3 bramy do konwergencji

System jest także stosunkowo prosty w obsłudze. Mier zastosował nawet specyficzną skalę do oceny trudności obsługi urządzenia. Przyjęto mianowicie, że 1 oznacza niewykształconego człowieka, a 10 inżyniera specjalizującego się w astronautyce. W przypadku rozwiązania Nuera osobie, która zajmuje się uruchomieniem i zarządzaniem siecią głosu na IP, obejmującą bramę, kontroler wywołań i dostarczone oprogramowanie, przypisano 5 punktów.

Cisco - wydajność zapewniona

3 bramy do konwergencji

AS 5300 (Cisco) odznacza się dużą niezawodnością, jest też łatwy w administrowaniu

Według badań rynkowych znaczna część zainstalowanych bram VoIP pochodzi lub będzie pochodziła z Cisco System, a nawet będą to tego samego typu urządzenia, jakie przedstawiono do testu. System odznacza się dużą niezawodnością, a poza tym jest kompletny i łatwy w administrowaniu.

Urządzenie Cisco jest oparte na normie H. 323, czyli najbardziej rozpowszechnionym protokole przesyłania głosu po IP. Cisco deklaruje chęć wsparcia MGCP oraz SIP w swoim systemie operacyjnym IOS.

Gatekeeper H. 323 w systemie Cisco gra również rolę routera, jednak nie zapewnia on funkcji softswitcha MGCP. Trzeba więc dodać kontroler innego producenta, aby zaimplementować MGCP.

Z punktu widzenia całkowitej wydajności system Cisco jest porównywalny z Nuera. Podczas testów nie wykryto znaczniejszych różnic w jakości głosu i czasie przyjmowania wezwania. Powyższe stwierdzenia odnoszą się także do wszystkich innych testów. Różnica polega na mniej wygodnym zarządzaniu.

Oprogramowanie administrujące Cisco Voice Manager (CVM jest aplikacją Java dołączoną do Cisco Works 2000) jest trochę mniej kompletne i skuteczne niż te, które oferuje Nuera. W CVM aktualizacja wartości danych musi się odbywać ręcznie, i to pomimo zintegrowania wielu opcji. Ta niedogodność rzutuje znacznie na wygodę użytkowania tego oprogramowania, szczególnie pod względem nadzorowania w czasie rzeczywistym.

3 bramy do konwergencji
Z kolei do konfigurowania urządzeń CVM jest co najmniej wystarczający. Godzi się podkreślić, że w Cisco Works 2000 zintegrowano liczne ciekawe narzędzia. Cisco Wiew daje pełen wgląd w sieć VoIP. Wizualizuje obraz zdalnej platformy, którą użytkownik chce sterować, a mianowicie bramy AS 5300 i gatekeepera 3620. Przykładowo najeżdżając myszką na ekranie na dany moduł lub port i klikając dwa razy, otrzymuje się zarówno informacje w czasie rzeczywistym, jak i statystyki. Jednak informacje są podawane w formie skomplikowanej i dotyczą wielu aplikacji oraz interfejsów.

W opisanej wcześniej skali trudności Mier administrowanie siecią VoIP Cisco wymagałoby 6 lub nawet 7 punktów. Kolejną słabością, w porównaniu z Orca, jest trudniejszy proces konfigurowania.

Brama Nuera ma spośród testowanej trójki największe rozmiary, co wiąże się z jej nadmiarową konstrukcją; jednakże zawiera ona najlepsze opcje ochrony systemu. Przykładowo AS 5300 nie ma takiego stopnia tolerancji błędów.

Clarent - tylko trochę z tyłu

3 bramy do konwergencji

System Gateway 400 (Clarent) jest równie niezawodny co dwa pozostałe systemy

Gatekeeper Clarent jest zgodny z normą H. 323, ale do testów producent ten zaproponował własny protokół sterowania. Call agent oparty na Windows NT jest ekwiwalentem gatekeepera H. 323 lub kontrolera wywołań MGCP. Według producenta jest on nawet bardziej wydajny od pozostałych, pod warunkiem jednak, że bramy będą marki Clarent.

Brama Gateway 400 funkcjonuje również pod Windows NT, ale nie toleruje żadnej niestabilności. System Clarent jest równie niezawodny co dwa pozostałe systemy, a wskaźnik udanych połączeń wyniósł 99,9%. Nie zanotowano żadnego zerwania połączenia, nawet jeśli osiągano 48 wywołań na sekundę. Niestety, jakość głosu podczas rozmów nieco odbiegała od prezentowanej przez konkurentów. Powodem był długi czas oczekiwania. Całkowity czas wywołania VoIP w przypadku bramy Clarent wyniósł ok. 125 ms, podczas gdy konkurenci zmieścili się w czasie 100 ms. Testy wykazały 25 ms dodatkowego opóźnienia. W przypadku zwykłych rozmów daje to w sumie 50 ms, co jest ujemnie odbierane przez użytkowników.

Podczas testowania rozmów dodano również dodatkowe opóźnienie 10 ms, wynikłe zarówno ze stosowania routerów, jak i czasu propagacji, który spotyka się na dystansach dłuższych od 1600 km. W systemie Clarent skumulowane opóźnienie jest niewielkie, ale odczuwalne.

Innym słabszym punktem Clarenta okazał się czas wprowadzania wezwań głosowych do sieci IP, który przekroczył 4 sekundy. Pozostałe systemy wymagają czasu krótszego od sekundy.

Jednak całkowita ocena - 7,9 - była jak najbardziej pozytywna. Nieco niższe noty system otrzymał za administrowanie, instalowanie i łatwość użytkowania. Oprogramowanie administrujące Clarent zostało podzielone na pięć części. To dość sporo. W sumie taki podział nie jest zbyt praktyczny.

W przeprowadzonych testach brama i softswitch Clarent funkcjonują pod Windows NT. Są one najtrudniejsze do uruchomienia z całej trójki i najmniej przyjazne w użytkowaniu w przypadku administrowania siecią VoIP.


TOP 200