17 firm i instytucji w finale konkursu Lider Informatyki 2016

Po dokładnej ocenie nadesłanych zgłoszeń jury wyłoniło 17 finalistów konkursu Lider Informatyki 2016. Zwycięzców poznamy w trakcie uroczystej gali 22 września. Wtedy także redakcja Computerworld nagrodzi Liderów Informatyki XX-lecia.

Zgłoszenia do jubileuszowej, 20. edycji organizowanego przez Computerworld konkursu oceniało jury w składzie:

  • Sebastian Christow, dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju,
  • Magdalena Dziewguć, szefowa Google For Work w Europie Środkowo-Wschodniej,
  • Andrzej Jarosz z firmy analitycznej IDC, szef programu IT Executive na Europę Środkowo-Wschodnią,
  • prof. Marek Niezgódka, dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Anna Sieńko, partner w firmie PwC, odpowiedzialna za obszar doradztwa technologicznego w Europie Środkowo-Wschodniej,
  • prof. Andrzej Sobczak, kierownik Zakładu Zarządzania informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Szkoły Głównej Handlowej,
  • Józef Sulwiński, dyrektor zarządzający EY w dziale doradztwa IT,
  • Krzysztof Szubert, doradca strategiczny Ministra Cyfryzacji,
  • Szymon Augustyniak, redaktor naczelny CIO i CEO,
  • Tomasz Bitner, redaktor naczelny Computerworld, szef redakcji IDG Business Media (przewodniczący jury).

Do finału konkursu jury zakwalifikowało 17 przedsiębiorstw i instytucji zgłoszonych w sześciu kategoriach.

Bankowości i finanse

Benefia Ubezpieczenia za serię aplikacji umożliwiających sprawdzenie oferty i zakup ubezpieczenia OC/AC na podstawie kodu AZTEC z dowodu rejestracyjnego.

Firma windykacyjna Best za internetową platformę wymiany informacji i zawierania umów, system do importu i czyszczenia danych oraz generator pism i pozwów z maszyną reguł decyzyjnych.

PKO Bank Polski za elektroniczne wnioski w programie 500+ oraz wdrożenie single sign-on z bankowości internetowej PKO BP i Inteligo w PUE ZUS.

Handel i usługi

Sanofi Aventis za przeprowadzenie wielokanałowej kampanii komunikacyjnej dla jednego z leków przeciwzakrzepowych.

Satoria Group za wdrożenie w grupie hotelowej CRM, systemu analitycznego z zakresu big data Review Pro oraz budowę sieci Wi-Fi.

Selvita za opracowanie metody analizy powierzchni białek oraz aplikację do analiz chemoinformatycznych przeznaczonych do prowadzenia badań klinicznych.

Przemysł

PESA Bydgoszcz za aplikację do zarządzania flotą pojazdów PESA Synappsys.

Pratt & Whitney Rzeszów za komputeryzację wydziały produkcyjnego, automatyzację ochrony obiegu informacji i produkcji militarnej oraz komputerowy system sterowania obróbką cieplną.

KGHM Polska Miedź, Oddział COPI za informatyzację dołu kopalni, ujednolicenie modelu wsparcia obszaru IT w kombinacie oraz budowę portalu korporacyjnego dla oddziałów KGHM na trzech kontynentach.

Użyteczność publiczna

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu za platformę do harmonogramowania prac brygad remontowych oraz wdrożenia systemu klasy data discovery Tableau i Office 365.

Tauron Obsługa Klienta za centralizację systemów billingowych, która objęła ponad 5 mln klientów.

Administracja

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu za projekt otwarcia danych Urzędu Miasta, wdrożenie i rozwój systemu CRM wraz z Mobilną Aplikacją Mieszkańca oraz za uruchomienie Platformy Informacyjno-Płatniczej.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii za budowę systemu informacji przestrzennej Geoportal 2, Uniwersalnego Modułu Mapowego ułatwiającego prowadzenie akcji ratowniczych oraz aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnej z wytycznymi dyrektywy INSPIRE.

Kancelaria Sejmu za iTV Sejm oraz system zapytań poselskich eInterpelacje zintegrowany z użytkowanymi przez instytucje publiczne systemami obiegu dokumentów elektronicznych i platformą ePUAP.

Ochrona zdrowia

Grupa Lux Med za budowę środowiska aplikacyjnego 4Net do zarządzania infrastrukturą, produktami, dokumentacją medyczną i danymi osobowymi, stworzenie platformy konsultacji telemedycznych oraz samoobsługowe portale dla pacjentów.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II za opracowanie multimedialnej platformy fuzji badań obrazowych serca, wprowadzenie konsultacji telekardiologicznych i telekonsultacji rzadkich chorób kardiologicznych w ramach Europejskiej Sieci Współpracy.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi za budowę systemu e-radiologii, szpitalnego systemu e-learningowego oraz sieci Wi-Fi.

Laureatów jubileuszowego XX Konkursu Lider Informatyki poznamy podczas uroczystej gali 22 września 2016.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200