32000 razy doctor Q

Krakowskie wydawnictwo doctor Q Press w ub.r. odniosło duży sukces wydawniczy znakomitym elementarzem Andrzeja Dyrka i Pawła Góry zatytułowanym ''PC i Ty czyli jak zostać użytkownikiem komputera''.

Krakowskie wydawnictwo doctor Q Press w ub.r. odniosło duży sukces wydawniczy znakomitym elementarzem Andrzeja Dyrka i Pawła Góry zatytułowanym ''PC i Ty czyli jak zostać użytkownikiem komputera''.

Książka ta miała faktycznie aż 4 wydania, przy łącznym nakładzie 32 tys. egzemplarzy. Wynik godny podkreślenia, bo oferta różnych podręczników pecetologicznych jest w naszym kraju bardzo bogata.


TOP 200