303 mln zł na badania i rozwój technologii ITC

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało listę 40 dużych projektów badawczo-rozwojowych.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało listę 40 dużych projektów badawczo-rozwojowych.

Sześć z nich, o łącznej wartości 303 mln zł, dotyczy technologii teleinformatycznych. Wśród proponowanych projektów dotyczących badań i rozwoju technologii ITC znajdują się: Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA (40 mln zł, za realizację odpowiada Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki); Budowa ogólnokrajowej sieci centrów telemedycznych w dziedzinie prewencji i zwalczania chorób układu krążenia CTM - heartnet (84 mln zł, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego); Metody i narzędzia projektowania i integracji sieci i usług telekomunikacyjnych (50 mln zł, Instytut Łączności); Wspomaganie decyzji - system nowej generacji (45 mln zł; Instytut Podstaw Informatyki PAN); Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i przemyśle (8 mln zł, Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki); Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe (76 mln zł, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP).


TOP 200