3 priorytety inwestycyjne biznesu po zakończeniu pandemii

Najnowszy raport IDC wskazuje trzy główne priorytety inwestycyjne przedsiębiorstw, które w bezpośredni sposób integrują wydatki na technologię z wysiłkami na rzecz transformacji cyfrowej w nowej, postpandemicznej rzeczywistości.

Priorytety opisano w raporcie "The Future Enterprise: The Next Normal Priorities Driving Technology Investments". Pierwszą z inicjatyw jest to stworzenie parytetu cyfrowego dla pracowników. Przed pandemią odsetek pracowników organizacji pracujących zdalnie wynosił przeciętnie 14%. Po jej wybuchu wzrósł do 45%. Co więcej, wiele organizacji przewiduje, że ten stan utrzyma się jeszcze długo po opanowaniu koronawirusa, a pracownicy zdalni pozostaną liczną grupą w obrębie firmowego personelu. Wyzwaniem dla biznesu będzie zapewnienie im odpowiedniego wsparcia – cyfrowy parytet w tym kontekście to wyposażenie zdalnych pracowników w te same narzędzia i możliwości komunikacji, co ich kolegów działających w siedzibie organizacji.

IDC szacuje, że do 2022 r. organizacje z grupy G2000, czyli największe na świecie spółki giełdowe, wydadzą łącznie 2 miliardy dolarów na rozwiązania „desktop/workspace as a service”. 75% z nich uzna sieci prywatne pracowników i ich domowe stanowiska pracy za część rozszerzonego środowiska korporacyjnego.

Zobacz również:

  • Podwodne centra danych wchodzą w fazę komercjalizacji
  • 6 cech przedsiębiorstw opartych na danych
  • Apple przenosi produkcję laptopów do Wietnamu

Druga inicjatywa to projektowanie rozwiązań z uwzględnieniem nowych wymagań klientów. Wymagania te dyktuje strach przed infekcją – wzrasta zapotrzebowanie na bezdotykowe formy obsługi klienta. IDC szacuje, że w przyszłym roku 40% czasu przeznaczonego na tworzenie i rozwój oprogramowania będzie dotyczyć modyfikacji interfejsów aplikacji i usług, aby umożliwić użytkownikom bezkontaktową obsługę lub realizację transakcji.

Jako trzeci kierunek IDC wymienia nacisk na automatyzację. Zrobotyzowana automatyzacja procesów, robotyka i technologie sztucznej inteligencji będą odgrywać ważniejszą rolę w automatyzacji pracy. Analitycy IDC sądzą na przykład, że 2022 r. automatyzacja lub wsparcie w postaci „cyfrowych współpracowników”, bazujących na sztucznej inteligencji, robotyce i RPA, dotknie aż 45% powtarzalnych zadań.

Epidemia COVID-19 zmusiła też organizacje z wielu branż gospodarki do zredefiniowania swoich strategii. Przykładowo, stałym elementem krajobrazu w sektorze opieki zdrowotnej będzie telemedycyna – w ciągu trzech lat firmy z branży zwiększą wydatki na technologie związane z telemedycyną o 70%. W branży gastronomicznej, która szczególnie mocno odczuła skutki pandemii, popularność mogą zyskać natywne platformy realizacji zamówień. IDC szacuje, że po pandemii 30% restauracji korzystających z platform dostawczych innych firm wdroży własne technologie tego typu.

Wyniki lepsze niż prognozy

Jak wynika z danych IDC, biznes w czasach pandemii radził sobie lepiej, niż wynikało to z wcześniejszych prognoz – szczególnie w Ameryce, głównie za sprawą chmury i popularyzacji pracy zdalnej. Popyt na chmurę i inne usługi cyfrowe zachęcił usługodawców do inwestycji w tych obszarach, a nakłady na tle innych sektorów były stabilne. Z kolei praca zdalna poprawiła wyniki sprzedaży producentów komputerów osobistych i dostawców rozwiązań bezpieczeństwa.

„Oczekuje się, że skumulowany roczny wskaźnik wzrostu wydatków na technologie teleinformatyczne do 2024 r. wyniesie 5%” – ocenia prezes IDC Crawford Del Prete, w komentarzu do prognoz firmy. Pod względem łącznych wydatków na IT w tym roku należy spodziewać się nieznacznego, 1-procentowego spadku. Ale to i tak wynik lepszy, niż 3-procentowa obniżka prognozowana w początkowej fazie epidemii koronawirusa, wiosną 2020 r. Rok 2021 wygląda pod tym względem jeszcze bardziej optymistycznie.

W jednym z ostatnich badań przeprowadzonych przez IDC 42% osób decyzyjnych w zakresie zakupu technologii w organizacjach wskazało, że ich biznesy zamierzają inwestować w produkty pozwalające zlikwidować lukę w transformacji cyfrowej. To, po raz kolejny zresztą, potwierdza, że pandemia stworzyła biznesową konieczność zwiększenia inwestycji technologicznych i przyspieszenia harmonogramów transformacji cyfrowej. A zdaniem Meredith Whalen, dyrektor ds. badań w IDC,

wiele inicjatyw, które początkowo miały łagodzić skutki ekonomiczne COVID-19, stało się stałymi elementami strategii przedsiębiorstw w gospodarce cyfrowej.

Kto się jednak do nowej normalności nie przystosuje, nie przetrwa. Zdaniem IDC do 2021 r. działalność może zakończyć nawet 30% małych i średnich przedsiębiorstw.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200