20 szefów informatyki, którzy decydują o rynku

Polskie przedsiębiorstwa coraz mądrzej wydają pieniądze na informatykę. Po inwestycjach w sprzęt i systemy oczekują od dostawców rozwiązań, które dadzą nowy impuls do rozwoju. W raporcie Computerworld TOP200 nie mogło zabraknąć tych, którzy wyznaczają kierunek zmian - szefów informatyki z najprężniejszych firm działających w Polsce. Wybraliśmy ich, oceniając znaczenie prowadzonych przez nich projektów dla rynku, ale także patrząc na wielkość budżetów, jakimi dysponują. To 20 nazwisk, które powinien mieć w swoim telefonie szef każdej dużej firmy informatycznej.

1. Marek Frąckiewicz, dyrektor Biura Informatyki, Polski Koncern Naftowy ORLEN

IT jest częścią biznesu. De facto, de iure - potwierdza to nowa Strategia IT Grupy ORLEN na lata 2013-2017. Gdzie zatem IT będzie szczególnie aktywne w nadchodzących latach? "Filary strategii biznesowej PKN ORLEN, które mają największe znaczenie dla IT, to doskonalenie efektywności i budowanie przewagi konkurencyjnej. Naszym celem są zatem projekty w tych obszarach. W produkcji rafineryjnej i petrochemicznej oznacza to m.in. rozwój systemów automatyki w kierunku rozwiązań APC (Advanced Proces Control). Biorąc pod uwagę liczbę naszych instalacji i możliwie do osiągnięcia korzyści, to już nie są miejsca po przecinku. Drugim polem naszych zainteresowań są nowoczesne rozwiązania wspierające procesy sprzedaży detalicznej. W ciągu najbliższych lat stacje koncernu w całym regionie zmienią się znacząco pod względem obsługi klienta od strony informatycznej" - zapowiada Marek Frąckiewicz.

2. Tadeusz Rogaczewski, dyrektor Biura Zarządzania Informatyką, Grupa Lotos SA

Trwały, niezmienny sukces działu IT Grupy Lotos to zapewnienie bardzo wysokiego poziomu dostępności usług dla biznesu przy ograniczonych kosztach operacyjnych. Przed IT w najbliższym czasie zadanie wdrażania nowych systemów dla Grupy Kapitałowej, m.in. SAP HCM (Human Capital Management), ETRM (Energy Risk&Trade Management) przy jednoczesnym wsparciu procesów biznesowych oraz dalszej standaryzacji i centralizacji usług IT.

"W tym roku zrealizujemy około 70 kart zmian w naszym głównym systemie SAP ERP 2005 w wielu obszarach biznesowych. Do końca 2013 r., a więc w ambitnym terminie, musimy też wdrożyć SAP Human Capital Management. Wdrożenie wymaga zaangażowania przedstawicieli wielu spółek i komórek organizacyjnych naszej grupy kapitałowej. Liczymy, że nowe narzędzie pozwoli usprawnić proces zarządzania zasobami ludzkimi, dlatego jest to dla nas w tym roku priorytetowy projekt" - zaznacza Tadeusz Rogaczewski.

3. Przemysław Henschke, CIO, dyrektor Grupy PZU nadzorujący Pion Technologii, członek zarządu PZU Życie

Rynek IT najgłośniej komentował uruchomienie projektu Everest, realizowanego z firmą Guidewire. "Podejście Agile zostało po raz pierwszy zastosowane na taką skalę w branży finansowej. Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Oprócz doskonałej jakości i elastyczności przy wdrożeniu wspiera zmiany kultury organizacyjnej, jakie dokonują się w PZU. Łączy ludzi z IT z przedstawicielami biznesu. Zmieniają się wzajemne relacje, kształtuje się właścicielskie podejście do wspólnie przygotowywanego systemu" - mówi Przemysław Henschke.

