20 technologicznych przepowiedni na następne ćwierćwiecze

16. Architektura Internetu może ulec całkowitej zmianie

Naukowcy z PARC (Palo Alto Research Center) pracują nad nową architekturą Internetu. Określają ją jako skoncentrowaną na treści (content-centric) i mają nadzieję, że zostanie wprowadzona w najbliższej lub kolejnej dekadzie. Internet został zaprojektowany 40 lat temu, by zapewnić łączność pomiędzy punktami końcowymi. W ciągu tych lat został pokryty systemami dostarczającymi treści do użytkownika. PARC opracowuje nową architekturę Internetu, która od podstaw jest zaprojektowana w celu dystrybucji treści, oprogramowania i usług użytkownikom końcowym.

"Sieć skoncentrowana na treści jest pozbawiona koncepcji punktów końcowych" - wyjaśnia Van Jacobson z PARC. "Jeśli czegoś potrzebujesz, to tak jakbyś wstał z miejsca w pokoju i zadał pytanie. Każdy kto ma interesującą cię informacje może odpowiedzieć. Okazuje się, że można stworzyć system komunikacji, który jest tak skuteczny jak IP nie wprowadzając w nim modelu źródło i przeznaczenie (ang. source-and-destination)".

Zobacz również:

  • Pierwszy na świecie komputer kwantowy działający w temperaturze pokojowej

We wrześniu 2010 roku PARC i zespół 10 uniwersytetów otrzymał trzyletni grant w wysokości 8 mln dolarów od programu Narodowej Fundacji na rzecz nauki "Przyszła Architektura Internetu". Jacobson szacuje, że po zakończeniu grantu od NFS będzie potrzeba jeszcze około 10 lat, by schemat sieci skoncentrowanej na treści został wprowadzony na szeroką skalę.

17. Bezpieczeństwo informacji nadal będzie kłopotem

Za 25 lat będziemy mieli potężniejsze systemy szyfrujące, ale jest mało prawdopodobne, że problem bezpieczeństwa informacji zostanie całkowicie wyeliminowany.

"Nieustannie będzie trwała walka między tymi, którzy chcą chronić informacje i tymi, którzy chcą je zniszczyć lub ukraść" - mówi Newell. "Nie wydaje mi się, by ta walka się zakończyła. Zawsze będą ludzie, którzy zechcą cię okraść i ci, którzy będą cię monitorować, a wszyscy będą dysponowali taką samą mocą komputerów".

18. Nastąpi katastrofa internetowa

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie Internetem już przygotowują plany na wypadek wystąpienia katastroficznej dla całej sieci awarii.

Nowe środki bezpieczeństwa DNS wprowadzone latem 2010 r. zostały przygotowane na wypadek katastroficznej awarii tzw. systemu DNS Security Extensions, który ma zwiększać bezpieczeństwo Internetu. Pięć osób na całym świecie otrzymało cyfrowe klucze, które pozwoliłyby im zrestartować proces zapisywania strefy root systemu DNS w przypadku katastrofy sieci.

"Ścieżka, którą kroczymy wraz z komputerami i Internetem to katastrofa, która czeka na wypełnienie" - mówi Elliot. "Czekamy na katastrofę i wtedy staramy się działać. Mamy ogromne słabość w systemie społecznym, finansowym i energetycznym. Bardzo prawdopodobne, że katastrofa wydarzy się w ciągu najbliższych 25 lat".

19. Komputery mogą odebrać nam pracę

Jeśli twoja praca wymaga badań i analiz to już niedługo może zastąpić cię komputer dzięki przewidywanemu rozwojowi sieci semantycznej. Jest ona zespołem technologii tworzonych przez World Wide Web Consortium (W3C), które pozwalają komputerom zrozumieć znaczenie informacji, tak by mogły inteligentnie korzystać z sieci i wykonywać zadania w imieniu użytkownika.

"Komputery będą miały coraz większe możliwości analizowania danych, ich przesiewania i określania znaczenia, w miarę jak programiści będą coraz bardziej zdolni do organizowania i odnajdywania semantycznej treści" - mówi Newell. "Nie wydaje mi się by stan rzeczy zmienił się diametralnie, ale sprawi to, że więcej informacji będzie łatwo dostępnych i pozbawi to pracy część osób, które dziś zajmują się badaniami i analizami".

20. Tylko elastyczni przetrwają

W świecie, gdzie tempo zmian jest coraz szybsze, dyrektorzy działów informatyki i inni kierownicy będą szukać pracowników, którzy są elastyczni i najlepiej przystosowują się do zmian.

"Technologia będzie rozwijać się bardzo szybko" - mówi Lewis. "Wyzwaniem dla specjalistów od IT będzie odnajdywanie sposobów na wprowadzenie nowych technologii bez niszczenia obecnie działającego biznesu, ale z wykorzystaniem ich zalet. Będzie to absolutnie kluczowe". Kolejnym ważnym atrybutem pracowników IT w przyszłości będzie kreatywność. Przyszłe środowiska pracy staną się coraz bardziej otwarte, ważna będzie współpraca i kreatywność.

"Kiedyś znaczenie miała siła fizyczna, ale obecnie jej wartość zmniejszyła się do punktu, w którym jest nieistotna. Potem liczyła się praca intelektualna" - mówi Rusinkiewicz. W przyszłości znaczenie będzie miała kreatywność, zdolność dokonywania nieoczekiwanych powiązań i umiejętność dostosowywania się.


TOP 200