21 mln zł dla Crowley Data Poland

Kapitał zakładowy spółki został podwyższony do 59 mln zł. Pozyskane środki firma przeznaczy na działalność inwestycyjną i operacyjną.

Crowley Data Poland została dofinansowana kwotą ponad 21 mln zł. Nowe udziały, podwyższające kapitał zakładowy spółki z 38 do 59 mln zł, objęła Crowley Data L.L.C. Nie zmieniła się struktura udziałów - spółka nadal w 100% należy do grupy kapitałowej Crowley.

Jak informuje zarząd firmy, pozyskane środki będą przeznaczane na działalność inwestycyjną i operacyjną. Nowe udziały zostały pokryte wkładem gotówkowym.

Zobacz również:


TOP 200