2012: Rok kompromisów i nowych szans

Zdaniem analityków mimo powszechnych dążeń do optymalizacji kosztów, podnoszenia efektywności działania i zmieniającej się pozycji zespołów informatycznych w firmach, rok 2012 przyniesie profesjonalistom z zakresu IT szereg nowych możliwości rozwoju kariery. Poszukiwani mają być m.in. specjaliści z zakresu zarządzania usługami IT i zmianą, analitycy biznesowi oraz deweloperzy wyspecjalizowani w rozwiązaniach mobilnych.

W ocenie analityków rozpoczynający się rok będzie czasem wielu zmian organizacyjnych i kulturowych. Największe organizacje będą musiały nauczyć się sprawnie wyciągać wnioski z masy dostępnych informacji biznesowych, działać w sposób bardziej elastyczny, a przy tym jeszcze lepiej wykorzystywać napięte budżety. Mniejsze firmy będą z kolei czerpać z doświadczeń większych konkurentów i sięgać po rozwiązania zarezerwowane dotąd dla większych firm, czy rozwiązania oferowane w nowoczesnych modelach biznesowych. W wielu firmach będzie to również okres przełamywania barier w kontekście podejścia do modelu cloud computing oraz procesu decydowania o inwestycjach w IT.

Mniejsi podążają za większymi

Zdaniem analityków po wyspecjalizowane rozwiązania technologiczne coraz częściej sięgać będą także mniejsze organizacje. Eksperci spodziewają się, że w segmencie średnich i małych firm wzrośnie zainteresowanie rozwiązaniami pozwalającymi lepiej wykorzystać posiadane zasoby informatyczne - mowa przede wszystkim o wirtualizacji. Wobec tego wzrosnąć ma zapotrzebowanie na kompetencje związane z tego typu technologiami.

Poszukiwane kompetencje

Według ekspertów firmy rekrutacyjnej Hays Poland jedną z czterech najbardziej poszukiwanych grup pracowników IT na polskim rynku będą właśnie specjaliści ds. wirtualizacji. W organizacjach średniej wielkości rosnąć ma również znaczenie kompetencji związanych z zarządzaniem usługami IT. W cenie będzie również zaawansowana wiedza techniczna, znajomość wyspecjalizowanych aplikacji biznesowych, czy rozwiązań aplikacyjnych oferowanych w modelu cloud. Szczególnie poszukiwani będą jednak specjaliści posiadający wiedzę techniczną oraz umiejętności miękkie przydatne w budowaniu wartości biznesowej organizacji. Poszukiwani będą również m.in. specjaliści z zakresu zarządzania usługami IT, menedżerowie zarządzania zmianą, analitycy biznesowi, analitycy ryzyka oraz deweloperzy wyspecjalizowani w rozwiązaniach mobilnych i programiści SQL. Zdaniem analityków firmy Gartner problemem dla wielu dyrektorów IT może okazać się jednak utrzymanie posiadanego zespołu. Z analiz przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych wynika, że w 2011 roku co 20 specjalista ds. IT zdecydował się na zmianę miejsca pracy. W 2012 roku odsetek specjalistów, którzy dobrowolnie zdecydują się na zmianę miejsca pracy ma być wyższy.

Decyzje o IT poza IT

Jednocześnie analitycy firmy Gartner podkreślają, że na świecie coraz silniej dostrzegalne są zmiany w procesach podejmowania kluczowych decyzji związanych z inwestycjami w rozwiązania IT. "Do 2015 roku odpowiedzialność za zarządzanie jedną trzecią środków przeznaczanych na rozwiązania informatyczne znajdzie się poza kompetencjami zespołów IT" - czytamy w raporcie analityków firmy Gartner. Samodzielnie po rozwiązania informatyczne - zwłaszcza te, oferowane w modelu cloud - coraz częściej sięgać mają m.in. poszczególne piony biznesowe i komórki organizacyjne. Tego typu działania najpewniej spowodują jednak konieczność przemodelowania podejścia do bezpieczeństwa informacji. Kluczową rolę dla zmian zachodzących w kontekście bezpieczeństwa firmowych systemów teleinformatycznych odgrywać mają przyzwyczajenia pracowników, którzy coraz częściej wykorzystują prywatny sprzęt w celach służbowych. Nie bez znaczenia będą tu jednak skoncentrowane na większej elastyczności i mobilności zmiany w sposobie prowadzenia biznesu.

Bardziej mobilny biznes

Prognozy firmy Gartner zakładają, że w ciągu czterech kolejnych lat o połowę zmniejszy się liczba wykorzystywanych w firmach komputerów stacjonarnych. Ich miejsce zajmą komputery przenośne, tablety, a nawet zaawansowane telefony komórkowe. To z kolei ma przekładać się na istotny wzrost projektów rozwoju oprogramowania dla urządzeń mobilnych. Według analityków firmy Gartner w 2015 roku trzy na cztery projekty deweloperskie mają dotyczyć aplikacji dla telefonów komórkowych i tabletów. Tylko co czwarty projekt dotyczyć ma rozwoju oprogramowania dla komputerów osobistych.

Budżety nadal napięte

Z analiz przeprowadzonych w Wielkiej Brytannii na zlecenie firmy Cisco wynika, że w 2012 roku w większości firm środki na IT pozostaną na poziomie zbliżonym do tego z roku ubiegłego. Według autorów badania pozwala to sądzić, że wbrew wcześniejszym prognozom niezrealizowane pozostaną przekładane od miesięcy projekty inwestycyjne - większość środków pochłaniać mają działania związane z utrzymaniem sprawności posiadanej infrastruktury. Zdaniem ekspertów firmy Cisco w wielu firmach realizowane będzie tylko wąskie grono priorytetowych projektów inwestycyjnych. Większość uczestników brytyjskiego badania do tej kategorii zalicza inwestycje w aplikacje oferowane w modelu cloud oraz rozwiązania mobilne. Jednocześnie postępować mają działania zmierzające do zwiększenia stopnia wykorzystania posiadanych rozwiązań IT oraz eliminacji zbędnych elementów środowisk IT. Silnie widoczne mają być również dążenia do uproszczenia i racjonalizacji firmowych środowisk aplikacyjnych oraz wykorzystania nowych, wyspecjalizowanych aplikacji branżowych.

Zalew informacji

Jednym z najważniejszych czynników napędzających wydatki na rozwiązania informatyczne w korpracjach ma być lawinowy wzrost ilości danych przetwarzanych w organizacji. Poza kwestiami wydajnościowymi inwestycje w tym zakresie mają koncentrować się głównie na wdrożeniu rozwiązań pozwalających w jak największym stopniu wykorzystać potencjał dużych wolumenów danych w celach biznesowych. Prognozy zakładają m.in. dużą popularność wyspecjalizowanych systemów analityki biznesowej. "Systemy raportowania i informowania zarządu będą zyskiwać kolejne mechanizmy analityki predykcyjnej, czy funkcje analizy korelacji, które ułatwią szybki dostęp do niemal nieograniczonych analiz biznesowych" - twierdzą analitycy firmy Forrester Research. Zdaniem ekspertów mechanizmy analityczne znane m.in. z systemów bankowych mają stopniowo wkraczać do innych gałęzi gospodarki. Jednocześnie analitycy firmy Gartner twierdzą, że do 2015 roku zdolność skutecznego przetwarzania zalewających organizację informacji w celu uzyskania przewagi nad konkurentami posiądzie tylko 15 proc. dużych firm.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200