1Bank - tak inteligentnego, wirtualnego doradcy bankowego jeszcze nie było

Firma IPsoft opracowała wirtualnego doradcę finansowego, który udziela odpowiedzi działając w trybie „out-of-the-box". Jest to pierwsze na świecie tego typu rozwiązanie, które nie udziela jedynie prostych odpowiedzi – tak jak ma to miejsce w przypadku standardowych bankowych doradców – ale potrafi przeprowadzić z użytkownikiem całkiem złożoną dyskusję,

Usługa nosi nazwę 1Bank i jest np. w stanie pomóc użytkownikowi w podjęciu decyzji odpowiadając mu na zadane przez niego pytanie typu "Czy stać mnie na nowe auto/nowy dom?" Jest to rozwiązanie adresowane szczególnie klientom reprezentującym młodsze pokolenia, którzy preferują załatwianie spraw ze swoim bankiem przy pomocy smartfona.

Trzeba od razu powiedzieć, że wirtualni doradcy finansowi nie są niczym nowym. I tak np. Morgan Stanley (jeden z największych na świecie banków inwestycyjnych) korzysta z tzw. „robo-agentów”, którzy wspomagają pracę 16 tys. doradców finansowych. To natomiast, co zaproponowała firma IPsoft opracowując 1Bank jest czymś, czego jak dotąd się nie spotykano w usługach adresowanych konsumentom.

Zobacz również:

  • Sztuczna inteligencja Google’a w biurze podróży
  • Kolejne miliony dolarów od inwestorów na rozwój AI

Jest to zdolność udzielania odpowiedzi na otwarte pytania. Wykorzystujący interfejs języka naturalnego kolejnej generacji (chodzi o Natural Language Interface) wirtualny doradca jest w stanie nie tylko udzielać opowiadać na proste pytania dotyczące bilansu konta, aktywnych usług czy dostępnych ofert. Monitorując sposób zarządzania finansami przez indywidualnego klienta bot podpowie mu, czy faktycznie może sobie pozwolić na zakup danego dobra, jaka opcja finansowania będzie dla niego najbardziej optymalna i czy powinien podjąć decyzję teraz, czy może rozsądniej będzie poczekać”, mówi Maciej Stanusch ze Stanusch Technologies.

Agencja badawcza Forrester poinformowała, że rozwiązanie sprawdza się już w jednym z największych europejskich banków, który „oddelegował” mu ocenę zdolności oraz przyznawanie kredytów hipotecznych. Wiele wskazuje na to, że na współpracę z myślącym poza-bazowo chatbotem zdecydują się kolejne instytucje finansowe. Choćby ze względu na perspektywę oszczędności czasu pracy konsultantów oraz wprowadzenia udogodnienia dedykowanego szczególnie najchętniej korzystającym z wirtualnych doradców reprezentantom młodszych pokoleń.

Przed rozwiązaniami bazującymi na sztucznej inteligencji, takimi jak 1Bank, rysuje się świetlana przyszłość. Potwierdzają to badania prowadzone przez firmy analityczne, takie jak Accenture. W opracowanym przez nią raporcie Future Workforce Survey – Banking Realizing The Full Value of AI można przeczytać, że instytucje finansowe, które zainwestują w sztuczną inteligencję oraz współpracę personelu z narzędziami SI na przestrzeni lat 2018-2022, zwiększą swoje przychody o 34%.

Co ciekawe, zdaniem autorów opracowania, nie zagrozi to dotychczasowym miejscom pracy. Wręcz przeciwnie – kadra banków, które podążą w tym kierunku zwiększy się o 14%, ze względu na konieczność zatrudnienia ekspertów nowych specjalizacji, administrujących narzędziami bazującymi na sztucznej inteligencji.

Źródło: inplusmedia

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200