarczy i zainstaluje produkowane w Bydgoszczy centrale 5ESS 2000. Te jedne z najnowocześniejszych na świecie centrali telefonicznych, przygotowane są do pracy z sygnalizacją C7 oraz podłączenia abonentów do sieci cyfrowej z integracją usług ISDN.

Kolejne kontrakty na dostawę nowych centrali telefonicznych dla Bydgoszczy, Inowrocławia i Torunia podpisała 29 listopada 1994 r. Telekomunikacja Polska S.A. z AT&T Telfa S.A. Zgodnie z umową AT&T dostarczy i zainstaluje produkowane w Bydgoszczy centrale 5ESS 2000. Te jedne z najnowocześniejszych na świecie centrali telefonicznych, przygotowane są do pracy z sygnalizacją C7 oraz podłączenia abonentów do sieci cyfrowej z integracją usług ISDN.

Umowa przewiduje podłączenie 14 tys. nowych abonentów w Toruniu, 10 tys. w Bydgoszczy i 10 tys. w Inowrocławiu oraz znaczne zwiększenie liczby łączy, w Bydgoszczy o 3270 a w Inowrocławiu 1500. Centrala w Toruniu będzie pracowała, jako centrala tranzytowa i będzie miała 4590 łączy.

Wartość kontraktu w wysokości ok. 8,5 mln USD sfinansuje Telekomunikacja Polska z funduszy własnych. Zakończenie instalacji ma nastąpić w ciągu 10 miesięcy.

Po przejęciu przez AT&T i szybkim opanowaniu oraz wdrożeniu do produkcji central 5ESS 2000 bydgoska AT&T Telfa ma wypełniony portfel zamówień, co pozwala pracownikom z optymizmem patrzeć w przyszłość.


TOP 200