Pion Technologii nadzorowany przez Henschkego zakończył także w ostatnim czasie kilka innych dużych projektów: system HR, ERP, kilka dużych zmian w systemach po stronie ubezpieczeń życiowych i majątkowych, konsolidację sprzętową. Dokonano przeglądu architektury systemów i uporządkowano mapy rozwojowe dla kluczowych rozwiązań i całej infrastruktury. Wdrożono wewnętrzny systemu alokacji kosztów w IT i zlikwidowano ponad 90% dokumentacji papierowej w systemie obiegu dokumentów.

4. Piotr Alicki, wiceprezes zarządu odpowiedzialny za obszar informatyki i usług, PKO BP

W tej chwili prowadzi projekt budowy zunifikowanego pulpitu pracy doradcy klienta w CRM Operacyjnym (jeden front-end), rozwija także ekosystem płatności mobilnych. Do najważniejszych sukcesów kierowanego przez niego prawie 1000-osobowego zespołu należy wdrożenie platformy masowej bankowości transakcyjnej, systemu do obsługi masowych zleceń krajowych i zagranicznych, z którego korzysta ZUS, oraz uruchomienie projektu Supermakler - nowoczesnego internetowego systemu transakcyjnego Domu Maklerskiego PKO BP, dostępnego również w wersji na urządzenia mobilne. "Technologie mobilne w PKO BP to przede wszystkim IKO - pierwsze kompleksowe rozwiązanie płatności mobilnych. Do oferowanych funkcji należą m.in.: realizacja płatności w POS-ach, zakupy w internecie, płatności P2P na podstawie numeru telefonu" - mówi Piotr Alicki.

5. Krzysztof Dzięcioł, dyrektor Departamentu Produktów i Usług, T-Mobile Polska

Do jego największych osiągnięć należy wprowadzenie na rynek usługi MyWallet, czyli płatności z telefonów za pośrednictwem modułu NFC. Tę usługę T-Mobile wprowadził w październiku 2012 r. Rozwiązanie zdobyło nagrody w Polsce ("Złoty Bell", "Wirtualny Telefon") i na świecie (Contacless & Mobile Awards), jak również uznanie wewnątrz korporacji: podobna usługa będzie wprowadzana także w innych spółkach z grupy Deutsche Telekom. Szuka nowych okazji do inwestycji. "Patrzymy na sprawdzone technologie, na start-upy i nowe firmy oraz szukamy na rynku polskim innowacyjnych rozwiązań. W grudniu 2012 r. rozdaliśmy nagrody w ramach zorganizowanego przez T-Mobile konkursu ‘T-Mobile Startup Challenge" - podkreśla Krzysztof Dzięcioł.

6. Jarosław Urbańczyk, CIO, Skanska

Trwa budowa centrum wspólnych usług IT dla Skanska globalnie. Dla samego regionu Europy Środkowo-Wschodniej polski dział IT świadczy już niemal wszystkie usługi w zakresie infrastruktury. Znalazło to uznanie w centrali: stwierdzono, że polski oddział to departament najlepiej świadczący funkcję wsparcia w 2012 r. Trwa dopasowanie rozwijanego wewnętrznie systemu ERP do oczekiwań biznesu, przejście na nową technologię, tak aby można go było zastosować w innych jednostkach biznesowych i krajach. "Zmniejszamy liczbę satelitarnych systemów, ograniczamy działania integracyjne, mamy działający system core'owy, do którego łatwo jest dodać nową funkcjonalność, powiązać z master data" - mówi Jarosław Urbańczyk.

7. Thomas Ruedesheim, dyrektor zarządzający ds. informatyki, TUiR Allianz Polska SA, TU Allianz Życie Polska SA

Firma realizuje program digitalizacji, który doprowadzi do wyeliminowania dokumentów papierowych. Trwają prace nad umożliwieniem zgłaszania szkody przez internet i rozwojem aplikacji mobilnych. Tworzony jest nowy system dla sprzedaży, umożliwiający efektywne zarządzanie czasem, dostęp do informacji o klientach i historii kontaktów. Do sukcesów Ruedesheima należy budowa aplikacji dla agentów i multiagencji, stworzenie nowego procesu taryfikacji. "Będziemy nadal koncentrować się na najważniejszych kompetencjach i rozwijać metodologię Agile oraz zarządzanie projektami. Wszystko, co nie należy do najważniejszych obszarów działania, będziemy oddawali na zewnątrz" - zapowiada Thomas Ruedesheim.

