3 bramy do konwergencji

Wraz z rozwojem Internetu i sieci telekomunikacyjnych robią karierę urządzenia z pogranicza tych dwóch światów. Przede wszystkim są nimi bramy VoIP (Voice over IP). Przesyłają one wywołania między siecią telefoniczną a siecią danych IP i na odwrót.

Wraz z rozwojem Internetu i sieci telekomunikacyjnych robią karierę urządzenia z pogranicza tych dwóch światów. Przede wszystkim są nimi bramy VoIP (Voice over IP). Przesyłają one wywołania między siecią telefoniczną a siecią danych IP i na odwrót.

W laboratoriach Mier Communications w Princeton przetestowano 3 bramy VoIP pochodzące od wiodących producentów.

Pierwsze miejsce zajęła Nuera Communications i jej urządzenie Orca GX-8. Laur zwycięzcy zapewniły jej głównie wysokiej jakości funkcje nadmiarowości, uruchamiane w przypadku wadliwego funkcjonowania, jak również urozmaicony i bogaty zbiór aplikacji zarządzających.

Równie dobrym urządzeniem dla przedsiębiorstw okazał się AS 5300 Cisco Systems. Także trzecie testowane urządzenie, Gateway 400 firmy Clarent, zapewnia użytkownikowi zadowalającą wydajność, lecz jest trochę zbyt skomplikowane i stosunkowo trudne do uruchomienia.

Trzy niezawodne systemy

Wszystkie trzy testowane urządzenia okazały się bardzo niezawodne. W każdym przypadku otrzymywana jakość głosu była co najmniej dobra. Ponadto urządzenia te dysponują wieloma użytecznymi funkcjami, a proces ich konfigurowania przebiega sprawnie. Niemniej system Nuera okazał się najlepszy.

Na wstępie testujący rozpatrzyli problematykę call agent, zwanego także softswitch. Softswitch to kontroler wywołań, autonomiczny węzeł, który zajmuje się m. in. kierowaniem wywołań. W języku polskim nie ma jeszcze odpowiednika tego pojęcia, tak że w dalszej części tekstu użyto terminologii angielskiej. Może warto wprowadzić polskie nazewnictwo, np. sterownik wywołań, które oddaje istotę sprawy?

Sterowanie wywołaniami

Wszystkie trzy testowane bramy miały różne softswitche. W produkcie Nuery zaimplementowano protokół MGCP, a wedle słów producenta jego brama VoIP wspiera również protokół SIP (Session Initialisation Protocol), wykorzystywany do inicjalizowania komunikacji między domenami MGCP i między softswitchami. Część programowa call agenta funkcjonuje pod systemem HP-UX na dedykowanym procesorze zainstalowanym w urządzeniu. W przypadku Orca, tak jak i pozostałych urządzeń, testy prowadzono na maksymalnej przepływności 48 wywołań na sekundę. Mimo obciążenia wydajność systemu Nuery nie uległa pogorszeniu. Współczynnik udanych połączeń wynosił zawsze 99,9%, a wszystkie wywołania docierały do punktu przeznaczenia po niespełna sekundzie. Co ważniejsze, jakość głosu pozostała bardzo dobra we wszystkich okolicznościach. W systemie Nuery wywołania charakteryzują się czasem oczekiwania równym 63 ms, czyli najkrótszym spośród trzech testowanych bram.

Jakość głosu

Wraz z rozwojem Internetu i sieci telekomunikacyjnych robią karierę urządzenia z pogranicza tych dwóch światów. Przede wszystkim są nimi bramy VoIP (Voice over IP). Przesyłają one wywołania między siecią telefoniczną a siecią danych IP i na odwrót.

Wszystkie trzy testowane urządzenia uzyskały współczynnik jakości głosu powyżej 4,0 w pięciopunktowej skali MOS (Mean Opinion Score). Wartość ta odpowiada współczynnikowi uzyskiwanemu w sieci telefonicznej. W metodzie MOS oszacowanie oparto na metodzie przesyłania dużego zbioru głosów męskich i żeńskich przez system VoIP. Pomiary zostały przeprowadzone zgodnie z procedurą UIT (Union Internationale des Telecoms), która zatwierdziła tę metodę. Nawet stosując wysoką kompresję głosu, uzyskana jakość przekazu niejednokrotnie przewyższała tę, która jest uzyskiwana w sieci komutowanej.

System Nuera - najbogatsza funkcjonalność

3 bramy do konwergencji

Wyniki testowanych produktów

System zarządzania Nuera składa się z dwóch aplikacji pod Windows NT: jednej do administrowania bramą, a drugiej dla softswitcha. Obie oferują kompletne zarządzanie systemem przesyłania głosu w pakietach IP, a sam proces konfigurowania i weryfikowania komponentów, kart lub kanałów prowadzi się w klarowny i precyzyjny sposób.

Funkcja tolerancji błędów stanowi kolejny silny punkt systemu Nuera. Oprócz dodatkowych zasilaczy i wentylatorów w obudowie Orca GX-8 umieszczono nadmiarowy moduł kontroli uszkodzeń. Producent daje także opcję aktualizowania modułu kontrolnego oraz przełączania między modułem aktywnym a modułem oczekującym, i to bez utraty wywołania oraz konieczności wyłączania bramy. Także call agent pod Unix może być parametryzowany z nadmiarową platformą bezpieczeństwa.


TOP 200