13-proc. wzrost branży IT w Polsce

Według prognoz IDC, w ciągu czterech kolejnych lat polski rynek IT ma rosnąć 13% rocznie. Jest to najbardziej dynamiczne tempo rozwoju wśród krajów regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). Według raportu IDC, aż 1,5 mld USD (ponad 5 mld zł) trafi w ciągu czterech lat do budżetu państwa polskiego z tytułu odprowadzanych przez krajowe firmy informatyczne podatków od działalności gospodarczej.

Według prognoz IDC, w ciągu czterech kolejnych lat polski rynek IT ma rosnąć 13% rocznie. Jest to najbardziej dynamiczne tempo rozwoju wśród krajów regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). Według raportu IDC, aż 1,5 mld USD (ponad 5 mld zł) trafi w ciągu czterech lat do budżetu państwa polskiego z tytułu odprowadzanych przez krajowe firmy informatyczne podatków od działalności gospodarczej.

Wyniki - przeprowadzonego przez IDC w październiku br. sondażu - pokazują, że w Polsce, Turcji i Rosji wzrost sektora IT będzie najbardziej agresywny i wyniesie ok. 13%, podczas gdy średnia w krajach objętych badaniem wyniesie 7,3%. Z przeprowadzonych badań na temat wpływu branży IT na rozwój gospodarki wynika również, że sektor ten do 2008 r. wygeneruje ok. 50 mld USD wpływów do budżetów państw regionu EMEA z tytułu podatków od prowadzenia działalności gospodarczej. Najwięcej zyskają rządy Niemiec (18 mld USD), Francji (16 mld USD) oraz Wlk. Brytanii (15 mld USD).

Badaniem objęto grupę państw regionu EMEA: Czechy, Estonię, Węgry, Litwę, Rosję, Francję, Polskę, Izrael, Turcję, RPA, Austrię, Danię, Niemcy, Irlandię, Włochy, Holandię, Portugalię, Hiszpanię i Wielką Brytanię.


TOP 200