8. Krzysztof Zajda, CIO, Grupa Maspex Wadowice

Grupa działa w Polsce, w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii i Bułgarii. Dział IT stworzył jedno centralne rozwiązanie informatyczne dla biznesu Grupy we wszystkich krajach europejskich. Wszędzie działa szybka i wydajna infrastruktura sieci LAN i WAN, rozwiązania klastrowe oraz mobilne. "Zmiany związane z procesami sprzedaży i obsługi klientów uzyskują najwyższy priorytet" - mówi Krzysztof Zajda.

9. Dorota Poniatowska-Mańczak, dyrektor Pionu IT Credit Agricole Bank Polska

Najważniejsze osiągnięcia kierowanego przez nią działu IT w ostatnim czasie to produkcyjne uruchomienie SOA, które powstało z dobrze przygotowanym ładem zarządczym, oraz przygotowanie operacyjnej bazy danych o klientach. Największe wyzwania stojące przed IT Credit Agricole Bank Polska to zmiana architektury systemów i komercjalizacja IT w firmie. A strategiczna przyszłość IT? "Najważniejszy dziś kierunek, czyli objęcie firmowych kompetencji w zarządzaniu informacją, to kluczowe wyzwanie dla IT na nadchodzące lata. Zdeterminuje podejmowane działania i zdecyduje o jego miejscu w przyszłości: pośród commodities czy jako część strategiczna biznesu" - ocenia Dorota Poniatowska-Mańczak.

10. Mariusz Bondarczuk, dyrektor wykonawczy Pionu Informatyki, Bank BPH

Uproszczenie architektury systemowej po połączeniu BPH z GE Money Bank, znaczna redukcja liczby aplikacji obsługujących procesy biznesowe oraz wdrożenie modelu zmian oprogramowania w dużych wydaniach i procesowej organizacji IT to kluczowe sukcesy działu informatyki w Banku BPH. W nadchodzącym czasie Bondarczuk planuje konsolidację centrów komputerowych. "Łączymy siedem centrów komputerowych w dwa działające w Krakowie. Przy okazji dokonamy znaczącego wzrostu poziomu wirtualizacji serwerów. Obecnie sięga on 60%, po migracji powinien przekroczyć 90%. Równolegle przebiega wirtualizacja środowiska desktopów, która zakończy się w pierwszym kwartale 2014 r. Zmodernizujemy również systemy pamięci masowej, backupu i archiwizacji" - zapowiada Mariusz Bondarczuk.

11. Henryk Baniowski, dyrektor generalny, Alior Bank

Jednym z najważniejszych sukcesów w ostatnim roku było stworzenie Alior Sync oraz nowa odsłona e-bankowości Alior Banku. W tej chwili wyzwaniem jest rozwój i sformalizowanie metodyki Agile, a także bankowej informatyki do wymagań Rekomendacji D. "Wchodzimy w siódmy rok działania Alior Banku. Od startu w technologii zaszło wiele zmian i czas zdecydować, czy wystarczy tylko lifting, czy też potrzebna jest głęboka modernizacja wykorzystywanej informatyki, np. w obszarze data center" - mówi Henryk Baniowski.

12. Krzysztof Dąbrowski, CIO, Grupa Allegro

Przejście na metodyki zwinne (SCRUM) i udrożnienie wąskich gardeł przy produkcji oprogramowania stanowi punkt wyjścia do realizacji kolejnych projektów, będących konsekwencją zapoczątkowanych zmian: zbudowania efektywnych relacji z biznesem, podniesienia jakości tworzonego oprogramowania, skrócenia czasu potrzebnego na jego dostarczenie.

