15 mld USD inwestycji zagranicznych

Jak podaje Rzeczpospolita, prawie 15 mld USD zainwestowały w 2006 r. zagraniczne firmy w Polsce (o 5 mld USD więcej niż przed rokiem).

Jak podaje Rzeczpospolita, prawie 15 mld USD zainwestowały w 2006 r. zagraniczne firmy w Polsce (o 5 mld USD więcej niż przed rokiem).

Wynik cieszy tym bardziej, że nie było w tym czasie dużych prywatyzacji. Wpływy wyniosły zaledwie 600 mln zł. Wstępne dane NBP za dwanaście miesięcy 2006 r. potwierdzają, że "polska gospodarka jest jednym z elementów globalnej ekonomii", przyciągając zagraniczne inwestycje koncernów, szukających sposobów na optymalizację kosztów. Z kolei Andrzej Kanthak, prezes PAIZ w rozmowie z Rzeczpospolitą, mówi, że na tak dobry wynik decydujące znaczenie miało "odkrycie Polski przez inwestorów z Japonii oraz duże wydatki w sektorze nieruchomości".

Mimo że ciągle ponad trzy czwarte projektów napływa do nas z krajów Unii Europejskiej, 2006 r. należał do firm z Dalekiego Wschodu. Największe inwestycje rozpoczęły firmy z Japonii, m.in. Sharp, Bridgestone, Toyota czy Toshiba. Projekty tylko tych czterech spółek mają łączną wartość prawie 550 mln euro. Zgodnie z planami inwestorów w ich zakładach znajdzie pracę co najmniej 5000 osób.

Eksperci podkreślają jednym głosem: teraz trzeba zrobić wszystko, aby wydatki międzynarodowych firm w Polsce utrzymały się na podobnym poziomie także w kolejnych latach. Potrzebna jest gruntowna reforma szkolnictwa, także zawodowego. Jeszcze przez dziesięć lat będziemy konkurowali o inwestycje kosztami wykwalifikowanej siły roboczej. Do tego potrzebni są jednak wykształceni pracownicy.


TOP 200