20 lat tradycji

Krakowski Szpital Specjalistyczny konsekwentnie i z sukcesami realizuje wizję informatycznego wsparcia wszystkich obszarów działalności.

"Kiedy uda nam się osiągnąć poziom 100-proc. wsparcia informatycznego procesów realizowanych w szpitalu, będziemy się starali doprowadzić do całkowitego wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej i odejścia całkowicie od papieru".

Małgorzata Rusin, pełnomocnik ds. rozwoju systemów e-Zdrowie

Krakowska placówka od wielu lat nagradzana jest za postępy w dziedzinie informatyzacji. Już w 1999 roku szpital został uhonorowany przez redakcję tygodnika Computerworld tytułem Lidera Informatyki, a w 2006 roku tytułem Lidera Informatyki X-lecia. Nie ma więc wątpliwości, że w dziedzinie wykorzystania technologii IT pracownicy szpitala dysponują bogatym doświadczeniem, a zarząd szpitala jest przekonany, że informatyka jest jego sprzymierzeńcem w walce o lepszą diagnostykę i organizację leczenia.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ma ponad 90-letnią historię. Zatrudnia dziś prawie 300 lekarzy i ponad 100 techników analityki, farmacji, radiologii, elektrokardiologii i fizykoterapii. Rocznie hospitalizowanych jest tutaj 20 tys. pacjentów i przeprowadza się około 2 tys. operacji na otwartym sercu. Ze względu na tak długą historię szpital zarządza obiektami i infrastrukturą o różnym stopniu amortyzacji. Na terenie placówki prowadzonych jest dziś szereg prac budowlanych, których efektem będzie m.in. powstanie trzech nowych budynków. Inne są systematycznie remontowane. Innymi słowy, nie tylko informatyka jest tu dobrze zarządzana.

Od diagnoz do analiz

Ruch chorych obsługiwany jest przez system InfoMedica, badania obrazowe - rocznie przeprowadzanych jest ich około 70 tys. - przechowywane są natomiast w systemie NetRaad II. Oba systemy zostały zintegrowane, choć kosztowało to pracowników szpitala kilkanaście miesięcy zabiegów u producentów obu rozwiązań, którzy skłonni byli raczej przejąć funkcjonalność obsługiwaną przez drugi system, niż otworzyć się na rozwiązanie informatyczne innego dostawcy. "Zakup i wdrożenie pojedynczej aplikacji nie są problemem, wyzwania zaczynają się na etapie integracji" - mówi dr Krzysztof Bederski, zastępca dyrektora ds. lecznictwa. W szpitalu działa 6 tys. urządzeń medycznych, nad których stanem czuwa oddzielny Dział Inżynierii Klinicznej oraz dedykowany system IT, który monitoruje m.in. stan aparatury i systematyczność przeglądów serwisowych. Przynosi to szpitalowi znaczne oszczędności i gwarantuje niezawodność aparatury, od której sprawności zależy ludzkie życie i zdrowie.

Szybki i prosty dostęp do informacji to nie tylko sposób na sprawne zarządzanie, ale i droga do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Nie ma więc sensu debatować nad koniecznością wdrożeń, tylko je realizować.

#Anna Prokop-Staszecka3, dyrektor szpitala

W elektronicznym archiwum przechowywane są oprócz danych tekstowych zarówno statyczne badania obrazowe, jak i materiały wideo. Szpital systematycznie inwestuje w nowe cyfrowe stacje diagnostyczne umożliwiające analizę obrazów radiologicznych, w szczególności tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i scyntygrafii. Rozwiązania open source wykorzystywane są w monitoringu awarii i zleceń do sekcji wsparcia użytkowników systemów informatycznych.

Szpital dba, by materiały edukacyjne przywożone przez lekarzy ze specjalistycznych konferencji nie marnowały się w szufladach. W celu upowszechniania wiedzy i promowania nieprzerwanej edukacji lekarzy uruchomił wewnętrzną witrynę edukacyjną, na której z poszanowaniem praw autorskich prezentowane są filmy z operacji czy inne materiały szkoleniowe w postaci nagrań wideo. Testowane jest obecnie rozwiązanie, mające na celu rejestrowanie zabiegów dokonywanych na terenie szpitala przez jego własnych specjalistów i umieszczanie ich również na portalu edukacyjnym.

