180 tys. zł dla technostarterów

Rusza program "Wsparcie na rozwój technostarterów i dla technostarterów".

Rusza program "Wsparcie na rozwój technostarterów i dla technostarterów".

Dzięki niemu osoby, które planują podjąć działalność gospodarczą na podstawie innowacyjnego, autorskiego rozwiązania mogą otrzymać 180 tys. zł bezzwrotnej dotacji. Program realizowany jest przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Realizacja projektów będzie objęta dwuetapowym wsparciem. W pierwszym zostanie wykonana analiza pomysłu lub biznesplanu pod kątem jego realności i przydatności rynkowej oraz badanie prawa własności przemysłowej. Drugi etap zakłada udzielenie bezzwrotnej dotacji w wysokości maksymalnie 90% kosztów kwalifikowanych (nie mniej niż 50 tys. zł i nie więcej niż 180 tys. zł). Dodatkowo, osoby zakładające innowacyjną działalność otrzymają bezpłatne wsparcie doradcze w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Więcej na stronach http://www.inkubatory.pl


TOP 200