Do najważniejszych wyzwań IT w Grupie Allegro należy harmonizacja i integracja platform na rynkach europejskich. "Mamy ponad 100 serwisów e-commerce, biznesowo pokrewnych, ale w wielu przypadkach niezintegrowanych jeszcze technologicznie po przejęciach lub po niezależnym organicznym wzroście. Naturalnym celem jest odzyskanie do innych celów sił IT zablokowanych przy obsłudze duplikujących się rozwiązań. Szacuję, że pełne umiędzynarodowienie platform realizujących poszczególne funkcje zajmie nam około 2-3 lat" - przewiduje Krzysztof Dąbrowski.

13. Mariusz Jarecki, IS Director Central Europe, Danone

Zespół IT, którym kieruje Mariusz Jarecki, wspiera ok. 50 oddziałów Danone w Europie o rocznym obrocie 2,5 mld euro. Najważniejsze zrealizowane w ostatnim czasie projekty: zakończenie procesu budowy hubowego zespołu wirtualnego, przejście do scentralizowanego modelu drugiej linii wsparcia IT oraz rozpoczęcie procesu migracji infrastruktury do chmury obliczeniowej. "Obecnie prowadzimy negocjacje z dostawcami w celu przeniesienia naszego data center do firmy zewnętrznej. Analizując różne warianty migracji, bierzemy pod uwagę bezpieczeństwo, szybkość rozbudowy i koszty całkowite" - mówi Mariusz Jarecki. Do głównych wyzwań należy wprowadzenie rozwiązań w zakresie digital marketingu.

14. Dariusz Kułakowski, CIO, członek zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Najważniejsze wydarzenie w ostatnim czasie to udana implementacja UTP - nowej platformy obrotu na GPW w zakresie modułu kasowego. "Universal Trading Platform (UTP) autorstwa NYSE Technologies to rozwiązanie znane na światowych rynkach, gwarantujące organizację obrotu zgodnie z globalnymi trendami. Nowy system transakcyjny GPW ze względu na swoją efektywność, zastosowaną technologię, architekturę oraz dodatkowe funkcje stwarza nowe możliwości biznesowe dla obecnych klientów, a także otwiera się na nowe kategorie inwestorów, w tym duże, globalne firmy inwestycyjne stosujące techniki handlu algorytmicznego" - stwierdza Dariusz Kułakowski.

Na dział kierowany przez Kułakowskiego czekają kolejne wyzwania, wynikające ze zmiany platformy transakcyjnej - implementacja modułu UTP do obsługi handlu instrumentami pochodnymi oraz wsparcie biznesu w kreowaniu produktów GPW wykorzystujących nowe możliwości oferowane przez UTP, np. algotrading, high frequency trading.

15. Marek Lenz, CIO, AXA Polska

Lenz doprowadził do wprowadzenia metodyki Agile w całym obszarze dostarczania projektów IT, co umożliwiło szybsze i bardziej elastyczne wdrażanie nowych produktów. "Obecnie trwają przygotowania do zastosowania podejścia Agile we współpracy z dostawcami zewnętrznymi. To duża zmiana także w relacjach z dostawcami IT, którzy wyrażają obawy, ponieważ Agile zakłada obieranie bardzo agresywnych celów. Ale już w drugim zdaniu mówi o długotrwałej, mocnej relacji z dostawcami. To jakby model Toyoty przeniesiony do IT. Na fundamencie zaufania, zrozumienia i długofalowego powiązania uzyskuje się niezrównane efekty" - mówi Marek Lenz.

16. Łukasz Neuman, dyrektor ds. IT, CIO Grupy Kruk

Specjalizujący się w windykacjach Kruk działa na rynku polskim, rumuńskim, czeskim i słowackim. Polski dział IT zapewnia software i infrastrukturę dla wszystkich krajów Grupy. Dla pracowników terenowych opracowane zostały rozwiązania mobilne, które zapewniają im dostęp do danych, możliwość podpisania dokumentów, optymalizację procesów logistycznych. Istotne jest przetwarzanie danych i analityka biznesowa. "W zarządzaniu wierzytelnościami mamy wiele danych niestrukturalnych, tworzenie dobrych hurtowni danych jest dużym wyzwaniem dla IT" - przyznaje Łukasz Neuman.