Bieżących i historycznych danych przekrojowych o sytuacji finansowej szpitala dostarcza wdrożony z końcem ubiegłego roku portal Oracle Business Intelligence. Pozwala on otrzymać syntetyczne i szczegółowe informacje na temat kosztów w poszczególnych oddziałach szpitala, majątku, przepracowanych przez personel godzin czy realizacji kontraktów z NFZ. Utworzenie systemu nie byłoby możliwe, gdyby wcześniej nie została gruntownie zinformatyzowana część biała i szara szpitala.

Pacjent w sieci

Szpital stale rozwija telemedycynę, obecnie np. przeprowadza około 130 telekonsultacji miesięcznie w zakresie angiografii i liczba ta z miesiąca na miesiąc rośnie. Prowadzi również zdalną diagnostykę chorób serca z wykorzystaniem aparatów Tele-EKG oraz zdalną rehabilitację pooperacyjną. Ze względu na to, że szpital mieści się w 17 budynkach rozłożonych na 10 hektarach, dla jego funkcjonowania kluczowa jest sprawnie działająca sieć LAN. Została ona zaprojektowana tak, by nie tylko zapewnić wysoką wydajność i niezawodność pracy funkcjonujących systemów, ale i umożliwić prowadzenie w przyszłości telekonferencji medycznych w jakości HD. "Telemedycyna wymaga łączy pozwalających na przesyłanie obrazów bardzo wysokiej jakości" - wyjaśnia Małgorzata Rusin, pełnomocnik dyrektora ds. rozwoju systemów e-Zdrowie.

Zarząd szpitala nie waha się przed uczestnictwem w nowatorskich projektach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Przykładem jest międzynarodowy, pilotażowy projekt zdalnego monitorowania przebywających w domu pacjentów po chemioterapii. Pacjenci byli codziennie zdalnie konsultowani za pomocą prostych urządzeń umożliwiających przesyłanie obrazu i głosu. Polskiemu szpitalowi udało się w ramach projektu zrealizować największą liczbę tego rodzaju zdalnych konsultacji i zebrać bogatą dokumentację badawczą, która mogła posłużyć ocenie zasadności prowadzenia tego rodzaju terapii.

Planowane są kolejne innowacyjne projekty. Szpital uczestniczy w przygotowaniu koncepcji stworzenia małopolskiego centrum ostrych stanów zawałowych, w którego ramach powstanie system przesyłania sygnałów z defibrylatorów w karetkach pogotowia do ekspertów, w celu przyspieszenia uzyskania diagnozy i skrócenia czasu przewozu pacjenta na oddziały kardiologii inwazyjnej.

W stronę całkowitej cyfryzacji

Według Małgorzaty Rusin, w tej chwili 90% procesów realizowanych w szpitalu jest wspieranych informatycznie. "Kiedy uda się osiągnąć poziom 100%, będziemy się starali doprowadzić do całkowitego wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej i odejścia całkowicie od papieru" - deklaruje Małgorzata Rusin. "W tej chwili jednak prawo wymaga od nas wydawania na przykład wyników badań radiologicznych z pieczątką, a trudno przecież skanować pieczątki" - ubolewa Krzysztof Bederski. Już w tej chwili pacjenci otrzymują rutynowo na płycie CD wyniki badań obrazowych wraz ze wszystkimi niezbędnymi do jej obejrzenia przeglądarkami. Badania obrazowe są całkowicie ucyfrowione, a wszystkie dane dotyczące pacjentów, diagnoz i leczenia dostępne są w postaci elektronicznej dla wszystkich lekarzy i pracowników posiadających odpowiednie uprawienia.

Na terenie szpitala działa sieć WiFi dostępna dla pracowników i pacjentów, co w dobie Web 2.0 jest znacznym udogodnieniem dla jednych i drugich. Bezprzewodowy dostęp do Internetu dla pacjentów jest oczywiście bezpłatny. Szpital pracuje również nad odejściem od tradycyjnej telefonii stacjonarnej i przejściem w całości na telefonię VoIP, co przyniesie znaczną oszczędność kosztów.

Główne korzyści ze stosowanych rozwiązań

- Integracja systemów medycznych i administracyjnych

- Możliwość dokonywania przekrojowych analiz w systemie Business Intelligence

- Ucyfrowienie badań obrazowych

- Wykorzystanie rozwiązań open source w monitoringu infrastruktury

- Systematyczny rozwój telemedycyny


TOP 200