20 pracowni komputerowych za nowoczesne wizje edukacji

Z okazji 20 lat obecności firmy na rynku HP Polska ogłosiło konkurs dla szkół. Ideą projektu jest promowanie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez nowoczesne formy edukacji, wykorzystujące różnorodne technologie informatyczne. Dwadzieścia zwycięskich placówek otrzyma nowoczesne, kompleksowo wyposażone pracownie informatyczne, złożone ze specjalnych zestawów do edukacji HP MultiSeat.

Konkurs ma na celu zaangażowanie szkół w stworzenie projektów interaktywnego nauczania przedmiotów oraz pozyskiwania przez uczniów wiedzy w nowoczesny sposób, pozwalający na samodzielny rozwój. Jednocześnie ma przyczynić się do zmniejszenia wykluczenia cyfrowego uczniów, którzy na co dzień nie mają dostępu do takich narzędzi, a przez to zapewnić im lepszy start w dorosłość. "Edukacja jest dla HP jednym z priorytetów w obszarze działań społecznych" - mówi Paweł Czajkowski, Prezes Zarządu HP Polska. "Wierzę, iż inicjatywy edukacyjne dające narzędzia do kształcenia w nowoczesny sposób, z użyciem najnowszych metod i sprzętu, pozwalają młodym ludziom płynnie i z sukcesem wniknąć w świat zawodowy" - dodaje.

Konkurs jest kierowany do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dwadzieścia zwycięskich placówek otrzyma nowoczesne, kompleksowo wyposażone pracownie informatyczne, złożone ze specjalnych zestawów do edukacji HP MultiSeat. HP Multiseat zapewnia komfort pracy porównywalny z pracą na własnym komputerze osobistym, ponieważ każdy uczeń, podłączony do tego urządzenia, otrzymuje własny login i hasło. Dzięki temu nauczyciel może zlecać wszystkim uczniom indywidualne zadania. Co istotne, uczeń może korzystać z dowolnego stanowiska, zawsze uzyskując połączenie ze swoim kontem i indywidualnymi ustawieniami. Jednocześnie ma on możliwość udostępniania innym wyników swojej pracy poprzez korzystanie z folderu publicznego. HP Multiseat pozwala również na prowadzenie zajęć przy wykorzystaniu multimediów bez zakłócania pracy pozostałym użytkownikom i generowania niepotrzebnego hałasu, gdyż do każdego stanowiska pracy można podłączyć zestaw słuchawek i mikrofon. Nauczyciel natomiast może śledzić na własnym monitorze postęp pracy każdego ucznia i kontrolować, czy radzi sobie ze zleconym zadaniem.

Zobacz również:

  • Ta gra wideo pomoże użytkownikom Twittera chronić swoje dane
  • Chmury także mają szczyty. „Best in cloud 2022”

W skład każdego z zestawów do edukacji HP MultiSeat wchodzi 10 wielofunkcyjnych, kilkuosobowych stanowisk komputerowych oraz terminal, za pomocą którego nauczyciel może prowadzić lekcje z wykorzystaniem multimediów oraz na bieżąco koordynować realizację zadań przez każdego ucznia. Laureaci otrzymają ponadto interaktywne pakiety programów do nauki przedmiotów ścisłych oraz języka angielskiego, jak również testy egzaminacyjne do gimnazjów oraz szkół średnich. Ufundowane pracownie wyposażone są w pakiety programów do nauki przedmiotów ścisłych (matematyki, fizyki i chemii) oraz języka angielskiego. Ponadto dla uczniów szkół podstawowych przewidziano kurs internetowy dotyczący zasad polskiej interpunkcji, testy szóstoklasisty, a dla dzieci mających problemy z nauką matematyki w klasie szóstej - kursy wyrównawcze. Uczniowie gimnazjum otrzymają natomiast testy egzaminacyjne do szkół średnich z części humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej. Konkurs rozpocznie się 5 września i potrwa do 5 października 2011 r.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200