17 osób zatrzymanych przez BSA

W maju policja we współpracy z przedstawicielami Business Software Alliance przeprowadziła 19 kontroli legalności oprogramowania. Stan oprogramowania sprawdzano w 9 firmach, 2 sklepach ze sprzętem i programami komputerowymi, 4 kawiarenkach internetowych, na giełdzie komputerowej oraz w 3 mieszkaniach, które pełniły funkcję miejsc do kopiowania i magazynowania nielegalnych kopii.

W maju policja we współpracy z przedstawicielami Business Software Alliance przeprowadziła 19 kontroli legalności oprogramowania. Stan oprogramowania sprawdzano w 9 firmach, 2 sklepach ze sprzętem i programami komputerowymi, 4 kawiarenkach internetowych, na giełdzie komputerowej oraz w 3 mieszkaniach, które pełniły funkcję miejsc do kopiowania i magazynowania nielegalnych kopii.

W 15 na 19 kontrolowanych miejsc policja stwierdziła naruszenia praw autorskich producentów zrzeszonych w BSA. Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli 1400 nielegalnie zwielokrotnionych płyt, 68 komputerów, 2 twarde dyski oraz 3 nagrywarki. W celu złożenia wyjaśnień zatrzymano 17 osób.

Zobacz również:

Efektem działań operacyjnych policji było zlikwidowanie 5 sklepów internetowych, które za pośrednictwem stron WWW dystrybuowały nielegalne programy i gry komputerowe. Przerwano również działalność dwóch miejsc, w których hurtowo podrabiano oprogramowanie.

W maju przedstawiciele BSA przeprowadzili także 2 szkolenia dla policji. Omawiano na nich metody i sposoby dystrybucji, stosowane przez osoby zajmujące się nielegalnym powielaniem programów, czyli kradzieżą własności intelektualnej. Prezentowano również najnowsze zabezpieczenia oraz zasady licencjonowania oprogramowania firm zrzeszonych w Business Software Alliance.

Działania były przeprowadzone w Elblągu, Gdańsku, Gdyni, Koszalinie, Mińsku Mazowieckim, Szczecinie i Warszawie. Najwięcej naruszeń policja stwierdziła w Koszalinie, gdzie w każdym ze sprawdzanych miejsc dopatrzono się nieprawidłowości. Podczas kontroli policjanci z Komendy Miejskiej Policji zatrzymali pięcioosobową grupę, która "profesjonalnie" zajmowała się kopiowaniem i dystrybucją nielegalnego oprogramowania. Prawo łamano także w innych miastach, np. w Warszawie, w kawiarence internetowej policja zabezpieczyła 32 komputery, dwie nagrywarki CD-RW oraz 14 sztuk płyt CD-R z nielegalnie zwielokrotnionymi programami. W Elblągu w sklepie komputerowym, pełniącym również funkcję kawiarenki internetowej, zarekwirowano komputery i płyty z nielegalnym oprogramowaniem.


TOP 200