12 mld ECU na badania

Szefowie 12 państw należących do Unii Europejskiej uzgodnili podczas grudniowego szczytu w Brukseli wydatkowanie w latach 1994-1998 sumy 12 mld ECU (tj. 14,4 mld USD) na program badań w dziedzinie rozwoju nowoczesnych technologii. Z sumy tej 28,2% przypadnie na technologie informatyczne i telekomunikacyjne.

Szefowie 12 państw należących do Unii Europejskiej uzgodnili podczas grudniowego szczytu w Brukseli wydatkowanie w latach 1994-1998 sumy 12 mld ECU (tj. 14,4 mld USD) na program badań w dziedzinie rozwoju nowoczesnych technologii. Z sumy tej 28,2% przypadnie na technologie informatyczne i telekomunikacyjne.

Ponadto liderzy państw "dwunastki" postanowili powołać specjalną grupę roboczą do zbadania postępu prac i wymagań związanych z rozwijaniem wymienności funkcjonalnej (interoperability) sieci i usług z nimi związanych, takich jak bazy danych, poczta elektroniczna oraz interakcyjne wideo. Grupa ta ma przedstawić rezultaty swoich prac na następnym szczycie szefów państw Unii Europejskiej, planowanym na czerwiec 1994 r.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200