2020: 8 przełomowych technologii dla biznesu

Od sztucznej inteligencji do rzeczywistości rozszerzonej - osiem przełomowych technologii i trendów zaczną decydować o powodzeniu i prowadzeniu biznesu już od 2020.

FOTO: Natalia Dobroszycka

Tempo zmian technologicznych wywarło głęboki wpływ na prawie każdą branżę. W dzisiejszych czasach nie wystarczy utrzymać się na fali nowych technologii - należy ją wyprzedzać.

W nadchodzącym roku, centralną pozycję w przedsiębiorstwie zajmą nowe i ewoluujące sposoby radzenia sobie z danymi. W coraz większym stopniu, w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej będą wykorzystywane innowacje w dziedzinie sztucznej inteligencji, Edge Computingu i robotyki, ponieważ organizacje chcą szybko i efektywnie korzystać z danych w celu podejmowania lepszych decyzji biznesowych. Organizacje, które nie są w stanie przewidzieć tych i innych pojawiających się trendów, ryzykują gwałtowny kryzys.

Zobacz również:

  • Ruszył kosmiczny program bug bounty
  • Prywatność w Apple powoduje straty finansowe dla wielu małych biznesów

Aby dowiedzieć się, na co powinny stawiać firmy, porozmawialiśmy z ekspertami do spraw technologii o tym, co ich zdaniem może mieć wpływ na różnorodne organizacje podlegające transformacji cyfrowej. Profesjonaliści w tych dziedzinach przestawili nam swoje sugestie tego, na co powinno się zwrócić szczególną uwagę, a także kilka spostrzeżeń na temat konsekwencji wdrożenia tych przełomowych technologii.

Robotyczna automatyzacja procesów (RPA)

Firmy dostrzegają duże korzyści płynące z prostej koncepcji: delegowanie żmudnych zadań związanych z procesami biznesowymi robotom software'owym w celu ich automatyzacji. Technologia robotycznej (zrobotyzowanej) automatyzacji procesów (RPA) wywiera już teraz wpływ na usprawnienie pracy firm, które zastosowały ją u siebie wcześnie.

„Tempo zaawansowania i funkcjonalnego zastosowania robotycznej automatyzacji procesów jest szokująco wysokie i wydaje się zwiększać z godziny na godzinę"

- mówi Matt Stevens, dyrektor generalny Boston AppNeta. "Naprawdę nie spodziewałem się, że taki poziom inteligencji i zdolności pojawi się tak szybko."
Według Gartnera, RPA prześciga wszystkie inne segmenty rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw na świecie, z oczekiwanym przychodem w wysokości 1,3 mld dolarów w 2019 roku.
W ubiegłym roku rynek wzrósł o 63% do 846 mln dolarów.
2020: 8 przełomowych technologii dla biznesu

Foto: Gratisography

"RPA eliminuje powtarzające się i rutynowe zadania z codziennych czynności pracownika i pozwala mu skupić się na pracy o wyższej wartości" - zaznacza Thomas Phelps, dyrektor ds. informatyki w Laserfiche. "Organizacje korzystające z RPA są w stanie usunąć bota z człowieka, umożliwiając temu ostatniemu skupienie się na zadaniach, które pomagają wprowadzać innowacje w biznesie lub poprawiają pozytywne doświadczenia klientów. Pozwala to organizacjom zwiększyć wydajność operacyjną, poprawić jakość i lepiej dostosować się do przepisów”.

Dzięki istnieniu sprawdzonej drogi do uzyskania wartości biznesowej, należy oczekiwać, że coraz więcej firm będzie wdrażać RPA w nadchodzących miesiącach.

Sztuczna inteligencja (SI)

"SI pomaga firmom podejmować problemy, które są niemożliwe do rozstrzygnięcia dla personelu technicznego lub biznesowego" - mówi Tim Jobling, dyrektor techniczny Imagen.

„Nie wierzymy jednak, że maszyny przejmą niebawem wszystkie ludzkie zadania" - dodaje, "ale raczej dostrzegamy rewolucję podobną do tej, kiedy komputery po raz pierwszy weszły do głównego nurtu biznesowego". Obecnie obserwujemy wzrost liczby problemów, które przerzucono na SI i ML [uczenie maszynowe], co eliminuje nudne zadania lub umożliwia nową obróbkę danych w skali niemożliwej do osiągnięcia przez ludzi. SI na przykład umożliwia naszym klientom generowanie metadanych plików audio, które można wyszukiwać, a następnie skalować w ogromnych ilościach. Bez SI proces ten byłby wykonywany ręcznie ale raczej - nie byłby wykonywany wcale."

