18-26 mld zł w inwestycje w sieć następnej generacji

Nieunikniona konieczność dostosowania polskiego rynku do światowych tendencji oznacza budowę sieci następnej generacji NGN. Publiczna dyskusja na temat inwestycji w dostęp szerokopasmowy, do której Anna Streżyńska zaprosiła wszystkich, potencjalnie zainteresowanych, ma pomóc określić związki pomiędzy działaniami regulacyjnymi, polityką państwa, a inwestycjami.

Eric Festraets z Alcatel-Lucent przedstawił wizję rozwoju usług szerokopasmowych z perspektywy dostawcy rozwiązań telekomunikacyjnych, wskazując, że bardzo wyraźnie wyróżnia się już grupa państw, gdzie dostępowe łącza szerokopasmowe to głównie światłowody doprowadzone bezpośrednio do domów, a także tych państw, gdzie wkrótce tak się stanie.

Europejscy dostawcy technologii są żywotnie zainteresowani, aby wypracować najskuteczniejsze i optymalne ekonomicznie metody szybkiej migracji od istniejących sieci telekomunikacyjnych do multimedialnych subsystemów w sieciach następnej generacji. Dla użytkowników i dostawców treści dostęp szerokopasmowy oznacza wiele nowych atrakcyjnych usług i aplikacji.

Z rynkowego, czy też regulacyjnego punktu widzenia, sieci nowych generacji to otwartość na różne rozwiązania technologii dostępowych, czyli nowe płaszczyzny i możliwości współpracy. Zmieniają się pola konkurencji, a także płaszczyzny współpracy. Europejski sektor technologii i usług telekomunikacyjnych rozumiejąc złożoność i skalę wyzwań związanych z ewolucją zasad działania sieci telekomunikacyjnych postuluje tworzenie na szczeblach regionalnych, krajowych i ogólnoeuropejskich forów dyskusyjnych, które pozwolą zidentyfikować sposoby poprawy warunków inwestowania, gdzie spotkają się nie tylko uczestnicy sektora telekomunikacji, dostawców treści z przedstawicielami rządów, którzy kształtują politykę i system legislacyjny, ale również samorządy lokalne, które mogą praktycznie wpływać na warunki inwestowania w sieci lokalne.

Ta szeroka wizja została skonfrontowana z opiniami reprezentantów służb regulacyjnych największych polskich operatorów, którzy niestety potraktowali zaproszenie na debatę o warunkach inwestowania w dostęp szerokopasmowy jako kolejną okazję do krytycznego komentowania polityki regulacyjnej Prezes UKE, cofając dyskusję do znanych wszystkim różnic zdań, co do sposobu kształtowania stawek rozliczeniowych w sieciach dostępowych, ogólnie słusznego, ale pozbawionego konstruktywnych wniosków stwierdzenia, że politykę konkurencji usług należałoby zastępować konkurencją infrastruktury i postulatu TP, że skala inwestycji związanych z budową sieci NGN wymagałaby wprowadzania wobec byłego monopolisty mechanizmów ochronnych.

Interesujący jest natomiast postulat, aby - w ślad za Francją - zacząć dyskutować na temat wprowadzenia przepisów zmuszających właścicieli nieruchomości do uwalniania dostępu do sieci w budynkach wielorodzinnych, aby nie była to przeszkoda w oferowaniu usług przez wielu dostawców.


TOP 200