20 lat zmian

Przemiany ustrojowe w Polsce pociągnęły za sobą cały szereg zmian społecznych, gospodarczych, kulturowych. Wtedy też zaczął na dobre rozwijać się sektor teleinformatyczny w naszym kraju. Większość firm IT, działających dzisiaj na polskim rynku, powstała lub pojawiła się nad Wisłą właśnie na przełomie lat 80. i 90. W tym także czasie narodził się Computerworld Polska.

Z biegiem czasu zmieniały się potrzeby i oczekiwania względem rozwiązań informatycznych, zarówno ze strony indywidualnych użytkowników, jak i klientów biznesowych. Tempo rozwoju gospodarczego w naszym kraju, dynamiczny wzrost liczby uczestników gry rynkowej, reforma instytucji sektora publicznego - to wszystko sprawiało, że nieustannie rosło zapotrzebowanie na nowe rozwiązania i narzędzia informatyczne. Ich zastosowanie z pewnością było i jest jednym z kluczowych czynników sukcesu polskich przedsiębiorstw i organizacji.

Towarzyszyliśmy cały czas tym zmianom, opisując na łamach Computerworld najciekawsze ich przejawy i kierunki. Wspieraliśmy je i moderowaliśmy. Upowszechniając wiedzę o nowych produktach i systemach, wspierając współpracę informatyków z przedsiębiorcami i menedżerami, doradzając jak integrować rozwiązania informatyczne z celami biznesowymi, pokazując społeczne i ekonomiczne skutki wykorzystania technik informacyjnych, podsuwając odpowiednie pomysły i przykłady zastosowań.

W specjalnym wydaniu Computerworld 20 lat chcemy podsumować dotychczasowe doświadczenia i dorobek branży IT w Polsce. Chcemy także dokonać oceny stopnia wykorzystania technik informacyjnych w polskiej gospodarce, nauce, administracji, pokazać ich wpływ na rozwój różnych dziedzin życia społecznego, który dokonał się w ostatnich dwudziestu latach. Pragniemy również zaprezentować potencjał możliwości, który tkwi wciąż w zastosowaniach nowych technologii i związane z tym perspektywy rozwoju cywilizacyjnego naszego kraju. Poruszymy m.in. takie tematy jak:

* Sylwetki pionierów i liderów branży teleinformatycznej w Polsce.

* Przemiany i rozwój - rozmowa z prof. Leszkiem Balcerowiczem.

* My, wy i oni - kim wówczas byliśmy, kim jesteśmy, a kim będziemy jako społeczeństwo. Diagnoza społeczeństwa polskiego. Zmiany w ciągu ostatniego dwudziestolecia. Prognoza Polska 2030.

* 20 technologii, które zmieniły świat - rankingu rozwiązań, które miały największy wpływ na zmiany w ostatnim 20-leciu.

*20 technologii, w które warto zainwestować do 2020 r. - według think-tank RAND oraz prac projektu "Perspektywa technologiczna Kraków - Małopolska 2020".

* Analizy zmian zarządzania poszczególnymi rodzajami gospodarki z wykorzystaniem technik informacyjnych i komunikacyjnych.

Mamy nadzieję, że nie zabraknie Państwa w tej publikacji. Publikacji, która zwraca się na chwilę ku przeszłości tylko po, aby pokazać jak twórczo zmierzyć się z wyzwaniami przyszłości. Przeprowadzimy również debatę redakcyjną, która spróbuje odpowiedzieć na pytanie - "Gdzie jesteśmy, dokąd idziemy"?

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200