17. Małgorzata Olszewska, dyrektor Pionu IT, Agora SA

Agora uruchomiła nowy system ERP, trwa faza jego stabilizacji. System komunikuje się z ok. 50 zewnętrznymi aplikacjami. Firma wybudowała i korzysta z własnego nowoczesnego data center. Agora prowadzi transformację biznesową i dopasowuje zadania IT tak, aby wspierać strategię całej firmy. W najbliższym czasie IT skupi się na ochronie i analizie danych. Oznacza to inwestycje w kompetencje zespołu IT oraz narzędzia pozwalające na sprawne zarządzanie obszarem Big Data. "W obszarze rozwiązań mobilnych bazujemy w dużym stopniu na własnych rozwiązaniach. Kluczowe jest przygotowanie treści tak, aby można było je publikować na dowolnym nośniku" - mówi Małgorzata Olszewska.

18. Wojciech Południewski, IT Operations Director, Hempel AS, w Polsce: Hempel Paints (Poland)

Najważniejsze w ostatnim czasie osiągnięcia działu IT podległego Wojciechowi Południewskiemu to wdrożenie Dynamics AX w kolejnych jednostkach w Europie i Azji oraz udana zmiana usługodawcy utrzymującego środowisko serwerowe grupy (ponad 400 maszyn). Oznaczało to przeniesienie Data Centre i zmianę modelu administracji, a także zwiększenie poziomu wirtualizacji do 99%. Efektem są znaczące oszczędności finansowe.

Przed działem IT stoi teraz m.in. zadanie stworzenia spójnej strategii BI. "Ukończenie poprzedniego etapu, wystandaryzowanie i uspójnienie IT, znakomicie zbiegło się z możliwością uruchomienia narzędzi Business Intelligence. To będzie bardzo silne wsparcie dla biznesu. Dla rozproszonej po całym świecie grupy właściwe i dogłębne analizowanie zbieranych danych ma ogromne znaczenie. Zarząd oczekuje wiarygodnych informacji do podejmowania decyzji, zostawiając dobór środków i rozwiązań po naszej stronie" - podkreśla Wojciech Południewski.

19. Alicja Rybczyńska, dyrektor informatyki Grupy Dalkia Polska, członek zarządu Dalkia Services

W firmie trwa uaktualnianie systemu kadrowo-płacowego. Duże wyzwania wynikają z projektu ujednolicenia rozwiązań informatycznych całej grupy Veolia, której częścią jest Dalkia. W toku jest również włączenie do polskiego data center infrastruktury wybranych oddziałów Dalkii w Europie Środkowo-Wschodniej. "Grupa postawiła na Polskę, ponieważ mamy kompetencje i zaawansowaną technologicznie infrastrukturę: używamy dwóch zewnętrznych data center. Nie musimy przy tym zwiększać zatrudnienia" - zapewnia Alicja Rybczyńska.

20. Jarosław Serba, dyrektor wykonawczy Departamentu IT i Kolportażu RUCH SA

Ruch przeprowadził w ostatnim czasie ogromną transformację IT. Od 2012 r. ruszyła sprzedaż poprzez nową sieć detaliczną i hurtową pod kontrolą nowego systemu głównego. Jednym z największych wyzwań jest teraz przebudowa systemu do kolportażu prasy. "Z jego uruchomieniem musieliśmy zaczekać do zwieńczenia dotychczasowych etapów. Naszym celem jest zbudowanie najnowocześniejszego i najlepszego rozwiązania na polskim rynku. Wymaga to silnego nasycenia technologią, w tym rozwiązaniami z obszaru Business Intelligence" - mówi Jarosław Serba.


TOP 200