SI odgrywa coraz ważniejszą rolę w obronie organizacji przed cyber-zagrożeniami.
Jest to tendencja, która, jak spodziewa się Vinay Sridhara, dyrektor techniczny Balbixu, będzie się w 2020 nasilała. "Przedsiębiorstwa wykorzystują SI, aby umożliwić swoim zespołom bezpieczeństwa cybernetycznego uzyskanie dokładnego obrazu ryzyka ataku, analizując nawet kilkaset miliardów zmieniających się w czasie sygnałów w swojej sieci" - mówi Vinay Sridhara, i dodaje: "Dzięki temu kierownicy ds. bezpieczeństwa informacji mogą na bieżąco analizować duże wolumeny danych dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego i uzyskać w czasie rzeczywistym aktualną ocenę ryzyka ataków na firmę. Platformy oparte na technologii SI zapewniają nawet priorytety działań naprawczych w celu zmniejszenia ryzyka cybernetycznego w całym przedsiębiorstwie, umożliwiając mu lepszą ochronę informacji o klientach".

DataOps

"Przyjęcie elastycznego podejścia do zarządzania danymi za pomocą SI i uczenia się maszyn może pomóc firmom uzyskać przewagę konkurencyjną w 2020 r." - mówi Renee Lahti z firmy Hitachi Vantara. Wspólne, wielofunkcyjne podejście do analityki, znane jako DataOps może okazać się rewolucyjnym przełomem. "Firmy zaczynają sobie to uświadamiać" - podkreśla Renee Lahti. Według Gartnera,

2020: 8 przełomowych technologii dla biznesu

FOTO: Gratisography

"obecny wskaźnik wdrożeń DataOps jest na poziomie poniżej 1% potencjalnego rynku - ale ten właśnie 1% firm uzyska ogromną przewagę konkurencyjną".
Chris Bergh, dyrektor generalny DataKitchen, mówi, że koncepcja łączy w sobie zwinny rozwój, DevOps i wnioski wyciągnięte z produkcji. "Jest to metodyka, która umożliwia rozwój zespołom zajmującym się badaniem danych pomimo rosnącej złożoności wymaganej do wdrażania i utrzymywania analityki" - mówi Chris Bergh. "Bez obciążenia długiem technicznym i nieplanowaną pracą, zespoły data science mogą skoncentrować się na swoim obszarze specjalizacji - tworząc nowe modele SI i analizy, które pomagają przedsiębiorstwom realizować ich misję”.

Podejście, które ujednolica procesy związane z analizą danych, może wywierać także wpływ na ogólną zdolność organizacji do pozyskiwania wartości ze swoich danych, zaznacza Chris Bergh. "Usprawnia to pracę zespołową i redukuje liczbę procesów ręcznych, które z kolei zmniejszają produktywność. DataOps przekształca organizacje danych z chaotycznych i powolnych do wysokowydajnych zespołów".

Wideo i powrót ujednoliconej komunikacji (UC)

Pozytywne doświadczenie pracownika stają się kluczowym czynnikiem sukcesu organizacyjnego - nie tylko pod względem produktywności, ale także jako kluczowy czynnik przyciągający bardzo poszukiwane talenty. W badaniu przeprowadzonym przez MIT wśród blisko 300 firm,

na czele listy kanałów które wywołują pozytywne doświadczenie pracownika, nieoczekiwanie znalazło się wideo. Inwestycje w technologię wideo prowadzą nie tylko do innowacyjności, ale również do lepszej współpracy i produktywności
- zinterpretowali ten fakt naukowcy. "Widzimy firmy inwestujące znacząco w interaktywne technologie wideo, zwłaszcza, że rozpowszechniają one wykorzystanie zwinnej metodologii działania, wykraczając poza swoje zespoły ds. rozwoju oprogramowania i propagując je na resztę organizacji" - mówi Kristine Dery, badaczka z Centrum Badań Systemów Informatycznych w Sloan Center for Information Systems Research w MIT. I dodaje: "Ta wysoce interaktywna, zwinna metoda realizacji projektu wymaga od zespołów albo odbywania bezpośrednich spotkań albo dysponowania technologiami, które jak najściślej odwzorowują te pierwsze”. Kristine Dery przewiduje, że technologia wideo będzie nadal symulować i usprawniać komunikację bezpośrednią wzbogaciwszy ją o nowe funkcje, takie jak wirtualna rzeczywistość (VR) i inne technologie imersyjne, szczególnie w sytuacji, gdy organizacje pracują nad wypełnieniem luki umiejętności w rozproszonych zespołach. Podobnie widzi ujednoliconą komunikację (Unified Communication - UC) Matt Stevens z AppNeta, wieszcząc jej powrót w nadchodzących latach.

