25 mln zł na ratunek

Wyrokiem sądu arbitrażowego Apexim SA otrzyma ponad 26 mln zł od LG Petro Bank SA.

Wyrokiem sądu arbitrażowego Apexim SA otrzyma ponad 26 mln zł od LG Petro Bank SA.

Sąd uznał bowiem, że bank nie wywiązał się z umowy ze spółką. Uzyskane w ten sposób fundusze Apexim zamierza przeznaczyć na "sfinansowania procesu restrukturyzacji, a także rozwój firmy i grupy kapitałowej". Firma zamierza także sprzedać nieruchomość w Warszawie, a część pieniędzy przeznaczyć na spłatę zadłużenia.


TOP 200