„Ciągłe techniczne problemy z niezawodnością sprawiły, że wczesne zastosowania UC były dla firm jak gra hazardowa. Obecne narzędzia rozwiązały te problemy"

- mówi Matt Stevens. Najnowsze narzędzia UC dodają funkcje wizualne i współdzielenia treści. Mogą one rzeczywiście poprawić wydajność spotkań wykraczając poza to, co dają bezpośrednie interakcje, poprzez umożliwienie szerszej integracji i aktywnego uczestnictwa we współczesnych, rozproszonych środowiskach pracy.

Gorączka 5G

Przy całym poruszeniu i zamieszaniu wywołanym przez 5G często umyka zpola widzenia fakt, że ogólnokrajowe wdrożenia technologii zajmą lata. Nie przeszkadza to firmom w tworzeniu planów szybkich usług bezprzewodowych o niskim poziomie opóźnień. "Organizacje rozwijają swoje strategie 5G jeszcze przed pojawieniem się szerokiej dostępności tych sieci" - mówi Jason Hayman, kierownik ds. badań rynku w TEKsystems. Dheeraj Remella z VoltDB CTO również widzi szanse w 5G, ale ostrzega, że oczekiwania związane z technologią mogą prowadzić do problemów.

"Jeśli operatorzy i przedsiębiorstwa nie będą w stanie poradzić sobie z lawiną danych z sieci 5G, zwłoka w procesach, od których zarówno pracownicy, jak i klienci oczekują informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym, wywołać może ich głębokie rozczarowanie i bunt"
- mówi Dheeraj Remella.

Aby zapobiec tym problemom, Dheeraj Remella radzi aby firmy wdrożyły skalowalne architektury danych działające w czasie rzeczywistym, które wykraczają "poza zwykłe odbieranie danych, ostatecznie decydując o podejmowanych działaniach na podstawie inteligentnych, dynamicznych decyzji w ramach wielu strumieni danych".

Kontenery i inne ścieżki do chmury

Kontenery i mikrousługi wzbudzają zainteresowanie tych organizacji, które muszą szybko opracować i skalować kod, zwłaszcza na potrzeby Internetu Rzeczy i chmury obliczeniowej.

"Projekty IoT wykorzystują wiele modnych technologii, takich jak Edge Computing, technologie bezserwerowe (serverless) i kontenery, wraz ze strukturami organizacyjnymi opartymi o DevOps i mikrousługi"

- mówi Todd Loeppke, główny architekt CTO w Sungard AS.

Wielu naszych ekspertów zwróciło uwagę na powszechne przyjęcie Kubernetes, systemu open source, który automatyzuje wdrażanie, skalowanie i zarządzanie kontenerami. "Umożliwia on tworzenie całkowicie nowych architektur, które mogą szybko się rozrastać" - mówi Tom Petrocelli, pracownik naukowy Amalgam Insights. "Tak wielu dostawców technologii skupia się na Kubernetes, że szkodzi to innym platformom technologicznym. Kubernetes przyczynił się jednak również do powstania lub wzmocnienia wielu innych technologii, takich jak siatka usług i produkty do automatyzacji projektów CI/CD w oparciu o kontenery”. "Kubernetes to najpopularniejszy sposób zarządzania aplikacjami i usługami kontenerowymi działającymi w różnych środowiskach na miejscu i w chmurze, jak również na urządzeniach dowolnej wielkości" - mówi Jeff Reser, globalny kierownik ds. produktów i marketingu w SUSE. „Biorąc pod uwagę istnienie coraz większej liczby elementów do zarządzania, automatyzacja wdrażania i aranżacji infrastruktury i aplikacji staje się integralną częścią infrastruktury definiowanej przez oprogramowanie”.

Doświadczenia imersyjne (AR, VR, rzeczywistość mieszana)

Doświadczenia imersyjne to ważny element obecnej technologicznej gorączki, ale ich wdrożenia postępują znacznie wolniej. Mimo to szanse, jakie dają, są kuszące, zaś Bill Bodin, dyrektor techniczny firmy softwaerowej Kony, postrzega rzeczywistość rozszerzoną (AR) jako rozwiązanie przed wszystkim zapewniające korzyści biznesowe wielu branżom, od klasycznego handlu detalicznego po zastosowania przemysłowe i szkolenia. Dzięki AR, mówi, możemy rozszerzyć informacje o zawartości półek sklepowych i o produktach w czasie rzeczywistym. W zakresie konserwacji, napraw i wielu zastosowaniach przemysłowych możemy tworzyć nakładki informacyjne na sprzęt mechaniczny lub elektryczny, umieszczając kluczowe wskaźniki pomiarowe bezpośrednio w polu widzenia osób obsługujących dany obszar.

2020: 8 przełomowych technologii dla biznesu

FOTO: Gratisography

Bill Bodin widzi również przykłady zastosowania AR w branży turystycznej, na przykład lotniska zapewniającymi zindywidualizowane wirtualne wyświetlacze informacji dla podróżnych. Z kolei

w bankowości możemy wykorzystać rzeczywistość rozszerzoną, aby skierować klientów do kluczowych obszarów usług i dynamicznie pokazywać nazwiska i obszary specjalizacji pracowników oddziału.
"Dla tych, którzy obsługują sprzęt bankowy, taki jak bankomaty, możemy pokazać widok miejsca awarii wewnętrznych urządzeń peryferyjnych i dostarczyć w sposób zabezpieczony istotne do naprawy materiały informacyjne”.

Todd Maddox, pracownik naukowy Amalgam Insights, koncentrujący się na nauce o mózgu, widzi również potencjalne zastosowania imersyjnych doświadczeń w programach szkoleniowych.

"VR ma ogromny potencjał w zakresie szkoleń i umiejętności miękkich" - mówi, w szczególności w odniesieniu do szkolenia osób w zakresie umiejętności, takich jak empatia, komunikacja itp. W jego ocenie,

VR i AR są bardzo skuteczne, ponieważ opierają się na uczeniu się przez doświadczenie i szeroko angażują jednocześnie wiele ośrodków uczenia się i wydajności w mózgu, w tym systemy poznawcze, behawioralne, emocjonalne i doświadczalne.

IoT i Edge Computing

Badanie CompTIA z 2019 stwierdziło, że około jedna trzecia firm amerykańskich uważa, że strategie IoT mogą pomóc zwiększyć dochody poprzez zwiększenie produkcji, komercyjne wykorzystanie danych lub poprzez pomoc w sprzedaży usług jako produktu. Ekspert Loeppke z firmy Sungard dostrzega postępy w dziedzinie Edge Computing dla technologii IoT, ale także potrzebę obsługi danych generowanych w sposób bardziej dostępny dla firm przez narzędzia SI i UM.

„Big Data istnieje już od około 10 lat, ale prawdziwym wyzwaniem związanym z tak dużą ilością danych jest znalezienie sposobu na ich sensowne wykorzystanie do celów biznesowych"
- mówi Todd Loeppke.

"Tradycyjne narzędzia były używane, moim zdaniem, z ograniczonym powodzeniem. Dzięki ułatwieniu dostępu do technologii UM, więcej firm będzie w stanie zapewnić pozytywne doświadczenia klientów i będzie bardziej skłonnych do spieniężania danych, które zgromadzili w ciągu ostatnich lat”. Kilku profesjonalistów, z którymi rozmawialiśmy, wspomniało o korzyściach płynących z inteligentnego przetwarzania - w tym odsiewania danych - na krawędzi (edge), zanim zostaną one przesłane do chmury.

„Ludziom tak naprawdę zależy na interakcji ze światem rzeczywistym, która wymaga inteligencji od terminala. Dlatego uważam, że Edge Computing zastąpi internet rzeczy. Ludzie myślą o IoT jako o prostych urządzeniach, które łączą się z chmurą i w ten sposób uzyskują inteligencję, nie będąc inteligentne same w sobie. I mają rację, ponieważ podłączone urządzenia generują całą masę danych, nad którymi nie mamy kontroli. Natomiast edge computing oferuje możliwości podejmowania decyzji lokalnie i większą kontrolę nad danymi osobowymi"

- mówi Sumir Karayi, założyciel i dyrektor generalny 1E.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200